In deze Nieuwsbrief:
 
Geslaagd en drukbezocht Corrie Hermannprijs Symposium
Stralende prijswinnares Jeanine Roeters van Lennep
   
 
Was je ook aanwezig tijdens het Corrie Hermannprijs Symposium op 10 oktober jl? Dan hoef ik niet uit te leggen hoe enthousiast en inspirerend prijswinnares Jeanine Roeters van Lennep haar pleidooi hield voor gendersensitieve zorg en het belang van de gendersensitieve bril. In deze Nieuwsbrief vind je een uitgebreide update en een interview met Jeanine. Het is goed om te beseffen dat de pioniers voor gendersensitieve zorg, die vaak begonnen zijn bij de VNVA, nu voet aan de grond hebben. Met de inbreng van de Alliantie Gender en het inventariseren van kennis en hiaten in de Kennisagenda is dit thema nu zelfs bij VWS aangeland. Lees meer.
 
Twee commissieleden Corrie Hermannprijs stellen zich voor....
Angela Maas

  Het winnen van de Corrie Hermann prijs in 2010 heeft mijn loopbaan een enorme push gegeven.
Twee jaar later kreeg ik een nooit verwachte leerstoel in de vrouwencardiologie. Daar geniet ik nu elke van, vooral ook om in de positie te zijn om jongere mensen met ambitie een stap voorwaarts te laten maken. Dat is ook mijn drive geweest om tot de CHP commissie toe te treden en binnen het Radboudumc betrokken te zijn bij talentscouting programma’s. We moeten de CHP koesteren binnen de VNVA, want het is een mooi paradepaardje naar buiten en een warm bad in deze veeleisende medische wereld.
En zo leuk dat Corrie er zelf altijd bij is!
 
Amy Besamusca - Ekelschot

  In mijn werk als psychiater ben ik veel in contact met mensen die problemen, maar vaak ook mooie levensopvattingen en inspirerende ideeën hebben. Daarin zie ik hoe vrouwen de wereld draaiende houden en hun krachten aanwenden op kleine en grote schaal. Het is een genoegen om velen bij te staan en
te helpen hun kwaliteiten handiger in te zetten, als dat even niet vanzelf gaat. Lees meer.
 
Inspireren in gendersensitieve zorg
Intervieuw met Jeanine Roeters van Lennep door Sylvia Buis

 
Als kersverse Corrie Hermann prijs winnares Jeanine Roeters van Lennep, 39 jaar begint over gendersensitieve geneeskunde is wel duidelijk waar haar passie ligt. Begonnen met het bij houden van de database van haar vader, cardioloog, is ze in het onderzoek naar verschillen tussen cardiovasculaire 
risicofactoren en interventies bij mannen en vrouwen gerold en is zij nu een spil in het implementeren en integreren van genderspecifieke kennis in het onderwijs. Lees meer
 
Impressie symposium 'Gendersensitieve geneeskunde Van utopie naar klinische praktijk'
door Clara Peters

  Jeanine is gelukkig in haar werk en dat straalt ze ook uit. Daarnaast is ze ook heel gelukkig met haar gezin. Ze heeft twee kinderen van 7 en 8 jaar. Haar man is cardioloog. Ze werken allebei fulltime, maar ze heeft haar kinderen altijd zelf willen opvoeden en dus heeft ze een heel netwerk van oppas en
opvang en mensen in de buurt in dezelfde situatie die elkaar helpen. Natuurlijk moet ze ook keuzes maken. Zo gaat de orthodontist voor en kiest ze ervoor vaker een dag naar een meerdaags congres te gaan dan een keer naar een groot congres. Lees meer.
 
Rolmodel - Claire Loots
Ik ben opgegroeid met het idee dat je altijd voor 'het hoogst haalbare' moet gaan. Prettige wedstrijd....

