STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 31 oktober - 14 november 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer, jurisprudentie en wetgeving
Iedereen jurist!
Samenwerking tussen juristen en niet-juristen in de praktijk van de overheid -
VJV  Studiedag 5 december 2014
Programma
Advocaat – btw – tussenarrest Grondwettelijk Hof
GwH arrest  165/2014 van 13 november 2014

Arrest Grondwettelijk Hof rechtsvorderingen uit derdenbedingen – verjaringstermijn - schending
GwH arrest 164/2014 van 6 november 2014
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Afschakelplan of black-out - En wat met de aansprakelijkheid? 
W. Geldhof, RW 2014-15, nr 11, 15/11/2014, 402

Het nieuwe Belgische Consulair Wetboek doorgelicht.
J. Verhellen, RW 2014-15, nr 11, 15/11/2014, 403

Interpretatie dadingsovereenkomst
J. Waelkens, NJW nr. 310, 12/11/2014, 770

Enkele bedenkingen omtrent Justitie

P. Duinslaeger, RW 2014-15, nr. 10, 08/11/2014, 362

Geen onderhoudsgeld betalen, rijbewijs inleveren
B. De Smet, RW 2014-15, nr. 10, 08/11/2014, 397

Wijziging procedure Hof van Cassatie
P. Gérard, La réforme de la procédure de cassation en matière civile par la loi du 10 avril 2014, JT N° 6580, 689
10 APRIL2014. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure, BS 15/05/2014, bl. 39401

Schoolverbod op religieuze tekens mag alleen  bij mogelijk conflict
B. Warnez, Juristenkrant nr. 297, 05/11/2014, 1
Commentaar bij 7 arresten van RvS 14 oktober 2014 (nrs. 228.748, 228.751-228.756)

Ingecheckte koffers mogen extra kosten
M. Verhoeven, Juristenkrant nr. 297, 05/11/2014, 2
Bespreking HvJ 18/09/2014, nr. C-487/12

De hervorming van het gerechtelijk arrondissement  Brussel en de betekening aan de procureur des Konings
J. Amendolara, Ius & Actores 2014/1, 83

Onontvankelijkheid en nietigheid: een wereld van verschil
E. Brewaeys, Juristenkrant nr. 297, 05/11/2014, 8
Bespreking GwH arrest nr.125/2014, 19 september 2014

Verkeerswetgeving
L. Brewaeys, De wet van 9 maart 2014: belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving, VAV 2014/5, 4

Verzekering en snelheidswedstrijden
G. Jocqué, VAV 2014/5, 15

Het regeerakkoord en de weerslag hiervan op het loopbaaneinde

Claeys & Engels, Nieuwsbrief Ontslag nr. 8, 2014, 1

Arbeidsongevallen
Het Grondwetttelijk Hof spreekt zich uit omtrent de beperking van de hulp van derden bij blijvende onbekwaamheid, Verzekeringsnieuws nr. 39, 3-7 nobember 2014, 2
GwH 19 september 2014, nr. 121/2014

Antimisbruikbepaling – ontsnapping liquidatieheffing
K. Janssens, Liquidatie vennootschap en voortzetting in eigen naam of via andere vennootschap maakt geen misbruik uit, Fisc.Act. nr. 36, week 23-29 okt 2014, 1
Bespreking ruling nr. 3014.212, 27 mei 2014 en nr. 2014.154, 13 mei 2014

Inkomstenbelastingen - verhuur handelsfonds
Het Cassatiearrest van 19 september 2013 herbekeken
Verhuur handelsfonds blijft mogelijk
S. Lamote, J. Sandra, Fisc.Act. nr. 36, week 23-29 okt 2014, 7

Specifiek vast registratierecht bijlagen notariële akten
E. Spruyt, Specifiek vast registratierecht van 100 EUR voor bijlagen bij notariële akten: een neerlegging onder de minuut is geen aanhechting, Nieuwsbrief Notariaat okt 2014, nr. 14, 1

Overdracht van gronden – wijzigingen Bodemdecreet
J. Ceenaeme, Bodemsanering – Aanpassing Bodemdecreet wijzigt de rol van de notaris, Nieuwsbrief Notariaat okt 2014, nr. 14, 6
28 MAART 2014. - Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, BS 04/09/2014, bl. 70460 

De Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV)
G. De Neef, De Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV): nieuw fiscaal gunstregime voor operationele en commerciële vastgoedbedrijven, Nieuwsbrief Notariaat okt 2014, nr. 15, 1

