FEBRUARI 2017
In deze nieuwsbrief
  • Aantal aanmeldingen voor fixusopleidingen bekend
  • De Oriëntatiemeter: hoe ver ben je met je keuze?
  • Handig studieoverzicht
  • Chat met Studiekeuze123 op Scholieren.com
  • Nationale Studenten Enquête 2017 volop bezig
 
 
Aantal aanmeldingen voor fixusopleidingen bekend
In de lijst met fixusopleidingen is te zien hoeveel studenten zich per opleiding hebben aangemeld en of daarmee de capaciteit wel of niet gehaald is.

Er zijn twee fixusopleidingen die een extra aanmeldtermijn hebben ingesteld:
Minder aanmeldingen dan aantal beschikbare plaatsen
Hebben minder studenten zich aangemeld dan het maximaal aantal plaatsen? Dan is geen selectie nodig. Alle toelaatbare studenten krijgen op 15 april via Studielink een plaats aangeboden. De aangeboden plaats moet binnen twee weken worden geaccepteerd.

Meer aanmeldingen dan aantal beschikbare plaatsen
Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding dan plaatsen? Dan vindt er een selectie plaats van de aangemelde studenten bij de hogeschool of universiteit. 
 
De Oriëntatiemeter: hoe ver ben je met je keuze?
De Oriëntatiemeter laat studiekiezers zien hoe ver zij zijn in hun studiekeuzetraject; aan het begin, aardig onderweg of klaar om de knoop door te hakken. Aan de hand van diverse vragen krijgen zij aan het eind een advies over stappen die nog kunnen worden gezet om hen verder te helpen met hun studiekeuze. Sinds de lancering van de Oriëntatiemeter in 2016 hebben ruim 18.000 studiekiezers de test gedaan.
      
 
 
Handig studieoverzicht
Op Studiekeuze123.nl/studies staan alle studies op een rij, gesorteerd per studierichting (bijv. Aarde & Milieu, Gezondheid etc.). Dit geeft een goed beeld van welke studies er überhaupt zijn. Met behulp van dit overzicht kunnen studiekiezers bij een studierichting ideeën opdoen.

Als je vervolgens op een studie klikt, krijg je een uitleg van die studie. Daarbij wordt vervolgens aangegeven bij welke instellingen iemand terecht kan om deze studie te volgen.
 
Chat met Studiekeuze123 op Scholieren.com
De maand maart staat in het teken van een special over studiekeuze op de jongerenwebsite Scholieren.com. De special bevat blogs, artikelen en filmpjes om studiekiezers kennis te laten maken met studenten en meer te weten komen over onderwerpen die van belang zijn bij de studiekeuze, zoals op kamers gaan, open dagen bezoeken en erachter komen waar je interesses liggen. Op 9 en 27 maart vinden chatsessies plaats waarin studiekiezers vragen kunnen stellen. Studiekeuze123 zit dan ook klaar om vragen te beantwoorden!
 
Nationale Studenten Enquête 2017 volop bezig
 
De Nationale Studenten Enquête 2017 is op maandag 16 januari gestart en loopt tot en met 12 maart. Inmiddels heeft ruim 30% (bruto-respons) van de uitgenodigde studenten de enquête ingevuld. Op 18 mei a.s. worden de resultaten bekend gemaakt op Studiekeuze123.nl. De studentenoordelen gaan o.a. over de tevredenheid over docenten, faciliteiten, stage en nog veel meer!
 
 
Bijeenkomsten
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.