  Ik promoveerde voor mijn coschappen. Na de verdediging van mijn proefschrift, lag ik ’s avonds vooral te denken aan de antwoorden die ik scherper had kunnen en moeten formuleren. Nog een paar maanden later realiseerde ik me dat ‘het hoogst haalbare’ eigenlijk onhaalbaar is. Dat maakte me regelmatig ontevreden terwijl er toch genoeg was om blij mee te zijn! Het was de hoogste tijd om mijzelf eens onder de loep te nemen.
Gelukkig trof ik een goede coach die me aan de hand nam langs de afgronden van mijn gedachten over mezelf. Ik realiseerde me dat ik een plaatje van mezelf had gecreëerd in mijn hoofd: de beste arts, ambitieus, innovatief, attent, foutloos, etc… Ik zag onder ogen dat ik onbewust een ideaalbeeld had gecreëerd dat onhaalbaar was. Gelukkig leerde ik ook hoe ik dat beeld los kon laten. Lees meer.
 
VNVA Netwerkavond voor co-assistenten en arts-assistenten
"Maak van je culturele afkomst je troefkaart"

 
Op dinsdagavond 17 november organiseert de VNVA N een netwerkavond voor co-assistenten en arts-assistenten in de Medische Faculteit VU in Amsterdam. Aanmelden via het secretariaat.
 
Best-practices gevraagd!
Het zwangerschaps- en ouderschapsverlof zijn er om ouders in Nederland te ondersteunen.

 
Het ondersteunt de combinatie van werken en kinderen laten opgroeien. We weten dat participatie in beiden bijdraagt aan een gezonde samenleving. Voor alle partijen (ouders, kinderen maar ook voor collega’s op de werkvloer) is het van belang dat dit goed georganiseerd wordt. Als VNVA zouden we graag best-practices willen opstellen voor werknemers en werkgevers. Heb jij als ouder, collega of leidinggevende ervaringen die je wilt delen?
Hierbij kan het gaan om positieve ervaringen die als voorbeeld kunnen dienen of problemen waarvoor een oplossing gezocht moet worden!
 
MWIA Nieuws
door Geneviève Koolhaas

 
ik dit stukje schrijf zit ik aan een heerlijk zwembad op het mooie eilandje Sal, Cabo Verde. Maar mijn ogen worden ook weer geopend met de realisatie dat wij ons gelukkig mogen prijzen met Nederlandse zorg en voorzieningen (schoon drinkwater).
Na mijn inspirerende vergadering met Cisca Griffioen en Caroline Schneeberger was ik weer gedreven om mij hard te maken door ons steentje bij te dragen binnen de MWIA. Het internationale karakter, die individuele landen maar zeker ook samen als netwerk tot WHO, werd duidelijk omschreven in het jaarverslag dat in september jl. verscheen.
Dr Clarisse Fabre bracht verslag uit over activiteiten binnen de WHO. 2015 is het 20ste jaar waarin UN Millennium Development Goals en hun transitie naar Sustainable Development Goals werden beschreven. Lees meer.
 
Najaarsledenvergadering VNVA
Veel interactie met de leden!
 
Het is een traditie, de ALV, voor het Corrie Hermannprijs symposium. Starten met muziek is dat niet, en toevallig, op zoek naar een luchtig begin, kwam ik googelend op ‘vrouwelijke arts en componist’ terecht bij Hildegard von Bingen.  Ze leefde in de 12e eeuw en was abdes van een Duits vrouwenklooster dat zich onafhankelijk maakte van het mannenklooster. Zij is bekend van haar visioenen en maakte bijzondere composities, maar bleek zich ook bekwaamd te hebben in de (natuur)geneeskunde van die tijd. In haar boek Causae et curae (bij Bol.com te koop) beschrijft ze het belang van uitleg aan de patiënt in begrijpelijke taal. En, dat is het meest intrigerend,  zij schreef als een van de eersten over verschillen tussen mannen en vrouwen kwalen en verschillende behandelingen die nodig zijn. Als dat geen gendersensitieve zorg avant la lettre is!
 
