Bethlehemkerk                                                   
Mei 2021 nr. 18
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Viering zondag 9 mei
samen met Vitamine G
 
Aanstelling Rianne en Kaj ten Voorde gecontinueerd
 
Voedselbank: MacBeth Drive-in 8 mei
 
Geslaagde alternatieve ontmoetingsmiddag
 
Een kerk vol hoop!
 
Hemelvaart, een geestelijke denkstap met concrete gevolgen
 
Weer naar de kerk!
 
Kick Bras op 9 mei in de Regenboog
 
Erik van Halsema beschikbaar als scriba AK
 
Prijsvraag:
Wie heeft de hoogste zonnebloem?
 
Online kinderconcerten
 
Prijsvraag: Wie vindt de meeste Oranjebomen?
 
Doe mee: doneer gereedschap aan Stichting Present
 
Friend4Friend: Inspirerende filmpjes
 
 
 
Viering
in Diependaalse kerk
 
Aanvang: 12:30 uur
 
Thema:
'Genade in chaos'
 
 
ds. Kaj ten Voorde
 
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 7 mei
 
Zaterdag 8 mei
 
 
Zondag 9 mei
Kaj ten Voorde
 
Moederdag
 
Maandag 10 mei
 
Dinsdag 11 mei
 
Woensdag 12 mei
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
 
Donderdag 13 mei
Hemelvaart ds J.P. v.d. Hoeven uit Amersfoort
 
 
Vrijdag 14 mei
 
Zaterdag 15 mei
 
Zondag 16 mei
ds. Jetty Scheurwater
 
 
SAVE THE DATA
28 mei Sirkelslag &
28 mei Danskerk
 
Zondag 9 mei
 
Jeremia 4:23-28
 
23 Jeremia zegt: "Ik zag dat het land helemaal kaal en leeg was. Ik keek omhoog naar de hemel, maar er was geen licht. 24 Ik keek naar de bergen en zag dat ze beefden. Ik zag de heuvels schudden. 25 Ik zag geen mens. Zelfs de vogels waren gevlucht. 26 Ik zag dat het prachtige groene land een woestijn was geworden. Alle steden lagen in puin. Dat kwam doordat de Heer in zijn woede het land had gestraft." 
27 De Heer zegt: "Dit hele land zal een wildernis worden. Maar niet voor altijd. 28 De aarde zal treuren en de hemel zal zwart zijn vanwege dat wat Ik heb besloten. En Ik zal het ook doen. Ik zal mijn plannen niet meer veranderen."
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"GODS SCHEPPING"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen weer thuiszitten en de kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
We zijn blij dat we vanaf mei 2021 weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina van Vitamine G.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Zondag 9 mei: Genade en chaos

Zondag 9 mei is een gezamenlijke viering van Vitamine G en Bethlehemkerk samen in de Diependaalse kerk onderleiding van Kaj ten Voorde. Kijken naar de wereld met de ogen van Jeremia en Jezus (Jeremia 4:22-28 en Lukas 19:41-44).
 
Ouderling van dienst: Kees Schipper
  • Kinderdienst [klik hier voor materiaal en toelichting]
  • Collecte deze zondag [klik hier voor de toelichting]
  • Klik hier voor overzicht alle 7 scheppingsmotieven zondagen
  • [dienst live volgen, klik hier]

Aanstelling Rianne en Kaj ten Voorde gecontinueerd

Aanstelling Rianne en Kaj ten Voorde gecontinueerd Rianne en Kaj ten Voorde kunnen verbonden blijven aan Vitamine G. Vitamine G is nog in de opbouwfase, maar na drie jaar was het wettelijk niet meer mogelijk Rianne en Kaj tijdelijk in dienst te hebben. Ruimte voor een vast dienstverband als kerkelijk werkers binnen de PgH is er nauwelijks. De PgH zit met het huidige aantal predikanten in vaste dienst al ruim in haar jasje, afgezet tegen het aantal leden van de PgH.
 
