Hilversum Verbonden Nieuwsbrief, maart 2016

 Veel leesplezier in de voorjaars-nieuwsbrief.

Maatschappelijke Beursvloer 2016, 14 april van 14.30 tot 17.30 uur

Het MCO gebouw is die donderdagmiddag vanaf 14.30 uur de plek waar ondernemers, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten om matches te realiseren met gesloten beurs.  Programma.

Diverse Hilversumse ondernemingen en organisaties doen al mee; er is gevarieerd Aanbod, bijvoorbeeld zaalruimte, advies op marketing-communicatie vlak, aanbiedingen voor schrijfworkshops etc.
 
Wil je als organisatie iets aanbieden, maar je weet (nog) niet hoe? Doe mee met de workshop op 4 april of kijk eens wat anderen vragen op het Vragers overzicht.  

Voorbereidende Workshop: 4 april, 09.00 - 11.00 uur   Aanmelden.

Volg ons ook op: Facebook en of Twitter

 

Loop je graag hard en wil je groene energie in het zonnetje zetten? Loop dan op 17 april mee in het HilverZon-team tijdens de Hilversum Cityrun.

Feestelijke opening Zonnefabriek Bethlehemkerk

Zaterdag 19 maart 2016 vieren wij graag met jou de feestelijke opening van ons eerste collectieve zonnepanelen project in Hilversum, Zonnefabriek Bethlehemkerk.
Rond 15.00 uur: formele opening met wethouder van Vroonhoven
Aansluitend: duurzaamheidsmarkt    Informatie.
 

Fairtrade Gemeente word je niet vanzelf!! Help mee!

Wat is er nodig?
We zoeken een groot aantal winkels, ondernemingen, instellingen, verenigingen, bedrijven en organisaties die aan de voor hen geldende criteria voldoen. Er zijn al een paar schapen over de dam,  maar we zijn er nog lang niet. Help mee om van Hilversum een Fairtrade Gemeente te maken.    Informatie.

Heb je iets te repareren, of wil je gewoon even langskomen voor een kopje koffie of je wilt advies om zelf iets te fixen? Je bent van harte welkom.

Weggooien? Mooi niet! Laat het repareren!

Meer informatie
Volg Repair Café Hilversum ook op Facebook

19 maart - Wijkcentrum Lopes Dias -Lopes Diaslaan 213

23 april - Wijkcentrum Riebeeck -Van Riebeeckweg 50

28 mei - Wijkcentrum de Koepel - Kapittelweg 399a, Kerkelanden

25 juni - Wijkcentrum Lopes Dias -Lopes Diaslaan 213

(telkens op zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur)


 
 

Nieuwe Energie-bespaar-acties Kerkelanden (postcode 1216) en Over 't Spoor (postcode 1221)
 
Na Meentkracht, Seinkracht en HeiKRACHT, start op 20 april in een 4e Hilversumse wijk een energie-bespaar-actie; GeuzenKracht gericht op de Professorenbuurt, Oosterspoorplein, Electrobuurt, Geuzenbuurt en en het gebied tussen de Hoge Larenseweg en Joh.Geradtsweg.
Bewoners van dit gebied wordt gevraagd het buurtonderzoek Over 't Spoor in te vullen zodat we meer te weten komen over de woningen en het energieverbruik in deze wijk.
 
Meteen daarna gaat een 5e actie van start. In samenwerking met 'Kerkelanden Leeft!' gaan HilverZon en Hoom op 17 mei ook een energie-bespaar-actie van start voor Kerkelanden, Zeverijn en Het Rode Dorp.
 
Ook hier een oproep aan de bewoners op het buurtonderzoek in te vullen: Informatie en buurtonderzoek Kerkelanden, Rode Dorp en Zeverijn.
Deel je enthousiasme over jouw beroep
help VMBO-leerlingen bij het maken van hun beroepskeuze.

#BEROEPENFEEST #VMBO

Beroepenfeest voor jongeren en beroepsbeoefenaren op een 
Positief (beroeps)Podium voor het VMBO. Want:

ALLES MAG JE WORDEN. BEHALVE ONGELUKKIG. BELOOFD?
Klik hier voor de flyer
Een muziek-corso in Hilversum?

Theo Visser woont in Hilversum en heeft een idee voor een jaarlijks Hilversums muziek-corso. Buurten, wijken, scholen en muziekverenigingen van Hilversum kunnen hier dan aan meedoen. Het moet een veelzijdig geheel worden van muziek, zang en dans.
Dit past bij de oproep van Koningin Maxima aan alle basis-scholen om meer met muziek te doen en het ook uit te dragen.
Zijn er mensen die dit samen met Theo verder uit willen gaan werken zodat het in 2017 voor het eerst gehouden kan worden?
 
Reacties naar tvisser1934@kpnmail.nl.
 

4 april; Autismedag regio Gooi & Vechtstreek

De werkgroep ‘Autismedag regio Gooi & Vechtstreek 2016' nodigt mensen met autisme, hun familieleden, naastbetrokkenen en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse regionale Autismedag. Daarnaast nodigen wij ook professionals uit die werkzaam zijn bij een gemeente, in de zorg of in het onderwijs en te maken hebben met autisme.   Informatie.
 
De agenda van sociaal maatschappelijk Hilversum vind je op onze website.

Jouw initiatief (*) ook in onze agenda, op onze website of in de volgende nieuwsbrief? Stuur een email aan: info@hilversumverbonden.nl

(*) activiteiten voor/door inwoners van Hilversum zonder winstoogmerk
De 'Deel-economie'. Kan ik meedoen?
Een serie over 'Best Practices' van de deel-economie, waar je zo aan mee kunt doen.
Deel 5: Leeft Samen, een platform om samen te leven

 
Samen maken we de beste buurt!

LeeftSamen is een initiatief van een groot aantal buurtbewoners, clubs, verenigingen, levensbeschouwelijke organisaties, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en ondernemers die de handen ineen hebben geslagen.
Met elkaar geloven wij erin dat we op een leuke en laagdrempelige manier iets voor elkaar kunnen betekenen. Daarom hebben wij met elkaar het LeeftSamen-platform ontwikkeld.

 

Wanneer we lokaal dezelfde oplossingen kiezen dan maken we Hilversum vanzelf socialer, duurzamer en leuker. Het Hilversum van de toekomst wordt namelijk niet ontworpen op de tekentafel, maar ontstaat vanuit de kracht van mensen en gemeenschappen. Het is deze kracht die zichtbaar moet worden.
Door bestaande en nieuwe initiatieven zichtbaar te maken en initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen wordt een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid, duurzaamheid en zelfs aan innovatie. Klein is het nieuwe groot en het delen van kennis en ervaring met anderen wordt steeds belangrijker.