Voor de liefhebbers komen er uitgebreide notulen. Een paar high lights: Penningmeester Caroline Schneeberger lichtte de nieuwe begroting toe. We bezuinigen op secretariaatskosten maar Joke zal gewoon aanspreekpunt blijven terwijl er wat meer mogelijkheden komen voor PR ondersteuning. Lees meer.
 
Nieuwe Online training speciaal voor vrouwelijke artsen
'Rust in je hoofd, plezier in je leven'

 
Misschien ben jij ook zo'n vrouwelijke arts, die het aan de buitenkant allemaal voor elkaar heeft: een zinvolle baan, een fijn huis, een vrolijk gezin, een warme vriendenkring en op zijn tijd een mooie vakantie.Maar die van binnen best wel worstelt... (en dat vertel je liever tegen niemand)
Je voelt de druk van alle taken op je werk en thuis. Je stelt hoge eisen aan jezelf. Je voelt je vaak ontevreden (en dat neem je jezelf kwalijk). Je doet heel erg je best, maar het lijkt niets uit te maken. Je hebt helemaal geen tijd en fut om eens stil te staan bij jezelf. Om eens uit te zoeken hoe je meer voldoening haalt uit je leven. Om te weten wat jij nou diep in je hart wilt. Om ruimte voor jezelf te maken. Om de leukste versie van jezelf te zijn.
Voel jij je aangesproken? Doe dan mee met mijn eerste online training ‘Rust in je hoofd, plezier in je leven’, die start op 2 november 2015. Lees meer
 
Gender and Health Knowledge Agenda
De Engelse vertaling van de Kennisagenda Gender & Gezondheid
 
Proefschriften Gender
Wybrich R. Cnossen hoopt op 16 november te promoveren op haar proefschrift: ‘Novel genetic approaches in polycystic liver disease’ - Radboud Universiteit Nijmegen. Lees meer.
 
Mail deze nieuwsbrief naar je eigen netwerk!
De nieuwsbrieven staan ook op onze website
Voor meer informatie ga naar onze website www.vnva.nl of volg ons op
Jaargang 7,
nummer 7, 2015
 
BEZOEK ONZE SITE
 
 
AGENDA

 
3-11-2015
3rd World Conference in Den Haag

13-11-2015
NHG-congres ‘Onder belicht’
onder voorzitterschap van Toine Lagro.


14-11-2015
Symposium ‘brain anno 2015’ – 19the symposium of the Medical Women’s Association of Belgium 

17-11-2015
VNVA Co-assistentenavond met een multicultureel tintje
– Medische Faculteit Amsterdam

19-11-2015
Lustrumcongres ‘Succes zonder Stress’ Vrouwelijke Leiders in de Zorg

4-2-2016
Workshop Start-up dokter van Moniek de Boer en Maleene de Ridder

19-03-2016
VNVA voorjaarsledenvergadering met aansluitend Gendersensitief symposium

Deadline aanleveren kopij Nieuwsbrief:
14 december 2015
 
NIEUWE TRAINING VIA DE VNVA: LEERGANG ACADEMISCH LEIDERSCHAP
 
Effectief invloed uitoefenen in de academische context. Deze leergang is met korting te volgen door leden van de VNVA! De Leergang Academisch Leiderschap is bedoeld voor artsen en wetenschappers (vrouwelijke en mannelijke) die werkzaam zijn binnen een UMC of wetenschappelijk instituut. Deze leergang sluit aan bij de missie van de VNVA omdat je met deze leergang leert je eigen talenten optimaal te benutten én leert de medewerkers, waarvoor je verantwoordelijkheid draagt, goed te begeleiden. Ook wordt ingegaan op veranderingsprocessen.
 
