augustus 2017
IVN Biowalking
Vindt u het fijn om in de natuur te zijn, maar kunt u niet makkelijk zelf op pad? Doe mee aan een Biowalk-excursie, speciaal ontwikkeld voor mensen met een beperking. IVN, Nationaal Park Oosterschelde, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Provincie Zeeland nodigen u uit om kennis te maken met de planten en dieren van dit prachtige natuurgebied: het grootste Nationaal Park van Nederland! Tijdens de Oosterscheldeweek (2-9 september) is er een tweedaags excursieprogramma opgezet in natuurontwikkelingsgebied Plan Tureluur. Iedereen kan deelnemen, ook als u in een rolstoel of scootmobiel zit. Er staan weer tientallen vrijwilligers en gidsen klaar om mensen met een beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Hier leest u meer over deze biowalking.
 
 
Project Goede Voorbeelden met succes afgerond
In de nieuwsbrief van november 2016 schreven we : "Onze speciale website voor 'goede voorbeelden' komt steeds voller te staan". Heeft u al eens op de speciale website naar deze voorbeelden gekeken? Talrijke duidelijke foto's tonen goede voorbeelden van bereikbaarheid/toegankelijkheid. De foto’s zijn gegroepeerd per voorziening. Bij elke voorziening is een link naar het betreffende onderwerp in ons ‘Handboek Samen op Pad’ opgenomen. De website voldoet aan de verwachtingen en is intussen al veel bezocht. Het Revalidatiefonds, dat ons financieel gesteund heeft, gaf ons na de afronding van het project als reactie: "U bent er in geslaagd om een praktisch bruikbare en inspirerende database te maken die goed te raadplegen is door beheerders en mensen met een handicap. Bovendien spreekt het ons aan dat u deze database minstens drie jaar in de lucht gaat houden en blijft werken aan uitbreiding van de gegevens." Wij zijn natuurlijk heel blij met deze reactie, maar bovenal zijn we het Revalidatiefonds wederom dankbaar voor de geboden steun.
 
 
Het motto is dit jaar AAN TAFEL! ,Toegankelijk uitgaan van café en restaurant tot club en festival. De Week van de Toegankelijkheid daagt je uit om absurde, vreemde en grappige ontoegankelijke situaties die je tegenkomt bij uitgaan, vast te leggen (foto/video) en dat met hen te delen via Instagram @weekvandetoegankelijkheid. Ga voor de actievoorwaarden en meer informatie over deze bijzondere week naar de website.
 
 
Natuur voor iedereen
In de periode juni/juli heeft Groen & Handicap op basis van de samenwerking met Natuurmonumenten in het kader van het project “Natuur voor iedereen” een viertal natuurgebieden gevisiteerd. Samen met de beheerders/boswachters van het betreffende natuurgebied en enkele ervaringsdeskundigen in een rolstoel, dan wel slechtziend of blind, let Groen & Handicap daarbij vooral op de bereikbaarheid, toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen voor mensen met een beperking. Ook de wijze waarop de potentiële bezoeker wordt geïnformeerd over de recreatiemogelijkheden van het natuurgebied wordt nadrukkelijk in het uitgebrachte visitatierapport opgenomen.
In juni werd het wonderschone natuurgebied het Zwanenwater nabij Callantsoog bezocht waar de orchideeën volop in bloei stonden. Alhoewel redelijk toegankelijk voor rolstoelers e.d. heeft Natuurmonumenten, op basis van het door G&H uitgebrachte visitatierapport het idee opgevat om dit gebied op een aantal punten te verbeteren.
 
 
In dezelfde maand werd ook Tiengemeten nabij Nieuwendijk in Zuid-Holland gevisiteerd. Een landbouwgebied dat 10 jaar geleden door Natuurmonumenten is aangekocht en is omgezet in een nieuw natuurgebied. Ook hier laat de toegankelijkheid e.d. te wensen over en zullen op termijn flinke verbeteringen worden gerealiseerd, zodat de beleving van de natuurwaarden beter tot haar recht kunnen worden gebracht.
 
 
In juli zijn visitaties gedaan bij Oud-Groevenbeek bij Ermelo en het Bergherbos in het Mont-ferland. In het landgoed Oud-Groevenbeek is met name gekeken of en hoe het bestaande wandelpad voor blinde en slechtziende mensen kan worden verbeterd en uitgebreid. In het Bergherbos verdient het daar aanwezige wandelpad verbetering en daarvoor heeft Groen & Handicap een aantal aanbevelingen uitgebracht.
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl
Gesteund door: