Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
29 april - 16 mei 2017
 

ACTUEEL

Een breed pakket aan maatregelen die Justitie versterken en de veiligheid bevorderen
Op de thematische ministerraad van 14 mei 2017 werden een 15 belangrijke voorstellen die zullen leiden tot wetsontwerpen van Minister van Justitie, Koen Geens, goedgekeurd.
Persbericht Minister van Justitie Koen Geens 14 mei 2017

Hervorming van de griffierechten
Ministerraad 12 mei 2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat de griffierechten hervormt.

Goedkeuring van de deontologische code inzake notariële bemiddeling
18 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de deontologische code inzake notariële bemiddeling, BS 12/05/2017, bl. 56358

Wetsontwerp houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie
54K2259
11/05/2017 Advies van de Raad van State

Vervanging van assessor door advocaat in strafuitvoeringsbank
GwH 11 mei 2017, 2017/053
Gerechtelijk recht - Rechterlijke organisatie - Uitoefening van gerechtelijke ambten - Verhinderingen en vervangingen - Vervanging van de verhinderde assessor in de strafuitvoeringsrechtbank - Mogelijke aanwijzing van een advocaat, in laatste instantie, wanneer de behandeling van de zaak niet kan worden uitgesteld
Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie (art. 97)
Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.17.4)

Juridische bijstand – literatuur en rechtspraak
JT N° 6687, 06/05/2017
Inhoudstafel


 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Meldingen aan de familie van een geesteszieke: al te gek?
D. Scheers, , RW 2016-2017, nr. 38, 20/05/2017, 1482

Winstvergoedingen bij wanprestatie
B. Verkempinck, RW 2016-2017, nr. 38, 20/05/2017, 1483

Mindfulness voor juristen.
Eric LANCKSWEERDT, NjW 2017, afl. 362, 17/05/2017, 338-345

Amerikaanse class action-schikking in België erkend
S. Voet, RW 2016-2017, Actualiteit, nr. 37, 13/05/2017, 1442

De nieuwe modus vivendi voor de adviesverlening van het openbaar ministerie in sociale zaken na Potpourri I
F. Slachmuylders, RW 2016-2017, nr. 37, 13/05/2017, 1443

Gerechtelijke reorganisatie – schuldvorderingen die ontstaan zijn uit vóór de opening van de procedure verrichte arbeidsprestaties
P. Moineau, JT N° 6688, 13/05/2017, 325
Cass. (1e k) 16 juni 2016, Nr. F.16.0022.N.

De Querulant
F. Koerselman, NJB (Ned), afl. 19, 12/05/2017, 1312

Exploitatie publieke domeingoederen: roerend of onroerend inkomen?
S. Vanthienen, Fiscoloog nr. 1521, 10/05/2017, 1
(Antwerpen 18 april 2017)

‘Misbruik van vertrouwen’ : niet per definitie ‘belastingontduiking’
JVD, Fiscoloog nr. 1521, 10/05/2017, 3
(Antwerpen 18 april 2017)

Ruling over herstructurering en omzetting van VZW
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1521, 10/05/2017, 5
Voorafgaande beslissing nr. 2017.033 dd. 21.02.2017

Cassatie is mild voor fout ingevuld grievenformulier hoger beroep in strafzaken
P. Vanwalleghem, Juristenkrant nr. 349, 10/05/2017, 1
Cass. 18 april 2017, P.17.0105.N., P.17.0031.N., P.17.0087.N en P.17.0147.N

Transactionele verdelingen
N. Portugaels, De saga van de ‘transactionele verdelingen’: rechtsbescherming vs. rechtszekerheid, Juristenkrant, nr. 349, 10/05/2017, 4
Cass. 3 april 2017, C.15.0508.N (Het Hof hiermee terug op zijn eerder rechtspraak)

Notaris is volledig aansprakelijk voor bodemverontreiniging
B. Vanheusden, Juristenkrant, nr. 349, 10/05/2017, 6
Brussel (1e kamer), 22 februari 2017, 2012/AR/2619, onuitg.