De IZB, ook nauw betrokken bij pionierswerk gesteund door de Protestantse Kerk in Nederland, neemt Rianne en Kaj nu in dienst en detacheert vervolgens beide voorgangers in Hilversum. Zowel Rianne en Kaj en het Kernteam van Vitamine G als de Algemene kerkenraad kunnen met deze regeling instemmen. Dit betekent dat Kaj en Rianne voor de komende jaren voor 0,5 verbonden blijven aan de PgH en daarmee aan Vitamine G.
 
Zondag 9 mei is er een gezamenlijke viering van Vitamine G en Bethlehemkerk samen

Voedselbank: MacBeth Drive-in 8 mei
 
Op zaterdag 8 mei (de tweede zaterdag van de maand) organiseren we voor de 7de keer op een rij een Voedselbankactie. Opnieuw is het een veilige en corona-proof Drive in Voedselbank actie: de McBeth Voedselbank drive in.
De Voedselbank heeft nog steeds dringend behoefte aan producten. Op zaterdag 8 mei van 10 tot 14 uur willen we u daarom opnieuw de gelegenheid geven om mee te doen. Alle houdbare producten zijn welkom
 

Geslaagde alternatieve ontmoetingsmiddag

Terugblik op een zeer geslaagde alternatieve ontmoetingsmiddag!
 
‘Normaal’ gesproken organiseert het consistorie elk voorjaar een ontmoetingsmiddag voor iedere sectie na de diensten op zondag in de kerk. Vanwege corona konden deze bijeenkomsten dit jaar niet plaatsvinden.
 
De voorzitter van het consistorie, ds. Jetty Scheurwater, stelde een alternatief voor: nl. om diverse gemeenteleden te vragen het jaarthema voor dit seizoen (schepping) op eigen wijze uit te beelden en een datum af te spreken waarop andere gemeenteleden hiervan konden genieten in hun tuinen. Op deze manier konden gemeenteleden elkaar ook weer eens in de buitenlucht ontmoeten in combinatie met een mooie wandeling, fietstocht of auto. Dit idee vond veel weerklank in de sectie Gijsbrechtkwartier.
 
Op deze alternatieve ontmoetingsmiddag (op 2 mei jl.) werden overigens ook mensen uit andere secties van harte uitgenodigd.
 
 
Een kerk vol hoop!
 
Pinksteren… een feest van hoop! Een feest van hoop dat we graag met elkaar in de kerk zouden willen vieren. Zover is het helaas nog niet, maar er glinstert een sprankje hoop: We mogen op Pinksterzondag weer met een kleine groep mensen bij elkaar komen.
 
Toch is het juist bij dit thema mooi dat het een dienst wordt waar de hoop van en voor iedereen een plaats krijgt. Een feest van hoop dat we als hele gemeente vieren.
Kerk in Actie heeft daar een mooie vorm voor verzonnen: Een grote duivenmobiel in de kerk. Een mooie manier om de hoop letterlijk en figuurlijk een plek te geven.
 
Een kerk vol duiven, een kerk vol hoop!
 
 
Hemelvaart, een geestelijke denkstap met concrete gevolgen
Het moment van de Hemelvaart van Christus op de veertigste dag na Pasen betekent op weg naar Pinksteren (de vijftigste dag) een beslissende geestelijke stap. Het gaat om een radicale verandering van blikrichting, van houding, een omslag waarbij treuren plaats maakt voor verwachting en uitzien naar wat God gaat doen, ja wat jij kan doen in het kader van Gods Koninkrijk. Er komt ruimte om in alle kwetsbaarheid te leven! Hemelvaart is dus geen historische beschrijving van een gebeurtenis. Waar zou de opstijgende Christus in de letterlijke zin van het woord heen moeten? Hij heeft geen plaats tussen de sterren. Zijn plaats is aan de rechterhand van God. Lucas beschrijft dit op de wijze van de Hemelvaart. Mattheus accentueert juist dat Jezus met zijn leerlingen is ‘tot aan de voltooiing van deze wereld.’
 
