Bethlehemkerk                                                   
April 2021 nr. 17
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Viering zondag 2 mei
in Regenboogkerk
 
Doe mee met de alternatieve ontmoetingsmiddag 
 
Reservering kerkdienst a.s. zondag 2 mei
 
Vitamine G-viering: kinderprogramma zondag 2 mei
 
Vanuit de wijkkerkenraad april 
 
Bethlehemkerk
kleurt Oranje
 
Renate Jepenga: bedankt voor alle lieve woorden en betrokkenheid
 
Het heeft de koning behaagd om....
 
Voedselbankactie McBeth Drive-in 8 mei
 
Prijsvraag:
Wie heeft de hoogste zonnebloem?
 
Weg terug naar fysieke kerkgangers Bethlehemkerk
 
Wat geeft
het leven zin?
 
Expositie WO II herdenken bevrijding
 
 
 
Viering
in Regenboogkerk
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Wie voedt de jonge raven?'
 
 
ds. Heleen Weimar
 
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 30 april
 
Zaterdag 1 mei
---
 
Zondag 2 mei
ds. Heleen Weimar
 
Samen online koffiedrinken
 
Vitamine G: kinderprogramma 
 
 
Maandag 3 mei
Webinar diaconaat: eenzaam in je bubbel 
 
Dinsdag 4 mei
Dodenherdenking
---
 
Woensdag 5 mei
Bevrijdingsdag
---
 
Donderdag 6 mei
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 7 mei
---
 
Zaterdag 8 mei
Voedselbankactie McBeth Drive-in
 
Zondag 9 mei
Moederdag
 
Viering samen met Vitamine G
 
Samen Online koffiedrinken
 
SAVE THE DATE
-
 
 
Zondag 2 mei
 
Lucas 12: 22-26

De raven

Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Om deze reden zeg ik tegen jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 4 nr.2
 
 
"GODS SCHEPPING"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen weer thuiszitten en de kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al zijn de kerkdeuren deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Zondag 2 mei: Wie voedt de jonge raven?

Wanneer Job hevig protesteert tegen het onrecht dat hem is aangedaan, antwoordt de Eeuwige met een bombardement van vragen. Die vragen hebben allemaal betrekking op Gods scheppingswerk. Wat is dit voor  een antwoord? Kan Job er iets mee? En wij?
In deze dienst is de Bethlehemkerk te gast in de Regenboogkerk.
 
We zijn blij dat we vanaf mei 2021 weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst Regenboogkerk.
 
Klik hier voor de liturgie van zondag.
 

Doe mee met de alternatieve ontmoetingsmiddag op 2 mei

Op zondagmiddag 2 mei stellen gemeenteleden van de sectie Gijsbrechtkwartier hun voortuin open voor een ontmoeting met een creatief tintje. U bent daarvoor van harte uitgenodigd, ongeacht in welke sectie u woont. Klik hier voor de uitnodiging.
 
Door onderstaande wandelroute te volgen komt u langs de deelnemende adressen waar u met open armen wordt ontvangen. In iedere tuin is iets anders te beleven en bent u welkom voor een praatje. U kunt starten bij de Bethlehemkerk maar er ook voor kiezen om op een ander deel van de route te beginnen. Door zelf uw vertrektijd en route te bepalen, kan het aantal bezoekers gespreid worden. Naar keuze kunt u de hele route volgen of een deel ervan en u mag daarbij zelf kiezen welke adressen u wilt bezoeken.
 

Reservering kerkdienst a.s. zondag 2 mei

In overleg met minister Grapperhaus is het CIO (het interkerkelijk contact in overheidszaken) tot de conclusie gekomen dat het vanaf 28 april a.s. mogelijk is om kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers (exclusief medewerkers).
 
De Regenboogkerk heeft op basis hiervan besloten om per aankomende zondag, dus per zondag 2 mei, in de erediensten weer 30 kerkbezoekers te ontvangen. Uiteraard worden hierbij alle basisregels in acht genomen! 
 
Zondag 2 mei is een gezamenlijke viering van Regenboog en Bethlehemkerk samen in de Regenboogkerk. Gemeenteleden van de Bethlehemkerk zijn ook van harte uitgenodigd om de eredienst van 2 mei te bezoeken.
Wilt u de eredienst bezoeken, dan reserveert u een plek in het reserveringssysteem via de website van de Regenboog https://regenboogkerkhilversum.nl/reservering/
 
 
 
 
Vitamine G-viering: kinderprogramma zondag 2 mei
 
Het kinderwerk vindt tot Pinksteren nog plaats op een andere zondag dan de vieringen. Er is op zondag 9 mei (gezamenlijke viering Vitamine G en Bethlehemkerk) geen kinderwerk maar wel een week eerder op zondagmiddag 2 mei. Kinderen van de Bethlehemkerk zijn van harte welkom daaraan mee te doen. Op zondag 2 mei om 15.30 uur gaan de deuren open voor de kinderen, 15.45 uur begint het programma, 16.45 kunnen kinderen weer worden opgehaald.
 
