WETGEVING BS 9 APRIL 2020 - 2e editie - Volmachtbesluiten
 
 
Na het versturen van de nieuwsbrief wetgeving van 9 april, verschenen onderstaande bijzondere volmachtbesluiten in de namiddag in een tweede editie van het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020

Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus - volmachtbesluiten

9 APRIL 2020. - Koninklijk Besluit nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, BS 09/04/2020, 2e editie, bl. 25727

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 09/04/2020, 2e editie, bl. 25748

9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, BS 09/04/2020, 2e editie , bl. 25768
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be