Wij zouden de opstanding verkeerd verstaan als wij steeds aan een aan de aarde gebonden lichamelijke Jezus bleven denken. ‘Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?’ Mannen in witte gewaden stellen de vraag. Vragenstellers op dit niveau zijn engelen. Jezus leeft! Maar dat is geen ondermijning van de waarde van ons verstand. Het is geen ondergraving van de waarde van onze daden. Integendeel. Jezus is aanwezig te midden van mensen, in mensen die ons aankijken en iets van ons verwachten. En God is aanwezig in de kwaliteit van het Koninkrijk dat iedere keer gebeurt wanneer iemand daarmee de wereld ingaat, ook jij kunt dat, en ik.
 
ds. Jurjen Zeilstra
 
 
 Weer naar de kerk!
 
We zijn dankbaar dat we na lange tijd weer de mogelijkheid hebben om u als gemeentelid uit te nodigen om de kerkdiensten in de kerk mee te vieren. Wilt u de eredienst bezoeken, dan kunt u een plaats reserveren via onze website. Leest u vooraf aan uw kerkbezoek de gezondheidscheck! Beantwoord u één van de vragen met ja, blijft u dan alstublieft thuis! Leest u vooraf ook de regels die in het kerkgebouw gelden t.a.v. plaats-toewijzing, hygiëne, toiletbezoek, garderobe enzovoorts.
 
 

Kick Bras op 9 mei in de Regenboog

Op zondagochtend 9 mei gaat ds. Kick Bras, oud predikant van de Bethlehemkerk voor in de Regenboogkerk.
 
Hij schrijf hierover: "Vandaag confronteren we levenslessen van Jezus met inzichten uit de positieve psychologie. In verband met deze datum in mei koos ik voor de thema’s moed en volharding. Hoe spreekt Jezus daarover in Mattheüs 10? En welke inzichten biedt de positieve psychologie? Als inspirerend voorbeeld zal ik vertellen hoe Dietrich Bonhoeffer moed en volharding gestalte gaf in zijn verzet tegen de Nazi’s."
 

Erik van Halsema beschikbaar als scriba AK

Ds. Erik van Halsema, oud predikant van de Bethlehemkerk, is beschikbaar als scriba van de Algemene Kerkenraad als blijkt dat er voor 1 september aanstaande zich geen kandidaten voor het scribaat hebben gemeld. Han Monsees, interim scriba, is bereid zijn tijdelijke rol als secretaris van de kerkenraad te verlengen tot 1 september. De positie van scriba is vacant nadat scriba Jan Verdam in september afscheid nam na een maximale bestuursperiode.
 
Momenteel fungeert Erik van Halsema als plaatsvervangend voorzitter van de kerkenraad nadat Richard Hoff in september vorig jaar voortijdig terugtrad. De termijn van van Halsema als plaatsvervanger loopt in augustus af. De wijkkerkenraad van De Morgenster is akkoord met de kandidatuur van zijn wijkpredikant mits Van Halsema geen andere bovenwijkse taken meer hoeft te vervullen. Dit betekent dat een andere predikant hem zal moeten opvolgen als redactielid van Kerkbrink.
 

Prijsvraag:
Wie heeft de hoogste zonnebloem?

Hoe gaat het met de zonnebloemen? Oei, de zaadjes liggen nog klaar of hebben de muizen een feestmaal gehad? Geen nood, het is op tijd om ze (weer) op te kweken. Je kunt ze nu rechtstreeks in de volle grond stoppen of in een (grote) bloempot op het balkon of terras.

Zonnebloemen die nog in de vensterbank staan, mogen nu de tuin in of het balkon op. En dan vertroetelen maar. Zonnebloemen houden, heel gek, van de zon. Laat de grond niet helemaal uitdrogen, maar natte voeten zijn uit de boze. De zonnebloem is ook een hongerige plant: geef dus regelmatig een beetje voeding. Daarmee zijn we er nog niet: er zijn diverse dieren die ook van zonnebloemen houden: muizen, slakken en duiven peuzelen zo de jonge plantjes op.