In de achterzaal van de kerk is het programma van de Vitamini's voor de peuters (2,5 tot 5 jaar). In de bovenzaal vindt de Kidskerk plaats. Dat is voor kinderen van 5 t/m groep 8. Het is wel handig als zij zich dan aanmelden. Ouders en/of leiding kan contact opnemen met Inge van Strien (inge@vitamineg.net). Zij kan dan ook meer informatie verstrekken over brengen en halen.
 
 
Vanuit de wijkkerkenraad april
 
Koninklijk nieuws
We beginnen dit keer met het meest recente bericht over de koninklijke onderscheidingen die twee gemeenteleden deze week hebben mogen ontvangen.
Herma Bosma en Christa Streutker zijn beide koninklijk gewaardeerd voor het vele vrijwilligerswerk voor de kerk en andere maatschappelijke organisaties.
Als wijkkerkenraad zijn wij trots op deze gemeenteleden. Namens ons allen worden zij van harte gefeliciteerd met hun lintje. Zij zijn geridderd in de orde van Oranje-Nassau. In de nieuwsbrief van eind april leest u hierover meer.
 
Gemeenschappelijke vieringen
We kijken terug op een periode met veel gemeenschappelijke vieringen. De wijkkerkenraad is dankbaar en erkentelijk naar de overige wijkgemeenten voor de betrokken samenwerking en ruimte die aan onze wijkgemeente wordt geboden. Ook in de komende periode staan gezamenlijke vieringen op de agenda waarvoor u van harte wordt uitgenodigd deze in ieder geval online te volgen.
We verwachten vanaf donderdag 13 mei op Hemelvaartsdag weer meer mensen te kunnen ontvangen in de Bethlehemkerk. De komende zondagen 2 en 9 mei vieren we immers elders. Ook de andere PgH-gemeentes laten langzaam meer mensen toe in hun kerkzalen.
 
 
 
 Bethlehemkerk kleurt Oranje 
 
Het college van B&W heeft alle kerken gevraagd om hun kerktorens in de dagen van Koningsdag 30 april tot en met Bevrijdingsdag 5 mei in het licht te zetten. Een week lang zal Hilversum 'savond Oranje kleuren, een warm koninklijk licht door onze straten en wijken. De kerkrentmeesters van de Bethlehemkerk geven daar graag invulling aan. Alle kerken hebben vrijstelling tot 's avonds 23 uur gekregen om vergunningsvrij de kerken te verlichten.
 
De Bethlehemkerk zal iedere avond van 30 april tot en met 5 mei haar kerktoren in een Oranje licht zetten. De lampen gaan 's avonds rond 23 uur weer uit. Viert u met ons mee en maakt u hier een mooie foto van? Dan nemen we die op in de komende Nieuwsbrieven. Inzenden kan naar: nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
 
Foto: Frank Beukers, kerkrentmeester Bethlhemkerk, datum 22 april 2021.
 
Renate Jepenga: bedankt voor alle lieve woorden en betrokkenheid 
 
Lieve gemeenteleden,
Dirk en ik kijken terug op een prachtig weekend waarin we mochten trouwen.
Op zaterdag zijn we in Schoonhoven getrouwd voor de burgelijke stand. Er mochten 30 mensen in de loods erbij zijn en nog 20 auto’s stonden op de parkeerplaats om via een livestream de bruiloft mee te maken onder het genot van taart. Daarna ging de loods aan twee kanten open en konden alle mensen in de auto langs ons rijden voor een kort praatje. Het was heel erg bijzonder.
Op zondag zijn we getrouwd in de viering in de Regenboogkerk. Ik ben nog steeds beduusd van alle betrokkenheid en lieve berichten. Via deze weg willen we jullie daarvoor hartelijk bedanken. Het was hartverwarmend en ontroerend.
 
 

Het heeft de koning behaagd...

Hermanna Roelina (Herma) Bosma (68) als ‘onmisbaar lid’ van - en voor de Protestantse Gemeente Hilversum en met name voor de Bethlehemkerk ontvangt een lintje. Lintje is woensdag 28 april om 10 uur op het kerkplein van de Bethlehemkerk uitgereikt door de loco-burgemeester én opgespeld door Bep Verdoorn (van wege de Corona preventie maatregelen, mag de burgemeester dat dit jaar niet zelf doen).
 
Christiana Costella (Christa) Streutker -Korpershoek (57) ontvangt een koninklijke onderscheiding. Zij is al jarenlang als vrijwilliger al betrokken bij de peuterspeelzaal en ook de Protestantse Wijkgemeente Bethlehemkerk Hilversum. (de tijden van het bezoek van de fietsende loco burgemeester volgen nog, opspelden gebeurt door echtgenoot en gemeente raadlid Olaf Streutker), 
 
Lees meer ...
 

