Ako ne chete, kliknete
 
Страните от Югоизточна Европа е необходимо да направят решителни крачки за модернизирането на системите за управление на отпадъци. Повечето от тях осъзнават належащата нужда от изграждането на ресурсно-ефективна и нисковъглеродна икономика и вече актуализираха своето национално законодателство, създавайки предпоставки за  инвестиции в иновативни технологии.
 
Наблюдава се все още “плах” преход от депониране към превенция и рециклиране, което налага по-голяма активност от страна на местната администрация, обществото и бизнеса.
 
В синхрон с проблемите и възможностите за реформиране на сектора, ще се проведе 5-тото издание на ‘Save the Planet’ (изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа) от 5-ти до 7-ми март 2014 в София.
 
Австрия, една от най-напредналите страни в областта на екологичните технологии и ноу-хау, ще бъде отново страна партньор на изявата.
 
Програмата на конференцията кореспондира с новостите в сектора, като специален акцент ще бъде Европейският ден “Добри практики в областта в управление на отпадъците и ресурсна ефективност”, организиран в сътрудничество с ACR + и ENEP.
 
В този брой на електронния ни бюлетин ще ви запознаем с постиженията на австрийската екоиндустрия и дейността на един от нашите партньори ACR+.
 
Приятно четене от екипа на Виа Експо
 
 
T  032/ 966813


.................................................................................................................
 
 

АВСТРИЯ - ноу-хау и технологии в областта на околната среда
 
Австрия е в челните редици на страните, които разработват широка гама от технологии, щадящи околната среда и осигуряващи устойчиво икономическо развитие. Успехът в "зелените" технологии е спечелил отлична световна репутация на австрийските фирми. Националната екоиндустрия генерира годишни приходи от 10,6 милиарда евро и осигурява работа на 87 000 души.
 
Нейният дял във формирането на БВП през 1993 г. е бил 1 %, през 2007 г. – 2.2 % и постоянно се увеличава през годините. Днес Австрия е на второ място в ЕС по отношение на дела на екоиндустрията като процент от БВП. Според пазарни анализи най-голям е потенциалът в енергетика и управлението на отпадъците.  Квотата за износ на екоиндустрията възлиза на около 65%. Австрийски технологии и ноу-хау намират приложение по целия свят. Сред регионите, в които оперират австрийски фирми,  са Северна Африка, Южна Азия, Централна и Източна Европа.  Около 800 дейности са ангажирани в събирането и третирането на отпадъци в Австрия,  като например процесите на събиране, третиране, сепариране и др., както и ноу-хау за превенция. Постоянно се въвеждат подобрения в системите за изгаряне на отпадъци и  в услугите - разработване на общински стратегии за управление на отпадъци, които позволяват на сектора да бъде на изключително високо конкурентно ниво.
 
Факт е, че няколко австрийски фирми, работещи в областта на екологията, направиха съществени инвестиции в България. Вече в продължение на няколко години се осъществява успешно сътрудничество между двете страни. Регулярното посещение на бизнес делегации е израз на големия интерес на австрийски компании към българския пазар.  Добра възможност за директна среща ще бъдат  Austria Showcase и Австрийският павилион, позиционирани на територията на изложбите ‘Save the Planet’ и Енергийна ефективност и възобновяема енергия.
 .................................................................................................................       

Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR +)
 
ACR + е международна мрежа от градове и региони, които споделят концепцията за насърчаване интелигентното потребление на ресурси и устойчивото управление на битови отпадъци чрез превенция, повторна употреба и рециклиране. Създадена през 1994 г. в Памплона, асоциацията има 100 членове в 23 страни и обединява около 1400 общини. Организацията дава възможност на своите членове да следят отблизо събитията и дискусиите на европейско равнище, да обменят информация и опит чрез проучвания, технически доклади, бюлетини, конференции и семинари.
 
ACR + активно участва в няколко европейски проекта: Pre-waste (Interreg IVC), Miniwaste (Life) и Европейска седмица за намаляване на отпадъците. Последните инициативи включват ACR+ EPR Club (платформа за обмен и дебат за отговорностите на производителите в Европа), ACR+ Observatory (с акцент върху извеждане на достоверни статистически резултати за отпадъците на местно и регионално равнище) и ACR+MED (мрежа за насърчаване на устойчивото управление на отпадъци и ресурси в региона на Средиземно море).
 .................................................................................................................   
 
Интересувам се:

.................................................................................................................