 
NIEUWE TRAINING VIA DE VNVA: Training Body & Mind Management

De training Body & Mind Management wordt gegeven door Vanessa de Vries, arts-coach-therapeut gespecialiseerd in preventie. De training is gericht om vitaal, gezond en met veel plezier te blijven werken. Als arts heb je een grote verantwoordelijkheid, hoge werkdruk en is er een hoge verwachting t.a.v. prestaties op de werkvloer. Onder deze omstandigheden kost stress onbewust veel energie. De externe factoren veranderen meestal niet. De manier waarop je reageert en denkt, kun je wel aanpassen. Perceptie is projectie. Deze training is gericht op behoud van innerlijke rust. Vanuit het gevoel van vertrouwen en zekerheid werk je efficiënter en productiever. Lees meer.
 
NIEUWE WORKSHOP VIA DE VNVA: WORKSHOP START-UP DOKTER

Als je begint met je medische vervolgopleiding start een spannende tijd. Waar je als coassistent in een relatief veilige rol en positie kon functioneren, geldt dat niet meer als A(N)IOS. Je hebt als A(N)IOS eigen verantwoordelijkheid voor je patiënten en tegelijkertijd moet je het nodige uitvinden over je nieuwe rol en hoe de opleiding werkt. Deze start-up periode roept vragen op als: ‘Hoe ga ik om met deze (nieuwe) verantwoordelijkheid en bijbehorende stress?’, ‘Wat is mijn kracht en wat zijn mijn ambities als arts en ook als mens?, ‘Waar liggen mijn grenzen en hoe blijf ik bij mijzelf?’ en ‘Hoe geef ik optimaal vorm aan mijn eigen leerroute?’. Lees meer.
 
VEEL NIEUWE BOEKEN OM TE RECENSEREN!
 
Op de VNVA website is een rubriek ‘te recenseren boeken’ opgenomen.
Kijk maar eens of er een boek bij staat dat je zou willen recenseren. Je vraagt een te recenseren boek eenvoudig aan via het secretariaat. Als dank voor je recensie, is het boek voor jou.
 
Gewoon K
 
 
‘Het leukste boek over kanker’

Hoe schrijf je een leuk boek over een ziekte die helemaal niet leuk is? Chantal Deen is het gelukt. Met Gewoon K. Het leukste boek over kanker.
Bij de 46 jarige Chantal Deen wordt in 2014 borstkanker geconstateerd. Ze start daarop een blog, plaatst er selfies en updates en vergaart bekendheid door haar columns voor Pink Ribbon. In gewoon K (een bundeling van haar blogs) schrijft, de nu weer springlevende Chantal vlot, zonder zelfmedelijden en met een sympathieke, uitgesproken stem. Iets anders doet ze ook goed; schrijven met een grap en geheven vuist.
 
Door het boek krijg je een nieuwe kijk op het leven.
 
 
 TWITTER FEEDS

VNVA Tip: cursus
'Gender doet er toe
in de geneeskunde'
van
op 30 oktober 2015

Meer info:
 
Hoera! Jeanine Roeters
wint Corrie Hermannprijs!
Lees waarom zij die
verdient:
 
 
":
Angela Maas invloedrijkste
vrouwelijke arts
 
Van harte dr. Jeanine
Roeters van Lennep
met de
ontvangst van Corrie
Hermann Prijs 2015.
 
 
 
OPROEP NIEUWSBRIEF!
 
Zou jij het leuk vinden om op een ad hoc basis een korte bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief?
Ook zijn we nog op zoek naar leden die af en toe (of vaker) een stukje coördinatie van de nieuwsbrief willen verzorgen.
Mail naar Joke Selhorst, vnvamail@vnva.nl
 
ALGEMENE OPROEP
 
Binnen de VNVA zijn veel leden actief op het gebied van onderzoek en implementatie van genderspecifieke geneeskunde, maar we weten vaak niet van elkaar waar we mee bezig zijn. Een aantal leden heeft naar aanleiding van de ledenraadpleging al aangegeven informatie te willen aanleveren over genderspecifieke zorg bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, symposia en best practices. Wil je ook een bijdrage delen?
 
Neem dan contact op met het secretariaat VNVA.