Tijd voor meer vrouwelijke advocaten in het bestuur
D. Van Gerven, , Juristenkrant, nr. 349, 10/05/2017, 10

Nieuwe bewijsmiddelen
N. Clijmans, De schriftelijke getuigenverklaring, de advocatenakte en de authentieke vaststelling bij deurwaardersexploot: nieuwe technieken van bewijslevering, P&B 2017/1, 3

Hervorming juridische bijstand
J.-M. Picard, Aide juridique: tout changer pour que rien ne change? Après la réforme du 6 juillet 2016: Financer la structure non marchande du barreau, JT N° 6687, 06/05/2017, 305 (+ rechtspraak Juridische bijstand)

Verzekeringsrecht – syndicus van mede-eigendom
J. Fernandez, Syndicus van mede-eigendom, tussenpersoon in verzekeringen en ‘mandaten’ in verzekeringszaken, Verzekeringsnieuws nr. 5, mei 2017, 1

Erfbelasting/Successierechten
J. Ruysseveldt, Vergelijkende tabel: artikel 2.7.4.2.2 VCF en 60bis W.Succ. in de drie gewesten (geactualiseerd tot 31 maart 2017), Nieuwsbrief Notariaat nr. 7, weken 16-17 2017, 1
Verlaagd tarief successierechten bij vererving familiale ondernemingen en vennootschappen in Brussel, Nieuwsbrief Notariaat nr. 7, weken 16-17 2017, 6

Bodemdecreet
J. Ceenaeme, Rechtzetting mogelijk voor risicogrond, ), Nieuwsbrief Notariaat nr. 7, weken 16-17 2017, 9

Interne meerwaarden
G. Vanden Abeele, S. Diepvens, Nieuwe regels voor gestort kapitaal hebben ongewenste neveneffecten, Fisc.Act. nr. 17, week 27 apr-3 mei 2017, 1

Internationale vermogens
K. Deferm, D.-E. Philippe, Private vermogensstructuren en automatische gegevensuitwisseling in het licht van de nieuwe Belgische ‘CRS Guidance’, Fisc.Act. nr. 17, week 27 apr-3 mei 2017, 7

Cohousing in de notariële praktijk
L. Doornaert, Not.Fisc.M. 2017/4, 86

De verzekeringsgift: de decreetgever komt tussen
T. Roovers, Not.Fisc.M. 2017/4, 102

De in de rechten van de verzekerde gesubrogeerde verzekeraar: een procesrechtelijke analyse
S. Sobrie, TBH 2017/3, april 2017, 343

Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen
J. Waelkens, TBH 2017/3, april 2017, 355

Overdracht tot zekerheid van schuldvorderingen: een bijzonder(e zeker)heid?
R. Feltkamp, TBBR 2017/4, 215

Hoezo, een nieuwe aandeelhouder?

V. Allaerts, TEP 2017/1, 3

Gerechtelijke procedure van vereffening en verdeling
D. Pignolet, Reflectie over de incidentie van strafrechtelijke klachten op de gerechtelijke procedure van vereffening en verdeling – Voorstel tot remediëring, TEP 2017/1, 8

Overzicht van de standpunten van VLABEL die relevant zijn voor de successieplanning
N. Geelhand de Merxem, , TEP 2017/1, 15

Pendelbewegingen: opnieuw familierecht in de jeugdrechtbank
F. Swennen, T. Fam. 2017/4, 82

Het ambigue volgappel van het openbaar ministerie
E. Van Dooren, Actualiteit, RW 2016-2017, nr. 36, 06/05/2017, 1402

Personen met een beperking en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
W. Van Nieuwenhove, RW 2016-2017, nr. 36, 06/05/2017, 1403

Gerechtelijke achterstand. De piñata van de wetgever
Tijl DE JAEGER, NjW 2017, afl. 361, 03/05/2017, 290-307

