Tijdelijk Twin Towers in Kortrijk
Kortrijk zal tijdelijk zijn eigen Twin Towers hebben. Terwijl de K-Tower in volle opbouw is, wordt de Collegetoren afgebroken.
 
Vooraleer de afbraak begint, wordt eerst het asbest in het pleisterwerk van de toren verwijderd. Dit gebeurt van februari tot begin april door de gespecialiseerde firma Wanty. De werkzone wordt hermetisch afgesloten en dagelijks worden metingen uitgevoerd.
 
Vanaf april start dan de afbraak van de 64 meter hoge toren. De aannemer zal het gebouw verdieping per verdieping afbreken met kraantjes die op de toren staan. Eind augustus zal de toren volledig afgebroken zijn.
 
Ondertussen gaat de bouw van de K-Tower vlot verder. De vervanger van de Collegetoren groeit aan een tempo van een verdieping per week. De ruwbouw van de toren zal bijna klaar zijn tegen april, als de Sint-Amandstoren er nog staat. De twee torens zullen dan even samen de skyline van Kortrijk domineren, tot de K-Tower voorgoed de rol van de Collegetoren zal overnemen.
 
 
Toekomst voor Kortrijkse kerken

De stad Kortrijk en de katholieke kerkgemeenschap stellen in een constructieve dialoog samen een kerkenplan op voor de Kortrijkse kerken. Het kerkenplan bevat een uitgebreide inventaris van alle Kortrijkse kerken. Urbain Architectencollectief reikt in haar eindrapport alle puzzelstukken aan om tegen de zomer van 2018 te komen tot duidelijke beslissingen over de toekomst van niet minder dan 22 Kortrijkse parochiekerken
 
In een eerste fase worden voor vijf specifieke kerken concrete opportuniteiten onderzocht: Piuskerk, Damiaankerk (Aalbeeksesteenweg), Sint-Theresiakerk (Hoog Kortrijk), Sint-Corneliuskerk (Aalbeke), Sint-Audomaruskerk en Mariadorp (Bissegem). 
 
Vervolgens wordt voor de overige kerken beslist welke voor de eredienst behouden blijven en welke een neven- of herbestemming krijgen. 
 
In het verleden werden al drie Kortrijkse kerken herbestemd: kerk en klooster Fatima in Heule, de Sint-Pauluskerk (Lange Munte) en de kerk op De Katte in Bellegem. Deze werden respectievelijk een plaats voor de vzw Oranjehuis, een ontmoetingscentrum met bibliotheek en een funerarium. 
 
 
Schrijf in voor het eerste stadsdebat

 
In Kortrijk is er nog ruimte. We willen die open ruimte niet zonder meer volbouwen met woningen maar maken slimme ruimtelijke keuzes, samen met de inwoners.
De Kortrijkzanen kunnen mee beslissen over hoe en waar ze wonen en bouwen in de stad. Kom er hier alles over te weten.
Het eerste stadsdebat vindt plaats op donderdag 9 maart om 20u in de Budascoop.
 
 
 
Afzender:
Wout Maddens
wout.maddens@kortrijk.be