Nieuwsbrief
             November
             2010
  ___________________________________________________________________________
 'Leiderschap is Vakmanschap'
9 & 10 februari 2011 
 
 
Ons vormingscentrum bestaat nu zowat één jaar en 2010 loopt zo stilaan op zijn einde. Het is goed om even een bilan op te maken en dit met jullie te delen. Maar vooreerst willen we alle deelnemers aan onze vormingsessies bedanken voor hun inzet en hun vertrouwen. We hebben ook mogen vaststellen dat de mond aan mond reclame begint te werken. Voor ons is dit het beste bewijs dat men tevreden is over de inzichten en praktijkgerichte handvaten die onze cursisten verwerven om als leidinggevende niet alleen aanvaard te worden als ‘formele chef’ maar ook als die persoon die de medewerkers bereid zijn te erkennen als hun ‘leider’.
  
Naast enkele specifieke projecten en begeleidingstrajecten hebben we onze basismodule 'Leiderschap is Vakmanschap' al 7 keer mogen geven. Deelnemers aan deze cursus, van ploegbaas tot directieniveau uit zowel de private sector, de zorgsector als de publieke sector hebben door het uitwisselen van hun ervaringen van elkaar geleerd dat de problemen rond het leiding geven aan mensen quasi overal dezelfde zijn. 
 
Gelukkig kunnen de wetmatigheden van het leidinggeven aangeleerd worden. Wil je ook over de vaardigheden beschikken om van een groep mensen een geïnspireerd team te maken? De eerstkomende vorming ‘Leiderschap is Vakmanschap’ gaat door op woensdag 9 en donderdag 10 februari 2011. De terugkomsessies zijn gepland op donderdag 17 maart 2011 en donderdag 28 april 2011. Alle informatie kan je hier downloaden. Indien je geïnteresseerd bent of iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn dan kan men via deze link inschrijven. Er zijn nog maar 6 vrije plaatsen.
 
Ook onze formule vormingen op maat doet het goed. Vanaf 8 inschrijvingen uit een zelfde bedrijf of organisatie kunnen wij op een gepersonaliseerde manier uw leidinggevenden ondersteunen. Dergelijke opleidingen  kunnen ook op locatie of in uw bedrijf worden verzorgd.
 
Uiteraard blijven wij ook in 2011 onze tevredenheidgarantie handhaven.
 
     Joan De Winne en Hilde Clement
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Nieuwsbrieven & E-mail Marketing met YMLP.com