McBeth Voedselbank drive-in

Op zaterdag 8 mei (de tweede zaterdag van de maand) organiseren we voor de 7de keer op een rij een Voedselbankactie. Opnieuw is het een veilige en corona-proof Drive in Voedselbank actie: de McBeth Voedselbank drive in.
 
De Voedselbank heeft nog steeds dringend behoefte aan producten. Op zaterdag 8 mei van 10 tot 14 uur willen we u daarom opnieuw de gelegenheid geven om mee te doen. Alle houdbare producten zijn welkom, in het bijzonder soep, rijst, groenten in blik of pot, pastasaus (liever producten waar geen varkensvlees in zit) en verzorgingsproducten. Doet u ook weer mee? Na zaterdag 8 mei, is de eerst volgende drive in op zaterdag 12 juni.
 
 

Prijsvraag:
Wie heeft de hoogste zonnebloem?

Hoe gaat het met de zonnebloemen? Oei, de zaadjes liggen nog klaar of hebben de muizen een feestmaal gehad? Geen nood, het is op tijd om ze (weer) op te kweken. Je kunt ze nu rechtstreeks in de volle grond stoppen of in een (grote) bloempot op het balkon of terras.

Zonnebloemen die nog in de vensterbank staan, mogen nu de tuin in of het balkon op. En dan vertroetelen maar. Zonnebloemen houden, heel gek, van de zon. Laat de grond niet helemaal uitdrogen, maar natte voeten zijn uit de boze. De zonnebloem is ook een hongerige plant: geef dus regelmatig een beetje voeding. Daarmee zijn we er nog niet: er zijn diverse dieren die ook van zonnebloemen houden: muizen, slakken en duiven peuzelen zo de jonge plantjes op.

Oppassen dus. Maar het belangrijkste is: geniet ervan hoe leuk het is dat de zonnebloem als een speer de grond uitschiet en maar door blijft groeien.

Lees meer ....

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Weg terug naar fysieke kerkgangers Bethlehemkerk

Zondag 25 april aanstaande willen we weer zeer voorzichtig een aanvang maken door een aantal fysieke kerkgangers als proef uit te nodigen in de kerkdienst.
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen week en dinsdag 20 april jl. zullen een beperkt aantal kerkgangers worden uitgenodigd de dienst bij te gaan wonen.
De proef is noodzakelijk om het GebruiksPlan weer op juiste wijze te kunnen gebruiken en te oefenen. Als basis om vanaf 13 mei aanstaande ( Hemelvaartsdag) weer met maximaal 30 kerkgangers te starten.
 
Het GebruiksPlan is te allen tijde leidend en met klem vragen we iedereen zich hieraan te houden.
 
De 30 kerkgangers moeten zich via Eventix opgeven roulerend per sectie. Tot einde juni 2021 ziet het schema er als volgt uit:
 
Donderdag
13-mei
Buitenwijkers
Zondag
23-mei
Gijsbrechtkwartier
Zondag
30-mei
Zeeheldenkwartier
Zondag
6-jun
Kerkelanden
Zondag
13-jun
Buitenwijkers
Zondag
20-jun
Genodigden doopfamilie
Zondag
27-jun
Gijsbrechtkwartierr
 
Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauw in de gaten en zullen, zodra het mogelijk is, verder opschalen qua aantallen kerkgangers.
 

Wat geeft het leven zin?

Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven goed? Juist in een tijd van beperkingen worden we geconfronteerd met deze vraag. De Protestantse Kerk maakte samen met het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een bijbelleesplan bij het jaarthema 'Het goede leven', met bijdragen van verschillende theologen.
 
‘Het goede leven’ – met dat jaarthema nodigt de Protestantse Kerk in Nederland gemeenten en individuele gelovigen uit om stil te staan bij de vraag wat een mensenleven tot een goed leven maakt. Een spannende vraag, nu veel 'goede' dingen als sociale contacten en samenkomsten zijn weggevallen. Waar kunnen we in deze periode op terugvallen, wat maakt ons leven ten diepste 'goed'?
 

Expositie WO II herdenken bevrijding

Op 11 april start er een nieuwe tentoonstelling in de Regenboogkerk in Hilversum met als thema: Hilversum 75 jaar bevrijding herdacht.
 
In mei 1946 was er de eerste herdenking van de bevrijding. In Hilversum werden vele herdenkingsactiviteiten georganiseerd, waaronder een grote straatoptocht.
Vooraan liepen de kinderen. Ons gemeentelid Pieter de Jager heeft  er een goede herinnering aan. Hij heeft toen als kleine jongen, zittend op een karretje, de route afgelegd.
Het karretje waarop hij zat werd getrokken door twee buurmeisjes en was voorzien van een affiche, gemaakt door zijn vader. Op een van de foto’s van deze expositie is hij te zien zittend op zijn karretje.
 

 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00