De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


 
        CarVasZ - 18 november 2022
 
 
Vrijdag 18 november 2022 verwelkomen we jullie graag in
congrescentrum ReeHorst te Ede voor ons jaarlijkse CarVasZ congres.
Het thema is “Hart voor de zorg, zorg voor het Hart”. 
 
Meer informatie op www.carvaszcongres.nl
 
Vicevoorzitter NVHVV
Wij zijn op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter die het dagelijks bestuur gaat versterken in het besturen van onze vereniging. Heb jij een verpleegkundige achtergrond en lijkt het jou uitdagend om bij te dragen aan de missie van onze vereniging? Lees dan hier verder!
 
Penningmeester NVHVV
Ben jij als verpleegkundige betrokken bij de patiënt met hart- en vaatziekten? Heb je affiniteit met beheren van verenigingsgelden? Wil je je netwerk verbreden en ervaring opdoen in een bestuursfunctie? Dan is het penningmeesterschap van de NVHVV wellicht een nieuwe uitdaging voor je!
 
Of sluit je aan bij een van onze werkgroepen
Deze werkgroepen zijn op zoek naar nieuwe werkgroepleden:
  • Commissieleden accreditatiecommissie Kwaliteitsregister NVHVV
  • Redactieleden Cordiaal
  • Werkgroepleden werkgroep Acute Cardiale Zorg
  • Werkgroepleden werkgroep Atriumfibrilleren
  • Werkgroepleden werkgroep Hartfalen
  • Werkgroepleden werkgroep Hartrevalidatie
  • Werkgroeplid werkgroep ICD-begeleiding & Elektrofysiologie
  • Werkgroepleden werkgroep Vasculaire Zorg
Kijk hier naar de beschrijving van de vacatures. Het is ook altijd mogelijk informatie op te vragen of een open sollicitatie te sturen naar de werkgroepen die niet vermeld staan, ga dan naar de pagina van de werkgroep van jouw vakgebied voor het mailadres van de contactpersoon of stuur een bericht naar secretariaat@nvhvv.nl.
 

Talentenprogramma DCVA
 
Vanaf november 2022 gaat de DCVA weer werven voor het talentenprogramma. Via de onderstaande link kunnen jullie een interview lezen met nurse practitioner Margot van der Salm. Zij volgt op dit moment het talentenprogramma en deelt haar ervaringen.
 

Leidraad Organisatie van zorg rondom acute cardiale ziektebeelden
 
De leidraad Organisatie van zorg rondom acute cardiale ziektebeelden -voorheen Leidraad EHH, CCU, ICCU- is gepubliceerd en hier te downloaden.
 

Verdediging proefschrift door Marjo de Ronde-Tillmans
 
Op 7 december a.s. zal ik mijn proefschrift met als titel "Transcatheter Aortic Valve
Implantation; From an Academic Pioneering Project to a Multidisciplinary Patient-centered Clinical & Scientific Program" verdedigen aan de Erasmus Faculteit der Geneeskunde te Rotterdam.
 
Het was een lange weg, met pieken en dalen, gedurende welke ik veel geleerd heb over het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, over wat hiervoor nodig is, dat je onderzoek verricht met een team en hieruit reflectie en inspiratie opdoet. Deze samenwerking komt ten goede aan je uiteindelijke resultaten.
 
Van oorsprong ben ik CCU-verpleegkundige en heb de kans aangegrepen om een PhD-traject te gaan volgen. Vanuit mijn rol als verpleegkundige is deze ambitie ontstaan, ik zag en zie de meerwaarde in van professionalisering op gebied van Zorg voor de patiënten, die in aanmerking komen voor een TAVI. De Zorg start al veel eerder in het proces dan de behandeling (interventie) op zich en stopt niet na het ontslag uit het ziekenhuis. Aortaklepstenose is een de meest voorkomende hartklep-aandoening in de Westerse landen en komt het meest voor bij de oudere patiëntenpopulatie boven de 75 jaar. Een kwetsbare populatie vanwege hun leeftijd met bijkomende comorbiditeiten op deze leeftijd en risico op frailty, naast de aandoening ernstige symptomatische aortaklepstenose.
 
Het doel van dit proefschrift is om een beschrijving te geven van de evolutie van TAVI in het Erasmus MC sinds de eerste TAVI in 2005, de implementatie van het TAVI Care & Cure programma en de gevolgen voor de dagelijkse klinische praktijk. Mijn gecombineerde rol als verpleegkundig TAVI-coördinator en promovendus blijkt zich, vanaf 2016, te hebben ontwikkeld tot een specialistische rol waarbij de organisatie van en rondom de TAVI-planning, de organisatie tijdens de pre-, peri- en post-operatieve fase, alsmede een adviserende en informatieve rol naar de patiënt en diens familie toe, centraal staan. Hierin speelt de TAVI-coördinator een unieke en prominente rol en maakt het verschil met oog voor patiëntgerichte zorg voor deze specifieke en vaak kwetbare patientenpopulatie.
 