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2017
CB/JVD, Fiscoloog nr.1520, 03/05/2017, 1

Het belangenconflict in de NV
H. Brands, De Venn. nr. 5, mei 2017, 4

Investeringsaftrek aanslagjaar 2018
P. Ampe, De Venn. nr. 5, mei 2017, 9

Dubbele belastingen – inperking van de vangnetbepaling
H. Hellraeth, De Venn. nr. 5, mei 2017, 10

Statuut zaakvoerder in een BVBA
M. Van Looveren, Zaakvoerder-werknemer in dezelfde BVBA: kan het of kan het niet?, De Venn. nr. 5, mei 2017, 12

Niet-neerlegging jaarrekening leidt straks sneller tot ontbinding vennootschap
E. Janssens, K. Van Tilborg, Balans nr.783, 30/04/2017, 1

Zonnepanelen: afschrijven op 20 jaar is geen vaste regel
K. Janssens, Fisc. Act. nr. 16, week 20-26 april 2017, 1

Tax shelter voor starters
A.M. Vandekerkhove, Openbare startersfondsen en private startersprivaks: startschot gegeven, Fisc. Act. nr. 16, week 20-26 april 2017, 3

Wordt de zevenjarige verjaringstermijn voor btw de standaard?
B. Mesdom, Fisc. Act. nr. 16, week 20-26 april 2017, 7

Fiscus kan via CAP nu ook onbekende houder van rekening terugvinden
Fisc. Act. nr. 16, week 20-26 april 2017, 10
Wetsontwerp houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude - 54K2400

Arbeidsrecht – flexibele verloning
K. De Schutter, Over flexible reward, OR 2017/4, 2

Ontslagmotivering in de strikte zin: drie jaar cao nr. 109
H. Cattoir, OR 2017/4, 16

Administratief bewarend beslag bij ernstige btw-fraude: regels verfijnd en verstrengd
M. Delanote, Fisc. Act. nr. 15, week 13-19 apr 2017, 1

Vrijstelling leningen aan starters
A.M. Vandekerkhove, Crowdlending verduidelijkt in circulaire, Fisc. Act. nr. 15, week 13-19 apr 2017, 6

De wet op het hypothecair krediet van 22 april 2016
J. Cattaruzza, J.  Vandenbroucke, Cah.Jur. 2017/1, 10

De gewestelijke woonfiscaliteit ontward
J. De Bruycker, S. Vanden Broeck, Not.Fisc.M. 2017/3, 58

Vermogensplanning in de praktijk (Tijdschrift) nr. 2017/1
VIP 2017/1 bevat o.a. bijdragen over De hand- en bankgift en de semi-vaste datum; Kapitaalvermindering na step-up: fiscaal misbruik?; Het keuzebeding onder last in het Vlaamse Gewest volgens VLABEL; Fiscaliteit van tak 23- en tak 21-levensverzekeringen,..
Inhoudstafel

Enkele rurale aspecten van burenhinder
J. Opsommer, T. Agr. 2017/1, jan-feb-mrt 2017, 3

Ius & Actores 2016/3
Inhoudstafel

Contractuele aspecten van de verkavelingsvergunning
K. Kempe, G. Van Walle, TBO 2017/2, mrt-apr 2017, 112

Het gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (GVBF)
W. Panis, Het gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (GVBF): nieuw vastgoedvehikel voor professionele en institutionele investeerders, TBO 2017/2, mrt-apr 2017, 123

Specifieke hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in de bouwsector
L. Eliaerts, S. Cockx, TBO 2017/2, mrt-apr 2017, 126

De discretionaire bevoegdheid van de aanbestedende overheid doorheen de overheidsopdrachtenreglementering en de grenzen ervan bepaald door de rechtspraak van de Raad van State
I. Cooreman, Le pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur dans la réglementation relative aux marchés publics et ses limites déterminées par la jurisprudence du Conseil d’État, Editorial, OoO 2017/1, 5

