Ako ne se chete kliknete  
 
           
            
 
 
Изложението и конференцията “Smart Building” e събитие без аналог в България. То ще се проведе тази година от 29-ти до 31 май в София. Ще представи добрите световни практики и пазарните възможности за развитие на сградната автоматизация и управление в Югоизточна Европа, ще бъде място за нови партньорства и контакти.
 
В конферентната програма  ще вземат участие водещи експерти от Европейския алианс на компаниите за енергийна ефективност в сградите, Европейски институт за енергийна ефективност в сградите, Българския съвет за устойчиво развитие и др.
 
Бизнесът все повече осъзнава предимствата от устойчивото строителство. Изисквания на европейското законодателство за енергийна ефективност и устойчивост, икономическите предимства и високият комфорт привличат все повече инвеститори към реализиране на проекти на зелени сгради в Югоизточна Европа. Интелигентните сгради имат с 50% по-ниски разходи за енергия, отделят 70% по-малко отпадъци, ползват 40% по-малко вода в сравнение с конвенционалното строителство.
 
През последните години се наблюдават благоприятни тенденции в България по отношение на концепцията на интелигентното строителство. Реалност са няколко сгради, сертифицирани по LEED и DGNB, както и такива в процес на сертифициране по BREEAM. 
 
Представяме ви някои от нашите партньори и се надяваме да намерите интересни факти и браншови новини на техните уеб сайтове.
 
Приятно четене от екипа на Виа Експо!
 
 
  Институт по енергийна ефективност на сградите (BPIE) - Белгия
 
Oрганизацията е с основна дейност, посветена на подобряване на EE на сградите в цяла Европа и подпомагане намаляването на CO2 емисии от използваната енергия в тях. BPIE предоставя проучвания в сферата на сградната ЕЕ, изготвя анализи как страните-членки прилагат директивите и дали се разработват съответните политики по изпълнението им.
BPIE наскоро стартира два основни инструмента. База данни за ЕЕ на сградите и за релевантните европейски политики - вкл. енергийна стастистика, законова информация, финансови схеми. Потребителите  ...
 
 
Български съвет за устойчиво развитие
 
Българският съвет за устойчиво развитие е най-значимата неправителствена  организация в сферата на устойчивото развитие, строителство и  устойчиво градско планиране в България, официален член на Световния съвет за устойчиво строителство и член на Международния Борд на Директорите в страните от Централна Европа. BGBC e основан и структуриран по международна рамка, спазвайки принципите на прозрачност и споделяйки  мисията и целите на глобална мрежа от Съвети за насърчаване на устойчивото развитие.
Съветът съдейства за налагането на единен стандарт в България за сертифициране на сгради и устойчиви градски структури, разработва ...
 
 
Pike Research – САЩ и Великобритания
 
Pike Research e част от Navigant Consulting’s global Energy Practice. Организацията прави маркетингови проучвания и консултации, предоставя задълбочени анализи на световните пазари за зелени технологии. Методологията на работата на екипа съчетава на изследване на бранша, проучване на крайния потребител, оценка на търсенето и технологичните тенденции с оглед получаване на изчерпателна и достоверна информация за секторите на интелигентната енергия, умните мрежи, интелигентните сгради и транспортни мрежи.
 
  Tehnica Instalaţiilor - Румъния
 
Tehnica Instalaţiilor е специализирано списание за инсталации, което се разпространява безплатно - тираж 15 000, 11 бр. Тематиката обхваща следните направления -  газоснабдяване, отопление, климатизация, охлаждане, електричество, автоматизация, техники за безопасност, противопожарна защита и др. Всяко издание представя последните новости от тези сектори.  Издаваме и списанието Green Energy Supplement, администрираме интернет портала InstalNews.ro.
Нашият екип посещава редица престижни изяви: симпозиуми, технически конференции и специализирани изложения в Румъния, Италия, ...