Nieuwsbrief 7, mei 2021  
 
 
Beste leden en geïnteresseerden van onze Ondernemersvereniging,
 
 
Van de community
Dinsdag 18 mei was de digitale ALV
 
 
 
 
 
 
Nieuwe leden 2021
Wij verwelkomen de nieuwe leden
 
Smits Light & Sound
Greenspeed Koerier
Van Poelgeest Hilversum
Hagendoorn Bouwprojecten
Amko Gebouwenbeheer
GGD Gooi en Vechtstreek
Roturier Centrale B.V.
Jimmy’s APK & auto
* Deuts bouw- en timmerbedrijf
Solarpartners
Technische Unie
 
 
.................
 
Leider of volger?
Ondernemerschap vraagt leiderschap mensen!!
Dat wisten jullie natuurlijk al wel, toch?
Maar dat leiderschap begint bij jezelf, dat wordt
nogal eens door ondernemers vergeten
(of ontkend, tegen beter weten in?).
Teveel ondernemers laten zich leiden
door hun omgeving.
Dan wordt gebrek aan leiderschap opeens lijden!
Wees geen volger beste ondernemer:
neem verantwoordelijkheid voor jezelf, je keuzes,
je daden, de mensen die van je afhangen
(klanten én leveranciers!).
Eindig niet als de patiënte van Sigmund.
 
 
Thijs Ottenhoff  WHPC*
0615841418
* Warm Humourous Provocative Coaching
 
 
 
 
 

 
 
 
Van de Parkmanagement Organisatie (PMO)
 
Fietsen met de wethouder.
Op woensdag 21 april hebben o.a. wethouder Annette Wolters en
Marco Maréchal ( programma manager Mobiliteit gemeente Hilversum)  met ons een rondje over de bedrijventerreinen gefietst.
De knelpunten zijn besproken zoals  parkeren, laden-lossen zoals die staan beschreven in ons 20 puntenplan ( zie website). Annette Wolters heeft de punten ter harte genomen en zal er op terugkomen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Samen maken we Hilversum veiliger.
 
 
 
Pilot App Meld een Vermoeden voor Ondernemers Vereniging Hilversum Zuidwest
 
Beste ondernemers,
Begin vorig jaar is de app Meld een Vermoeden gelanceerd voor de professionals in gemeente Hilversum.
Met deze App kunnen signalen van ondermijning aan de gemeente gemeld worden. Zij werken er nu een jaar mee. Gemeente Hilversum wil met de ondernemersvereniging Hilversum Zuid West een pilot draaien en de app 'meldt een vermoeden' ook aanbieden voor de ondernemers. Via deze app kun je als ondernemer ook anoniem melden. 
 
 
 
Samen maken we Hilversum veiliger.
 
 
 
 
Over cybercrime en digitale criminaliteit!! Samen sterk!
 
‘Digitale criminaliteit en cybercrime? Dat overkomt mij écht niet!’.
Velen van ons zullen dit denken of zeggen als er weer iets over gelekte gegevens, internetoplichting of whatsappfraude langskomt. Oplichters worden echter steeds slimmer, en slagen er steeds beter in om in te spelen op je emoties: je wordt onder druk gezet of je ontvangt een fantastisch aanbod dat je niet kan negeren.
En dat niet alleen: de berichten zijn niet meer generiek, maar persoonlijker dan ooit. 
 
In opdracht van gemeente Hilversum is HackOFF (7 trainees van traineebureau DisGover) de uitdaging aangegaan om een preventieve aanpak tegen cybercrime en digitale criminaliteit te ontwikkelen. Zij werken momenteel aan een challenge om Hilversummers op een leuke manier iets bij te brengen over cybercrime en online oplichting.
Daarvoor hebben zij hulp nodig van Hilversummers! Lijkt het je leuk mee te denken, of wil je gewoon meer weten?
Mail naar info@hackoff.nl  Check ook de website: www.hackoff.nl
 
 
 
Samen maken we Hilversum veiliger.
 
 
 
 
Ervaringen met cyberincidenten en cybersecurity
 
Werkt u bij een bedrijf met 1 tot 250 medewerkers? Bent u op de hoogte van de online activiteiten die binnen uw bedrijf plaatsvinden, zoals internetbankieren en het bijhouden van een website?
Weet u welke cybersecurity maatregelen zijn genomen binnen uw bedrijf (bent u bijvoorbeeld de directeur/eigenaar, Security Officer/CISO of IT-manager)? Dan heb ik uw hulp hard nodig!
 
Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam wordt er onderzoek gedaan naar de online activiteiten en cybersecurity maatregelen van bedrijven en het verband met het meemaken van cyberincidenten.
Door de onderstaande vragenlijst in te vullen, kunt u mij helpen met het beantwoorden van vragen zoals ‘Welke online activiteiten van bedrijven en cybersecurity maatregelen hebben te maken met het meemaken van cyberincidenten?’ en ‘Welke activiteiten leveren een concreet risico op en welke maatregelen beschermen hiertegen?’. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten en de antwoorden worden geheel anoniem en vertrouwelijk verwerkt.
 
Per bedrijf dient maximaal één vragenlijst ingevuld te worden. Bent u niet de persoon met de juiste kennis, maar uw collega wel? Dan wil ik u vragen om de vragenlijst door te sturen naar de betreffende collega.
 
Aan het einde van de vragenlijst is er de mogelijkheid om een e-mailadres in te vullen waarop u de resultaten kunt ontvangen, indien u daar interesse in heeft. 
 
Via deze link kunt u de vragenlijst invullen: https://form.typeform.com/to/RyoOwqpQ
 
Alvast bedankt voor uw deelname!
Mocht u vragen hebben over dit onderzoek kunt u deze sturen naar Verena Hoogerwerf via e.v.hoogerwerf@student.vu.nl
 
 
 
Indien u naar aanleiding van de Cybersecurity vragen in dit onderzoek behoefte heeft om uw ICT beter te beveiligen, 
dan kan een van onze OVHZW-Leden Robert de Keizer van COMPATIBLE - WORKING ON IT u hier vrijblijvend over adviseren.
 
 
 
Samen maken we Hilversum veiliger.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Website:   www.ovhilversumzuidwest.nl
 
 
 
BewarenBewaren
BewarenBewaren