Nieuwsbrief | december 2014
 
Jeugdige deelnemers onderzoek gezocht
De Hogeschool Utrecht (HU) en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) zijn op zoek naar 150 kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking of chronische ziekte om deel te nemen aan een onderzoek. Gezonde kinderen die minder bewegen hebben vaak een minder uithoudingsvermogen en een slechtere gezondheid van hart en bloedvaten. Van gezonde kinderen is bekend al dat minder bewegen en een mindere conditie ook kunnen leiden tot een groter risico op blessures, een slechter zelfbeeld, een minder goed concentratievermogen, slechtere schoolprestaties en een slechtere kwaliteit van leven. Nu willen de HU en UMCU voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte ook weten wat het effect van sporten en bewegen is op de conditie en gezondheid en daarmee ook op het risico op blessures, zelfbeeld, etc. Dit is nog niet eerder uitgezocht en juist voor deze groep lijkt het belangrijk om door onderzoek tot de juiste beweegadviezen en trainingsrichtlijnen te komen voor de praktijk.

Het onderzoek bestaat uit twee deelstudies:
  • Health in Adapted Youth Sports Study (HAYSStudy): case-control studie onder 73 sportende en 73 niet-sportende jongeren met een chronische ziekte of aandoening.
  • Sport-2-Stay-Fit Study (S2SF-Study): interventiestudie onder 74 kinderen (6-19 jaar) met een chronische ziekte of aandoening.
De twee studies leveren bewijs over de effecten van (aangepast) sporten voor kinderen met een chronische aandoening of ziekte op de volgende uitkomstmaten: 
  •        Fysieke fitheid
  •        Activiteit
  •        Cardiovasculaire gezondheid
  •        Schoolprestaties
  •        Schoolverzuim
  •        Blessures
  •        Psychosociaal functioneren
Klik hier voor de flyer van het onderzoek. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Health in Adapted Youth Sports, HAYS@hu.nl.
 
Nieuwe projectleider regio Amersfoort, Soest en Huizen
 Vanaf 1 januari 2015 gaat Sjamana Wijsmuller als projectleider Special  
 Heroes aan het werk in de regio Amersfoort, Soest, Huizen. Sjamana gaat 
 enkele cluster 4 scholen adviseren en begeleiden bij het opzetten van
 Special Heroes. Ook gaat zij enkele scholen voor cluster 1, 2 en 3 onderwijs
 begeleiden die al langer met Special Heroes werken. In de volgende
 nieuwsbrief zal Sjamana zichzelf voorstellen.
 
Nieuwe Special Heroes projecten regio West
In de regio West-Nederland zijn dit schooljaar een aantal scholen met Special Heroes begonnen.
In Delft zijn dat twee scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO), Laurentius en Bouwstaan en een school voor praktijkonderwijs, Laurentius Praktijkschool. Het gaat hier om tweejarige projecten die draaien met subsidie vanuit Sportimpuls. In Heerhugowaard zijn ook twee scholen met Special Heroes begonnen, SBO school Nexus en praktijkschool Focus. Deze projecten draaien voorlopig een schooljaar.
 
Vertrek regionaal projectleider Noord-Holland
Onze regionaal projectleider Mark Altenburg heeft per 1 januari 2015 een nieuwe baan aanvaard. Dit betekent dat hij Special Heroes (regio Noord-Holland) gaat verlaten. Mark vindt Special Heroes nog steeds een prachtig project en is trots op alles dat hij in Noord-Holland met partners en collega’s heeft opgebouwd.
 
Scholen in Friesland gaan ook na de projectfase verder met Special Heroes

 
Tussen 2012 en 2014 hebben zes scholen uit het speciaal onderwijs deelgenomen aan het programma Special Heroes. Namelijk: De Skelp (cluster 2) uit Drachten en de cluster 4 scholen: SO De Caleidoscoop en VSO de Monoliet uit Leeuwarden, Het SO en VSO de Zwaai uit Drachten en SO en VSO De Witakker in Rijs.
Gedurende deze jaren hebben ruim 800 leerlingen kennisgemaakt met diverse sporten zoals: (zaal-)voetbal, judo, freerunning, survival, dans, (acro) gym, atletiek, fitness, boogschieten,  kickboksen, basketbal, circus, schermen en one wall handball. Deze sporten zijn door 27 verschillende sportaanbieders uit de gehele regio aangeboden, waarvan 16 sportaanbieders inmiddels ook een structureel aanbod bij de sportvereniging hebben. 79 leerlingen zijn inmiddels doorgestroomd naar de vereniging. 334 leerlingen sporten structureel bij verenigingen. Alle zes de scholen hebben het programma Special Heroes opgenomen in hun schoolbeleid en willen ook vanaf 2015 de samenwerking met Special Heroes voortzetten!
 
Arjan Pruim, vakleerkracht bewegingsonderwijs SO DE ZWAAI:
Het Special Heroes project begint na twee jaar zijn vruchten af te werpen. Er is een klein netwerk ontstaan van sportverenigingen/trainers die bereid zijn om een aanbod te creëren voor deze doelgroep. Daarnaast is nu ook de gemeente (sportbedrijf) meer betrokken bij deze doelgroep. De gemeente lijkt zich beter te realiseren dat het speciaal onderwijs een wezenlijk deel van haar leerlingpopulatie is. Deze bewustwording lijkt een goede start voor een daadwerkelijk passend sportaanbod voor deze jeugd.

Klik hier voor de volledige eindrapportage Special Heroes Friesland 2012 -2014. Klik hier voor een kleine beeld impressie van het Special Heroes programma in Friesland: de Special Heroes Day 2013 zaalvoetbal.
 
400 kinderen van de Onderwijsspecialisten bij Vitesse - FC Twente
 
Zondag 7 december waren 400 kinderen van de Onderwijsspecialisten op uitnodiging van Menzis te gast bij de wedstrijd Vitesse – FC Twente. De kinderen hadden deze kaarten te danken aan hun deelname aan de Menzis Special Heroes Day afgelopen september in Arnhem. Alle deelnemers werden door Menzis getrakteerd op een gratis toegangskaart voor de wedstrijd in het Gelredome. Als hoofdsponsor van Special Heroes heeft Menzis o.a. zijn naam verbonden aan de Special Heroes Days. Tijdens deze dag kunnen kinderen allerlei sporten doen, zoals uni-hockey, (elektrische) rolstoel sporten, atletiek, basketbal  en voetbal. Samen grenzen verleggen, ieder op zijn eigen manier. Menzis is al sinds jaar en dag verbonden aan Special Heroes. Samen organiseren we activiteiten om kinderen met een beperking in beweging te krijgen.
 
Bekijk hier de foto’s van de wedstrijd: www.facebook.com/specialheroesnl