Fiscale regularisatie voor successie- en registratierechten ongrondwettelijk
E. Spruyt, Nieuwsbrief Notariaat okt 2014, nr. 15, 4
GwH 19 september 2014, nr. 130/2014

Rechtspraakoverzicht Grondwettelijk Hof 2013 – Bevoegdheid en rechtspleging
R. Moerenhout, TBP 2014/8, 491

Kroniek Provinciale en lokale besturen
F. Charlier, TBP 2014/8, 505

Kroniek Onderwijsrecht
J. Lievens, TBP 2014/8, 514

Afstamming – ontkenning vaderschap
N. Massager, F comme Filiation et comme Fraude: “Merci pour ce moment”, Act.dr.fam. 2014/8, 225, noot onder Cass. 29/11/2013

Afstamming – overzicht arresten GwH
N. Massager, Cartographie des arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation: sitaution au 9 octobre 2014, Act.dr.fam. 2014/8, 232

Onderzoeksrechters – beslissingsproces
S. Van Roeyen, T. Vander Beken, Een wet om aan te houden. Het beslissingsproces van onderzoekrechters in het kader van de voorlopige hechtenis, Panopticon 2014/6, 502

De Belgische “Cannabis Social Clubs”
Middenweg tussen zwarte markt en commerciële beschikbaarheid?
T. Decorte, Panopticon 2014/6, 520

Rechtspraakkroniek Europees Hof Rechten van de Mens
F. Krenc, S. Van Drooghenbroeck, JT N° 6579, 01/11/2014, 669

Vruchtgebruikconstructies blijven aanvaardbaar
G. Verachtert, G. D. Goyvaerts, Fisc.Act. nr. 37, week 30 okt-5 nov 2014, 1
Bespreking rechtspraak en rulings

De fiscus en de rechtsplegingsvergoeding
L. Vanheeswijck, TFR nov 2014, N° 469, 803

Beoefenaar vrij beroep – Wetboek Economisch Recht – plicht permanente vorming
P. Hofströssler, Neemt de wetgever het helemaal van de ordes over? Het Poelaertplein nr. 2, nov-dec 2014, 7

Energiebeleid tegen het licht
L. Van Driessche, Het Poelaertplein nr. 2, nov-dec 2014, 11

(On)veiligheid in de rechtszaal
K. Van Cauwenberghe, Vigiles 2014/3, 167

Rijbewijs wordt rapport met punten
Nieuwsbrief Auto, nr. 10, nov 2014, 1
Bespreking regeerakkoord

 
BOEKEN
 
Handboek Gezondheidsrecht
T. Vansweevelt, F. Dewallens (eds.),
Volume I : Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid, 1686 p.
Volume II : Rechten van patiënten: van embryo tot lijk, 1630 p.
Intersentia 2014

De bevoegdheidsverdeling in familiezaken: voor en na de familierechtbank
K. Devolder, Intersentia 2014, 508 p.

Het Wetboek van economisch recht: van nu en straks?
B. Keirsbilck, E. Terryn (eds.), Intersentia 2014, 431 p.

Handels- en economisch recht in hoofdlijnen
E. Dirix, R. Steennot, H. Vanhees, Intersentia 2014, 10e ed. 537 p.

Fysiek interpersoonlijk geweld
Een onderzoek naar de accuraatheid en de coherentie van de strafrechtelijke kwalificaties en instrumenten aangewend als reactie op fysiek interpersoonlijk geweld
J. De Herdt, Intersentia 2014, 921 p.

Liber Amicorum Johan Erauw

Intersentia 2014,546 p.

Notariële actualiteit 2013-2014
Vastgoed – Fiscaliteit – Familie – Rechtspersoon
F. Buyssens, A.L. Verbeke (eds.), Intersentia 2014, 198 p.

Synopsis van het Belgische arbeidsrecht
P. Humblet, M. Rigaux (eds.), Intersentia 2014, 6e ed., 410 p.

De derde weg
Een pleidooi voor een evenwichtig cannabisbeleid

C. Fijnaut, B. De Ruyver, Intersentia - BJU 2014, 287 p.

Omgevingsrecht en zorgrecht
B. Goossens, Y. Loix, F. Sebreghts (eds.), Tussen algemeen belang en toegewijde zorg.
Liber amicorum Hugo Sebreghts Intersentia 2014, 504 p.