Onderaanneming in overheidsopdrachten: een analyse inzake de gunning en uitvoering
V. De Francquen, Y. Musschebroeck, OoO 2017/1, 11

Overheidsopdrachten – ‘in house’
C. Dubois,« Vertical », « conjoint », « indirect », « ascendant/inversé » et « horizontal » : la pluralité du « In house » en matière de contrats publics, OoO 2017/1, 43

De impact van onregelmatige migratie en mensensmokkel op de wegvervoerder
F. Melis, J. Van Gelder, IHT 2017/1, 3

Regelingen van douanevervoer. Implicaties op het ontstaan van een douaneschuld
E. De Ketelaere, IHT 2017/1, 30

York-Antwerp Rules 2016. Een geslaagd compromis?
J. Gorrebeeck, P. Laurijssen, IHT 2017/1, 97

Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid
Inhoudstafel 2016-2017 nr.3, jan-feb

Tussenpersonen bij consumentenkoop
B. Devolder, Tussenpersonen bij consumentenkoop. Vertrouwen op de schijn van professionele hoedanigheid bij C2C-transacties, DCCR Nr. 114, jan-feb-mrt 2017, 3

Tijdschrift voor bestuurswetenschappen & publiekrecht
Inhoudstafel 2017/4

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Handboek Verblijfsrecht
S. Bouckaert, P. Baeyens, N. Vanderscheuren, Wolters Kluwer 2016, 714 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Huishoudelijke schade
J.-B. Petitat, Story Publishers 2017, 254 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Recht en empirie
Jan M. Broekman, Frank Fleerackers, Emma Jaspaert, Emilie Michaux, Jan Van Peteghem, Geert Vervaeke, Wessel Wijtvliet, Reeks  AdVocare 23.1, Larcier 2017, 126 p.
Beschrijving + inhoudstafel

 Kinderalimentatie
S. Brouwers, Reeks Echtelijke moeilijkheden & , Larcier 2017, 164 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ
Rechten van RSZ, werkgevers, werknemers en derden
Steven Renette, Hans Van Rompaey, Reeks  Bibliotheek Sociaal Recht Larcier, 2017, 273 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag
Overzicht van rechtspraak 2014-2016
D. Cuypers, D. Dejonghe, Intersentia 2017,
Beschrijving + inhoudstafel

Overgang van onderneming in het kader van de cao nr. 32bis
C. Engels, die Keure 2017, 375 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wilsautonomie bij de kwalificatie van goederen
A. Apers, Property Law Series – V, Intersentia 2017, 663 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Hoe minder personenbelasting betalen?
Alles over uitgaven met fiscaal voordeel, federaal en gewestelijk
N. Nimmegeers, Wolters Kluwer 2017, 900 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht
Koen Reniers, Nico Goossens, Jan Peeters (eds.), Intersentia 2017, 340 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk
R. Timmermans, Reeks Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2017, 1358 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Goed vaderschap
Liber Amicorum Antoine Doolaege
B. De Groote, J. Verhoeye (eds.), 235 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Rechtspraak juridische bijstand
JT N° 6687, 06/05/2017
Inhoudstafel

Rechtspraak zakenrecht
Themanummer Tijdschrift van de Vrederechters 2017/3-4, mrt-apr 2017

Rechtspraak handelsrecht
JLMB 2017/19
Inhoudstafel

Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2017/18
Inhoudstafel

Rechtspraak Geschillenregeling vennootschappen – gerechtelijke ontbinding
RABG 2017/8
Inhoudstafel

ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Beëindiging van het vennootschapsmandaat – Sociaal- en vennootschapsrechtelijke aandachtspunten
Lexalert online seminarie 18 mei 2017
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL
Larcier, Leuven 18 mei 2017
Programma

Colloquium Asiel en Recht
Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven Campus Brussel
18 mei 2017, 18u00-20u30
Programma

