Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
November 2019 nr. 39
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Kerkdienst zondag
17 november
 
Taizé-viering 22 novenber
 
Kerkbalans 2020 - toezegging per email
 
Sikelslag Kids
 
Meer aanvragen en meer hulp bij armoede
 
Geslaagde excursie in Bethlehemkerk
 
Bloembollen ophalen
of langsbrengen
 
Filmvoorstellingen i.s.m. Emmaus
 
Laatste zondag
kerkelijk jaar
 
Kerstverhaal door Hilversum Zuid
 
Adventsproject Bethlehemkerk
 
Zondag 30 november Tuindag Bethlehemkerk
 
Cantate op de Brink
 
 
 
Zondag 17 november
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
''Ik ben de opstanding"
Voorgangers:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
 
Jos Maters vertrekt als organist naar A'dam
 
Mededelingen vanuit de kerkenraad oktober '19
 
Luuk Hettelder exposeeert in de Bethlehemkerk.
 
Les deux chevaux d'Olaf
 
Bestel zelf de gratis PKN adventkalender:
Geef licht!
 
Vacatures:
 
 
 
Vacature van de maand
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 15 november
Zaterdag 16 november
Kapelconcert: Ned. Kamermuziek Ensemble
 
Zondag 17 november
ds. Jetty Scheurwater 
 
Viering HA
 
Ontmoeting met nieuw ingekomenen (na de dienst) 
 
Regenboogconcert:
Vocaal Ensemble Puur
 
 
Maandag 18 november
-
 
Dinsdag 19 november
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
 
 
Woensdag 20 november
-
 
Donderdag 21 november
 
Instuif  
 
Vrijdag 22 november
 
Zaterdag 23 november
-
 
Zondag 24 november
Herdenking overledenen - laatste zondag kerkelijk jaar 
 
ds. Aster Abrahamsen 
 
SAVE THE DATE
 
 
op 1 december
 
 

Zondag 17 november

Johannes 11:1-27
 
Lazarus uit de dood opgewekt
 
Er was iemand ​ziek, een zekere ​Lazarus​ uit Betanië, het dorp waar ​Maria​ en haar zuster ​Marta​ woonden – dat was de ​Maria​ die ​Jezus​ met olie ​gezalfd​ heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke ​Lazarus​ was haar broer. De zusters stuurden iemand naar ​Jezus​ met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ​ziek.’ Toen ​Jezus​ dit hoorde zei hij: ‘Deze ​ziekte​ loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de ​Zoon van God​ geëerd zal worden.’ ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.2
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Kerkdienst zondag 17 november
Van alle 'IK BEN'-woorden is deze misschien wel het moeilijkst te begrijpen. Van 'deur', 'herder', 'levensweg', 'brood', 'wijnstok' en 'licht' hebben we een voorstelling. Deze begrippen – ook als we er niet dagelijks mee te maken hebben – zijn alledaags, gewoon. Dat kunnen we niet zeggen van 'opstanding'. Dat is een woord voor ingewijden. Maar laten we eerlijk zijn, zelfs dan blijft het in zichzelf 'een geheim' waar we naar tasten en dat ons telkens weer ontglipt. Maar iets zegt ons dat dit 'geheim' in de kern onze levensweg en onze bestemming aan het licht brengt
 
 
 
Taizéviering 22 november
 
Casella voelt zich verbonden met de gemeenschap van Taizé, een oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk. Daar komen jaarlijks duizenden jonge mensen vanuit alle werelddelen naar toe, om mee te doen aan de wekelijkse ontmoetingen. Er is ruimte om samen te zoeken, samen te vieren, te werken, te eten en plezier te hebben.
Elke vierde vrijdag van de maand is er bij Casella een ontmoeting in de stijl van Taizé: samen eten en vieren. 
 
 
Kerkbalans 2020 - toezegging per email
De laatste twee jaar is het mogelijk de toezegging voor Kerkbalans via internet te doen. Dit kan alleen als het email adres van de gever in de ledenregistratie van de Protestantse gemeente Hilversum bekend is.
Voor Kerkbalans 2019 zijn ongeveer 40% van alle gemeenteleden op deze wijze aangeschreven. De overige gemeenteleden kregen het toezeggingsformulier thuis bezorgd. Toezegging via internet levert een forse besparing op aan menskracht en papier.
 
Lees meer ..
 
 
Sirkelslag kids
 
Op vrijdagavond 15 november 2019 vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelslag KIDS, het spel voor kindergroepen .
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.
Het thema is dit jaar: 'In het donker zoeken naar licht'.
 
Wij willen alle kinderen van 8 -12 jaar uitnodigen om dit online spel mee te komen spelen in de Regenboogkerk. We verwachten je daar om 19.15 uur. Om 19.30 uur begint het spel, dus kom op tijd!! Om 21.00 uur kan je weer opgehaald worden.
 
 

Kerken: meer aanvragen en meer hulp bij armoede

Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan de bestrijding van armoede. Ondanks krimp van de kerk zijn er meer aanvragen geweest en blijft de investering in geld en uren op peil. Dat blijkt uit het armoedeonderzoek dat vandaag gepresenteerd werd. Kerken besteedden vorig jaar 40,7 miljoen euro aan binnenlandse armoedebestrijding. Reken je de omgerekende tijd mee die vrijwilligers vanuit kerken aan dit werk gaven, dan komt er nog eens 40,2 miljoen euro bij. In totaal een bijdrage van 81 miljoen euro.
 