Legal Aid in the Low Countries

B. Hubeau, A. Terlouw (eds.), Intersentia – Metro 2014, 375 p.

RECHTSPRAAK
 
Rechtspraak collectieve schuldenregeling
Ius & Actores 2014/1, v.a. p. 161

Rechtspraak sociaal recht
JLMB 2014/35
Arbeidsovereenkomsten – arbeidsongevallen – sociaal strafrecht

Rechtspraak gezondheidsrecht
JLMB 2014/36

Bewijsvoering door vermoedens
Cass. (1e K.) 22 mei 2014, JT N° 6579, 01/11/2014, 679 + noot J. Kirkpatrick, Le fait connu, point de départ de la preuve par présomptions


 
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
30ste Cyclus Permanente Vorming 2014 – 2015
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
 
 
STUDIEDAGEN
 
Update echtscheiding, alimentatie en kinderen
Studipolis, dinsdag 18 november 2014 , Sint-Niklaas
Programma

Actualia familiaal vermogensrecht
CBR, Antwerpen 18 november 2014 en Gent 20 november 2014
Programma

Verkeersdossiers: tips & tricks voor optimale bijstand van de verzekerde
Studipolis, woensdag 19 november 2014 , Zwijnaarde
Programma

Contracten: de redactie van de vaste standaardbepalingen
M & D Seminars(Gent) (Studienamiddag) – 19 november 2014
Programma

De invloed van het Europees beleid op de internationale handel en het transportrecht
Larcier opleiding, colloquium – lancering nieuw tijdschrift: Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT), De Ark Antwerpen 20 november 2014
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht
Studipolis, donderdag 20 november 2014 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M & D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) – 20 november 2014
Programma

Het federaal regeerakkoord 2014-18 – Wat verandert er op het vlak van arbeidsrecht?
Lexalert online-seminarie, 20 november 2014
Programma

Bank en zekerheden
Op vrijdag 21 november 2014 organiseert M&D Seminars de studiedag ‘Bank en zekerheden:4 actuele items’.
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen. Een analyse voor en door practici!
M & D Seminars (Gent) (Studienamiddag) – 21 november 2014
Programma

De probatie kan voortaan ook op eigen vleugels vliegen
De Juristenclub, 30ste Cyclus Permanente Vorming 2014-
Brugge 21 november 2014
Programma

Tijdelijke handelsvennootschappen in de bouw
Op dinsdag 25 november 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studiedag ‘Tijdelijke handelsvennootschappen in de bouw’.
Programma

Colloquium Religieus Onroerend Erfgoed
Larcier opleiding,  25 november 2014  (12u15-17u)   KU Leuven
Programma

Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut
M & D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) – 25 november 2014
Programma

Woninghuur: 10 redenen waarom de huurder weigert te betalen
M & D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) – 26 november 2014
Programma

Rechtsmisbruik
CBR studienamiddag donderdag 27 november 2014
Programma

Vrij beroep onderworpen aan Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming – gevolgen voor uw praktijk?
Lexalert online seminarie op donderdag 27 november 2014 van 12u tot 14u
 Prof. Dr. Reinhard STEENNOT (UGent)
Programma

Overheidsopdrachten - Op maat van de architect en de aannemer  
Studipolis, donderdag 27 november 2014 , Gent
Programma

ACTUALIA ADVOCAAT & BTW
Oplossingen voor de gerezen problemen. De circulaire van 18 juli 2014
Evenaar studiedagen, 27 november 2014
Programma

Juridisch seminar ONDERNEMINGEN : SOCIAALRECHTELIJKE ACTUALIA 2014
Larcier, Affligem – De Montil – Dinsdag 2 december 2014: 13u00-18u00
Programma

De herziene Brussel I-Verordening – Welke wijzigingen inzake de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken?
Lexalert online-seminarie 2 december 2014
Programma

Vastgoedrecht en de Kerk
Studiedag donderdag 4 december 2014, Norbertijnenabdij Grimbergen
Programma

Auteursrechten in de inkomstenbelastingen
Op vrijdagnamiddag 5 december 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Auteursrechten in de inkomstenbelastingen’
Programma

1ste Vlaams Interuniversitair Congres voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
CBR, Stadcampus UA, 5 december 2014
Programma

Patrimonium 2014, Actualia familiaal vermogensrecht
Hasselt, 8 december 2014
Programma

