NSE Bijblijver
september 2014
 
Startbijeenkomst NSE 2015: 30 september
De Startbijeenkomst NSE 2015 vindt plaats op dinsdag 30 september a.s. van 12.00 – 17.00 uur. bij Studiekeuze123, Graadt van Roggenweg 340 te Utrecht.

LET OP:
in de oorspronkelijke planning stond de Startbijeenkomst gepland op 16 oktober maar in verband met de herfstvakantie is deze verplaatst naar 30 september.

De Kerngroep SIG NSE is op dit moment druk bezig om het programma rond te maken. Zodra dit bekend is, zullen wij u hierover uiteraard berichten. U kunt zich reeds opgeven voor de Startbijeenkomst door een e-mail te sturen aan info@nse.nl.

Daphne Rijk vertrekt bij Studiekeuze123
Na 4,5 jaar meegewerkt te hebben aan de NSE, ga ik Studiekeuze123 verlaten en aan de slag als projectleider bij Platform Bètatechniek. Ik wil alle contactpersonen NSE bedanken voor de leuke samenwerking de afgelopen jaren. Voor nu wens ik jullie natuurlijk veel succes met de NSE 2015 en wie weet tot ziens (om het lot een handje te helpen: ik sta natuurlijk op Linkedin)!

Hartelijke groet,
Daphne Rijk

Wij hebben een tijdelijke vervanger voor Daphne: Gerlinde van der Vegte. Op de startbijeenkomst zal zij worden voorgesteld.

Team NSE 2015
Studiekeuze123 is eindverantwoordelijk voor de NSE. Lex Sijtsma is vanuit Studiekeuze123 Projectmanager NSE. Gerlinde van der Vegte is (tijdelijk) de Projectmedewerker NSE. De NSE wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK in opdracht van Studiekeuze123. Vanuit GfK is Anita Kuijper Projectleider voor de NSE. Peter van de Vijver is Research manager bij GfK.

Voor al uw vragen: info@nse.nl
Vragen van studenten: student@nse.nl

Vragen die gaan over deelname, communicatie en de organisatie van bijeenkomsten worden beantwoord door Studiekeuze123. Vragen over de praktische uitvoering, van ontvangst studentgegevens tot en met rapportage van de resultaten, worden beantwoord door GfK.

Planning NSE 2015
De planning voor de NSE 2015 staat reeds online. Bekijk de planning NSE 2015. (LET OP: de datum van de Starbijeenkomst is aangepast naar 30 september a.s.)

Pilot Smartphone
Studiekeuze123 heeft als doelstelling voor 2015 om het invullen van de NSE, naast de laptop/pc/tablet, mogelijk te maken op de smartphone. Voor de NSE 2015 wordt daarom een nieuw ontwerp van de vragenlijst gemaakt dat ook snel en comfortabel in te vullen is op een smartphone. Wij hopen uiteraard hierdoor een bijdrage te leveren aan het behalen van een goede respons.

In de vorige NSE Bijblijver (juli 2014) hebben we een oproep geplaatst voor het testen van de smartphone versie van de NSE. Hieraan hebben ruim 20 instellingen gehoor gegeven!

Op dit moment testen zij de pilotversie van de NSE vragenlijst op een mobiel. Tijdens de Startbijeenkomst zullen we een terugkoppeling geven van deze pilot en een kleine demonstratie geven van de smartphone versie.

Nieuwe Routeboek eind september online
De bijgewerkte informatie voor  de NSE 2015 staat vóór de Startbijeenkomst online op Studiekeuzeinformatie.nl.

Nieuw dit jaar is een RSS-feed waarin Studiekeuze123 belangrijke wijzigingen (in bijvoorbeeld de planning of in procedures) kan vermelden of storingen kan doorgeven.

Om de RSS-feed te ontvangen dient u de volgende link: http://www.studiekeuzeinformatie.nl/category/nse-rss/feed toe te voegen aan uw RSS-reader. U krijgt dan automatisch een melding als Studiekeuze123 een nieuw bericht heeft geplaatst. Op die manier bent u dus altijd op de hoogte van wijzigingen of storingen. Wij zullen u op de Startbijeenkomst laten zien hoe dit werkt.

Onderzoeksverantwoording NSE 2014
Op dit moment wordt druk geschreven aan de Onderzoeksverantwoording NSE 2014. Zowel het Deskundigenpanel als enkele instellingen worden gevraagd om mee te lezen met deze Verantwoording. Naar verwachting zal de Onderzoeksverantwoording begin november gereed zijn en online komen op Studiekeuzeinformatie.nl.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.