Oppassen dus. Maar het belangrijkste is: geniet ervan hoe leuk het is dat de zonnebloem als een speer de grond uitschiet en maar door blijft groeien.

Lees meer ....

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Online kinderconcerten
In de periode naar Pinksteren organiseert de Protestantse kerk Nederland elke week een online kinderconcert. Hiervoor zijn gratis tickets te bestellen via de website van de PKN.
 
Marcel & Lydia Zimmer – Feest van Hoop – Online Pinksterconcert
Vanaf 5 mei is het online pinksterconcert met Marcel en Lydia Zimmer op elk gewenst moment te bekijken. Dit interactieve concert zal een feestelijk karakter hebben met bekende en nieuwe liedjes over hoop, troost en blijdschap die God ons geeft door de Heilige Geest. Ook zal Rainbow de duif erbij zijn. Vier dit feest mee in dit familieconcert voor jong en oud.
 
Familietheater over Schapen en Zo
Beleef de sprookjesachtige familievoorstelling met liedjes, live muziek en interactie van Schapen en Zo mee. Kijk mee met Fars, die onder de grond woont. Daar is het donker en muf. Zijn oom Gosse droomt over een prachtige plek om te wonen. Daarom stuurt hij Fars op pad om op zoek te gaan. Zal hij die plek ooit vinden? Voor iedereen van 4 tot 100 en ouder.
 
Simara met Kids Crew en Elly Zuiderveld
Deze enthousiaste zangcombinatie houdt van dansen en zingen. Ze willen graag andere kinderen door hun toffe nummers laten horen dat God groot is en dat het gaaf is om voor Hem te zingen! Luister naar mooie luisterliedjes, maar ook nummers waar je lekker op kunt mee dansen! Doen jullie mee?
 
 

Prijsvraag: Wie vindt de meeste Oranjebomen?

In bijna alle dorpen en steden in ons land staan ze: bomen met een hekje eromheen, vaak versierd met een kroontje en/of een mooi gestileerde letter.
 
Koningsbomen of Oranjebomen. Deze bomen zijn vaak gepoot op heuglijke dagen. Vaak ter herinnering aan de geboorte van een prinses of prins of de inhuldiging van een koningin of een koning, bij een jubileum of een bezoek van de vorst. Ook Hilversum en omgeving telt diverse konings/oranjebomen. Nu het weer warmer wordt buiten, nodigen we u uit om op zoek te gaan naar dit stukje groene geschiedenis. Misschien fietst u er dagelijks langs of ziet u hem staan tijdens de zondagse wandeling.
 
We gaan ze allemaal verzamelen. Maak een mooie foto met u, eventueel uw partner of wandelmaatje en natuurlijk de boom. Probeer uit te zoeken waarvoor de boom is geplant. Vaak staat er een bordje bij en is er veel informatie te vinden op internet.
 
Lees meer ...

Doe mee: doneer gereedschap aan Stichting Present

Stichting Present wil een brug slaan tussen burgers die hulp nodig hebben en burgers die hulp kunnen bieden. Dat kan gaan om het opknappen van een tuin, het verven van een kamer of andere (praktische) hulpvragen. Voor die klussen is gereedschap nodig, materiaal dat hulpvragers doorgaans niet in huis hebben en hulpbieders zelf ook niet altijd.
 
Stichting Present gaat nu samenwerken met Vonk, die ruimte beschikbaar stelt voor het opslaan van gereedschappen en materialen. Het zou fantastisch zijn wanneer u goed werkend tuingereedschap of ander gereedschap beschikbaar wilt stellen voor al onze klussen.
 

Friend4Friend: Inspirerende filmpjes

Twee inspirerende filmpjes zijn net gepubliceerd over het jongerenproject Friend4Friend. Klik hier voor de korte versie en hier voor het langere filmpje. Deel de filmpjes om te helpen nog meer bekendheid te geven aan dit mooie project dat zo goed in deze tijd past.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00