Financiële markten & M-commerce
Intersentia, Euronext Brussel 19 mei 2017
Programma

De magistraat en de professor – Hulde aan Walter van Gerven
Larcier opleiding, Brussel 22 mei 2017
Programma

Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II
CBR studieavond 23 mei 2017
Programma

Seminarie Marketing voor advocaten, notarissen deurwaarders en accountants, Hoe begin je eraan?
Larcier opleiding, 23/05/2017 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

Ontbijtsessie OTR: Nieuwe decreet onteigeningen
Larcier opleiding, 30 mei 2017 - Communicatieloft, Gent
Programma

Het vennootschapsbestuur – Wat zijn de wettelijke taken en uitdagingen?
Lexalert online seminarie 30 mei 2017
Programma

Recente rechtspraak letselschade en de indicatieve tabel
Larcier opleidingen
30/05/2017 - Hotel Nazareth, Nazareth
1/06/2017 - Elzenveld Hotel & Seminarie, Antwerpen
6/06/2017 - Holiday Inn Hasselt, Hasselt
Programma

Langdurig verzuim en re-integratie van werknemers
Lexalert online seminarie 31 mei 2017
Programma

Themadag “Internationale Fiscaliteit” met bijzondere aandacht voor maatregelen ter voorkoming van belastingontduiking
Op donderdag 1 juni 2017 in Sint-Niklaas organiseert M&D Seminars in samenwerking met LegalNews.be de themadag “Internationale Fiscaliteit” met bijzondere aandacht voor maatregelen ter voorkoming van belastingontduiking.
Programma

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2017
Lexalert online seminarie 2 juni 2017
Programma

Studievoormiddag Nederbelgen
Larcier, Herentals 6 juni 2017
Programma

Het recht inzake roerende zekerheden na de Pandwet en de reparatiewet
KU Leuven 7 juni 2017
Programma

Recente wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht
Intersentia, Leuven: woensdag 7 juni 2017 (13u30 – 17u45)
Programma

Studienamiddag TBO: Verkoop van vastgoed
Intersentia, Zemst 8 juni 2017
Programma

Wanneer en hoe voor uw successieplanning werken met een maatschap?
Indicator, Edegem 8 juni 2017
Programma

Studienamiddag  HET NIEUWE ERFRECHT KOMT ERAAN!
Larcier opleiding,- Kontich, 13 juni 2017
Programma

Recente wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht
Intersentia, Gent: donderdag 15 juni 2017 13:30 - 18:00
Programma

Studienamiddag  HET NIEUWE ERFRECHT KOMT ERAAN!
Larcier opleiding,- Zwijnaarde 20 juni 2017
Programma

Lunchseminar 'Notarieel tucht(proces)recht'
Larcier opleiding, Zwijnaarde 23 juni 2017
Programma

BEMIDDELING - bMediation opleiding Gent 2017
Nieuw Justitiepaleis Gent
30, 31 aug en 1 sept 2017
28 en 29 september
25, 26 en 27 oktober
30 november en 1 december
7 en 8 december 2017
Van 9u tot 18u
Programma
 
Opleiding Balanslezen voor advocaten

Larcier opleiding(3 sessies), 28/09/2017, 05/10/2017 en 12/10/2017 (Communicatieloft, Gent)
Programma

Studienamiddag Nieuwe Zekerheden
Larcier, Mechelen 10 oktober 2017
Programma

De berekening van de aandelen van de privatieve kavels in mede-eigendom
Larcier, Zwijnaarde 19 oktober 2017
Programma

Studienamiddag vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing
Larcier opleiding, 24/10/2017 – Mechelen, Kasteel Tivoli
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL

Larcier, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

Studienamiddag OTR: de contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier, Antwerpen 21 november 2017
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding
Larcier opleiding, 30 november 2017 - Gent
Programma

Zesde Antwerps Juristencongres: digitalisering & recht
CBR, 7 december 2017
Programma