Recente ontwikkelingen intellectuele eigendom
CBR, Antwerpen 9 december 2014 en Gent 11 december 2014
Programma

Strafrecht: 4 actuele items
Op dinsdag 9 december 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studiedag ‘Strafrecht: 4 actuele items’.
Programma

Vereffening
Op dinsdagnamiddag 9 december 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Een deficitaire vereffening is geen faillissement. Een analyse van de vereffening aan de hand van 10 aandachtspunten’.
Programma

Juridisch seminar voor ondernemingen:  Knelpunten ONDERNEMINGSFISCALITEIT 2014
Larcier opleiding, Affligem, dinsdag 9 december 2014 -  13u00  – 18u00
Programma

Bankgeheim en wereldwijde informatieuitwisseling
Op woensdag 10 december 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag
‘Bankgeheim en wereldwijde informatieuitwisseling. ‘Juridische constructies’ en
'Private vermogensstructuren’ in het vizier’.
Programma

De nieuwe woningfiscaliteit na de zesde staatshervorming
Op donderdagnamiddag 11 december 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘De nieuwe woningfiscaliteit na de zesde staatshervorming: wegwijs in 10 vragen’.
Programma

Patrimonium 2014, Actualia familiaal vermogensrecht
Brugge, 11 december 2014
Programma

De nieuwe procedure voor de Raad van State
Juristenclub 30ste Cyclus Permanente Vorming 2014
Brugge 12 december 2014
Programma

Actualia overheidsopdrachten
M & D Seminars(Gent) (Studiedag) – 12 december 2014
Programma

Appartementsmede-eigendom - 2 sessies
Studipolis, vrijdag 12 december 2014 , Antwerpen
Programma

Appartementsmede-eigendom - De syndicus als organieke vertegenwoordiger
Studipolis, vrijdag 12 december 2014 , Antwerpen
Programma

Hoe de overdracht van roerende en onroerende goederen optimaliseren anno 2015? (bij leven én na overlijden)
M & D Seminars(Sint-Niklaas) (Studiedag)  - 16 december 2014
Programma

Aansprakelijkheid & beroepsgeheim in de zorgsector
Studipolis, dinsdag 16 december 2014 , Gent
Programma

Aansprakelijkheid in de zorgsector
Studipolis, dinsdag 16 december 2014 , Gent
Programma

Beroepsgeheim in de zorgsector
Studipolis, dinsdag 16 december 2014 , Gent
Programma

Transfer pricing: een stand van zaken
Op woensdagnamiddag 17 december 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Transfer pricing: een stand van zaken’.
Programma

Erfpacht en opstal: een civiel- en fiscaalrechtelijke stand van zaken
Een analyse na de nieuwe Opstalwet van 25 april 2014
M & D Seminars(Gent) (Studienamiddag) – 18 december 2014
Programma

De gerechtelijke hervorming - Welke praktische gevolgen?
Lexalert online-seminarie
15 januari 2015 - Stefan RUTTEN (Universiteit Antwerpen)
Programma

Wet Breyne - op maat van de architect en de aannemer 
Studipolis, donderdag 22 januari 2015 , Gent
Programma

De watertoets
Studipolis, dinsdag 27 januari 2015 , Gent
Programma

Advocaten: Hoe mijn praktijk commercieel optimaliseren?
Studipolis, vrijdag 6 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Loonbeslag – Loonoverdracht
Studipolis, dinsdag 24 februari 2015 , Gent
Programma

Appartementsmede-eigendom - 2 sessies
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Appartementsmede-eigendom - De syndicus als organieke vertegenwoordiger
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Appartementsmede-eigendom - Klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen 
Studipolis, vrijdag 6 maart 2015 , Antwerpen  
Programma

Vijftig jaar jeugdbeschermingsrecht: strafrechtelijke perspectieven  
CBR, Antwerpen 10 maart 2015 en Gent 12 maart 2015
Programma

Verkeersdossiers: tips en tricks voor optimale bijstand van 
Studipolis, dinsdag 17 maart 2015 , Mechelen
Programma

Het eenheidsstatuut: actuele knelpunten
CBR, Antwerpen 21 april 2015 en Gent 23 april 2015
Programma

Appartementsmede-eigendom: klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen
Studipolis, vrijdag 24 april 2015 , Zwijnaarde
Programma

De rol en de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
CBR, Antwerpen 12 mei 2015 en Gent 21 mei 2015
Programma