Quote
 Week 24
Jaar 2013
  ___________________________________________________________________________
 
Mensen verlaten hun manager en niet hun job of hun werkgever.
 
 

Kan jij jezelf herkennen in dit citaat? Zo ja, dan behoor je tot de overgrote groep van mensen die om deze reden vrijwillig van job veranderen. Indien niet, dan heb je meer dan waarschijnlijk een goede baas.
 
Wanneer iemand geen voldoening meer vindt in zijn werk dan is dit rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd aan een leidinggevende die onvoldoende rekening houdt met de waarden en drijfveren van zijn medewerkers.
 
Succesvolle leidinggevenden doen zowat 15 dingen bijna dagdagelijks. Daarmee zorgen ze voor een verhoogde betrokkenheid zodat de medewerkers met plezier voldoening vinden in hun job en er vrijwel geen verloop is. Leidinggevenden die dit kunnen, zijn dus goud waard.

Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.