Inspiratiemail Juni 2012
Social media als kans
 
In mei 2012 hebben 100 basisschooldirecteuren deelgenomen aan het brancheonderzoek marktgerichtheid.
 
Daaruit blijkt dat 59% van hen het gebruik van social media als kans ziet om nieuwe leerlingen te werven. 18% is het daarmee oneens en 23% weet het (nog) niet.
 
Scholen met Succes helpt scholen om succesvol in hun markt te worden door het verrichten van onderzoek en het geven van communicatie- en marketingadvies.