Download het proefschrift
Download de stellingen
 
De openbare verdediging vindt plaats op woensdag 7 december 2022 om 10:30 in de Prof. Andries Querido zaal in het Onderwijscentrum van het Erasmus MC te Rotterdam.
 
Marjo de Ronde is voorzitter van de werkgroep Interventiecardiologie NVHVV en lid van het bestuur van de NVHVV. Het bestuur van de NVHVV wenst Marjo veel succes met haar verdediging.
 

Netwerk Nederland Rookvrij                               
- uit de nieuwsbrief Gezondheidsfondsen voor Rookvrij - 27 oktober 2022 -  
 
Meld je aan voor het congres Rookvrije Zorg op 10 november
Hoe ga je het gesprek aan over rookvrij in de zorg? Je hoort het tijdens het congres Rookvrije Zorg op 
10 november 2022 van 13.00 – 16.30 uur. 
Het congres is voor alle medewerkers in de zorg en vindt online plaats. Meer informatie over het programma en inschrijven vind je op deze pagina.
 
Rokers verdienen stoppen-met-rokenhulp: zorgverlener is aan zet
Oproep aan alle zorgverleners: grijp iedere gelegenheid aan om je patiënten een rookstopadvies te geven! Waarom? De meeste rokers willen stoppen en verwachten hierover een gesprek met de zorgverlener. 
 
Uit het laatste draagvlakonderzoek Tabaksontmoediging (2022) blijkt namelijk dat rokers overwegend positief staan tegenover een gesprek over rookstopzorg met hun huisarts of een andere zorgverlener. 
 
 

 
De 2021 ESC Hartfalen Richtlijn & Netwerkzorg, ben jij er ook bij?
 
Onlangs is de 2021 ESC richtlijn hartfalen gepresenteerd. Deze richtlijn vereist een compleet nieuwe aanpak. Hoe kunnen we patiënten stimuleren deze te volgen? En de samenwerking, die nu des te meer wordt vereist, tussen de eerste- en tweedelijnszorg optimaliseren?
 
Prof. dr. Leonard Hofstra (Cardioloog, Maastricht UMC+) en Anja de Bruin (Projectleider NVVC Connect) praten je in twee sessies bij over hartfalenbehandeling.
 
Mis deze interactieve sessie tijdens CarVasZ niet!    SCHRIJF JE NU IN
 
 
Gesponsord door 
- advertentie -
 
NIEUWSBRIEF
November 2022
 
 
In deze nieuwsbrief
 
 

 
 
 
Indien u meer wilt weten over de sponsormogelijkheden van CarVasZ,
neem dan contact op met: 
Cross
010-7421020
E-mail: 
info@cross.nl
 

 
Agenda Congressen en scholingen
(onder voorbehoud Covid-19 ontwikkelingen)
 
3 november
Chronische nierschade en
motivational interviewing
AstraZeneca
 
3 en 4 november
NVVC Najaarscongres 2022
 
3 november 2022 - 14 december 2022
Post-hbo opleiding Hart- en vaatverpleegkundige 2022 - 2023
 
10 november en meer data
Diabeteskennis en
motivational interviewing 2022
AstraZeneca
 
11 november
Nursing - Congres Hart- en Vaatziekten
 
11 november en meer data
ILS: Immediate Life Support
Amsterdam UMC VUmc Academie /
Amstel Academie
 
18 november
CarVasZ 2022
 
23 november
HEART bijeenkomst
Abbott Medical/Structural Heart
 
24 november
WCN Congres
Medcon International
 
Voor deze scholingen is accreditatie aangevraagd bij de NVHVV. Zie voor meer informatie en data de PE-Online agenda.
 

 
Uw vacature op onze website?
 
Voor het plaatsen van uw personeelsadvertentie, 
neem contact op met Cross
 
Telefoon: 010 - 742 10 20
Website: www.cross.nl
 

 
Save the date - CNE's 2023
 
Werkgroep(en)
Datum
Vasculaire Zorg 28 maart
Interventiecardiologie 28 maart
Atriumfibrilleren / Hartfalen / Cardio Thoracale Chirurgie 4 april
ICD-begeleiding & Elektrofysiologie 30 mei
Congenitale Cardiologie 30 mei
Hartrevalidatie /
Acute Cardiale Zorg
19 sept.
Vasculaire Zorg 26 sept.
Wetenschappelijk Onderzoek
26 sept.              

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of een CNE of op
andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.