  

 
Geslaagde excursie in Bethlehemkerk
  
Op dinsdag 5 november ontvingen onze beide predikanten een groep van 23 leerlingen van de van Hasseltschool. Locatieleider Quinten Huisman had na eerdere samenwerking hierom gevraagd in het kader van een lesprogramma over religie.
 
Na de ontvangst in de kerkzaal met limonade en wat lekkers hebben we de groep in tweeën gesplitst: één groep ging met Aster naar het Stiltecentrum, de andere met Jetty naar het Liturgisch Centrum waar tekst en uitleg werd gegeven over het kerkgebouw, diverse voorwerpen en meubilair, hun doel en betekenis.  Maar ook wat een dominee doet, het doel van de toga en waarom er diverse kleuren stola’s zijn.
Na een kwartiertje wisselde de groep zodat veel achtergrondinformatie op een speelse manier kon worden overgebracht. Vol enthousiasme werden door de leerlingen van groep 5 en 6 de antwoorden ingevuld bij een speciaal voor dit doel gemaakte quiz.
 
De kinderen werden tot slot ook verrast met een boek met Bijbelverhalen in de vorm van strips.
Quinten Huisman schreef ons na afloop: ‘Complimenten voor de voorbereiding en de mooie presentatie van alle symbolen en voorwerpen in de kerk! Heel mooi dat we op deze manier de inhoud van de les dichter bij de kinderen hebben kunnen brengen in een voor hun bekende en herkenbare omgeving. We zouden graag volgend jaar weer de excursie met jullie organiseren’.
 
Bloembollen ophalen/langsbrengen
De bloembollenactie is zeer succesvol geweest! Komende zondag kan iedereen zijn bestelling ophalen in de Betlehem, de mensen die niet hun bestelling ophalen zullen die langsgebracht krijgen ergens in de week erna."
 
Lees meer ...
  
 
Filmvoorstelling i.s.m. Emmaus
 
Op dinsdag 26 november is er gelegenheid voor leden van de Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemkerk om samen te kijken naar de indrukwekkende film ‘Fill the Void’. 
 
De middagvoorstelling begint om 14.30u in de Waaier. De avondvoorstelling begint om 20.00 uur in de Bethlehemkerk.  
    
De filmmiddag wordt ingeleid door ds. Jetty Scheurwater. 
De filmavond wordt ingeleid door
diaken Randy Simileer.
 
 
Laatste zondag kerkelijk jaar
Op zondag 24 november gedenken we alle gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Nabestaanden worden uitgenodigd en kunnen net als alle andere aanwezigen in de viering een kaarsje aansteken.
 
De ouderlingen met bijzondere opdracht, Maria Kruithof en Corine de Jong, die ook uitvaarten hebben begeleid gaan samen met ds. Aster Abrahamsen voor in deze dienst.
 
Het projectkoor o.l.v. Marlene Erdmann brengt verschillende liederen van Huub Oosterhuis ten gehore. 
 
 
 
Kerstverhaal door Hilversum Zuid
 
Sinds 2016 wordt er door Hilversum Zuid een kerstwandeling georganiseerd door verschillende organisaties in de buurt, samen met de buurtbewoners.
Komen jullie ook op zondagavond 22 december 2019?
Kijken naar het kerstverhaal, wandelend door de verlichtte straten in de buurt.
Voor jong en oud.
 
Bij de ingang van de kerk staat een zwarte krat. Om de lichtjes langs de route weer te kunnen neerzetten hebben we uw hulp nodig! Wilt u met ons lege, schone, glazen potjes inzamelen? Alvast bedankt!
 
Adventsproject Bethlehemkerk
Met Kerst vieren we een wonder. De herders bij Bethlehem waren de eersten die het zagen: het werd licht in de nacht. Wat doen wij met dat licht? Hebben we er oog voor en delen we het met andere mensen? Het thema van het adventsproject van dit jaar is: Geef Licht!
 
Dit thema krijgt steeds meer vorm door verhalen, liederen, knutselwerkjes en de adventskalender. We bereidden ons voor op een echt kerststal op Kerstochtend, als we de geboorte van het licht samen vieren. Lees meer...
 
 
Zondag 30 november Tuindag
 
 
Zaterdag 30 november as. is het weer zover: de Tuindag van de Bethlehemkerk!
 
De omgeving van de kerk onkruid- en bladvrij maken en het nodige snoeiwerk verrichten.
 
De koffie staat om 08.45 uur klaar en voor een lekkere lunch wordt gezorgd.
 
 
Lees meer ...
 
 

Cantate op de Brink: Ach wie flüchtig, ach wie nichtig

Zaterdag 30 november klinkt in de Grote Kerk op de Kerkbrink in Hilversum opnieuw een cantate in de serie van Cantate op de Brink. Het is de cantate ‘Ach wie flüchtig, ach wie nichtig’ (BWV 26) van J.S. Bach. Een cantate die tot nadenken stemt. De Bach Cantorij Baarn, het Orkest van Cantate op de Brink en vier solisten brengen deze cantate onder leiding van dirigent Anthony Scheffer ten gehore. De aanvang is om 16.30 uur en de toegang is gratis.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl