AUGUSTUS 2018
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
  • Release Studiekeuzedatabase augustus 2018
  • Aanleveren data voor release september 2018: uiterlijk 28 augustus 2018
 
 
Release Studiekeuzedatabase augustus 2018
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 18.6) is beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
  • De CROHO-wijzigingen tot 6 augustus 2018 zijn doorgevoerd;
  • De HEO-conversie en een aantal andere samenvoegingen van opleidingen zijn verwerkt in de bron NSE;
  • De post-masteropleidingen zijn verwerkt in de bron NSE;
  • De Functiebeperking-Aandoening-Ziekte gegevens zijn geüpdatet in de bron NSE.
De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers. De nieuwe plaatjes worden beschikbaar gesteld aan de deelnemende instellingen en per 3 september gepubliceerd op Studiekeuze123.nl.
 
Lees meer over de release van augustus 2018.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aanleveren data voor release september 2018: uiterlijk 28 augustus 2018
De volgende informatie op de instellingspagina wordt door ons handmatig aangepast:
  • Bezoekadres
  • Telefoonnummer
  • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 28 augustus 2018 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 18.7 op 19 september 2018. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 28 augustus door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van september 2018.
 
U ontvangt deze Studiekeuzedatabase Bijblijver omdat u in het verleden heeft aangegeven geinteresseerd te zijn in de Studiekeuzedatabase.
Mocht u deze Bijblijver niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door middel van de link Uitschrijven / Gegevens wijzigen onderaan deze e-mail.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.