De Bibliotheek van de
Balie Provincie Antwerpen
 
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/15
Antwerpen
 Vleugel E, verdieping 0
 
 Openingsuren:
8.30u - 13.00u
13.30u - 16.30u
ook in juli en augustus

Examens toelating tot de magistratuur in
BS 25 juli:

 
Pharus - The Antwerp Law Lab
Nieuw Law Lab ‘Pharus van de UAntwerpen:
een baken voor complexe juridische vraagstukken
(R. Boone, Juristenkrant nr.451, 15/06/2022, 8)
Een nieuwe juridische denktank en een baken
voor innovatie op het gebied van regelgeving en bedrijfsvoering.
https://www.uantwerpen.be/en/projects/pharus/


 
OVERHEIDSOPDRACHTEN

Jaarboek Overheidsopdrachten 2021-2022
C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel, L.
Uitgever: de Wilde Constant De Koninck en EBP Consulting 2022, 1130 p.
 
ADMINISTRATIEF RECHT

Lokale Besturen Geannoteerd: Addendum Decreet Lokaal Bestuur 2021
Beirens David, Dujardin Jean, Looman Leen, Warnez Brecht, Weekers Bart (eds.), geannoteerd wetboek die Keure 2021
Eerste uitgave met de nieuw gecoördineerde versie van het Decreet Lokaal Bestuur n.a.v. het Decreet Versterking Lokale Democratie (decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie).
Beschrijving + inhoudstafel
 
ERFRECHT

Attest van erfopvolging voortaan via MyMinfin
Vanaf 18 juli 2022 kan men eenvoudig en snel een attest van erfopvolging aanvragen via MyMinfin.

 
OMGEVINGSRECHT

Omgevingsrecht in essentie (derde editie)
Geert Van Hoorick, Lise Vandenhende, reeks ‘In essentie’, Intersentia 2022, 245 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
 
Bijzondere verjaringstermijn voor herstel van milieuschade ook toepasselijk op saneringsplichtige
Het Hof van Cassatie heeft zich op 12 mei 2022 uitgesproken in een zaak over verjaring en milieuschade.
Cass. nr C.21.0081.N,  12 mei 2022

 
AANNEMINGSRECHT

Overzicht van rechtspraak aannemingsrecht
B. Tilleman, S. De Rey, N. Debruyne, T. Gladinez, N. Van Damme, F. Van den Abeele, Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: aanneming (2007-2021), TPR 2022-1/2, 365-713
Integrale teksten via Jura en Jurisquare

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Ondernemingsnummers beginnend met 1 worden binnenkort toegewezen
Gebruikt u ondernemingsnummers in uw toepassingen, databases of andere IT-media? Zorg er dan voor dat u ze kunt blijven gebruiken.
Het ondernemingsnummer bestaat uit 10 cijfers die beginnen met 0 of 1. Tot dusver zijn alleen ondernemingsnummers uitgegeven die met 0 beginnen, waarbij de 0 niet hoeft te worden vermeld. Vanaf eind 2022 kunnen echter nummers met een 1 als eerste cijfer worden toegekend.
Pas uw toepassingen, databanken, enz. dus zo snel mogelijk aan.
FOD Economie persbericht 22 juni 2022
VERZEKERINGEN
COVID-19 en de verzekeringen: veerkracht en ontwikkelingen - Covid 19 et assurances : résilience et développements
Themadossier Tijdschrift voor verzekeringen 2021, Wolters Kluwer 2022, 236 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 

STRAFRECHT
Het Salduzacquis in verhouding tot de Belgische ondervragingscultuur
Maarten Colette, Intersentia 2022,  346 p.
Beschrijving + inhoudstafel
GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
20 jaar Internationaal Strafhof: verwezenlijkingen en uitdagingen
J. Wouters, RW 2021-2022, nr. 42, 18/06/2022, 1651

De oorlog in Oekraïne: internationaalrechtelijke aspecten
J. Wouters, ‘Actualiteit’, RW 2021-2022, nr. 41, 11/06/2022, 1610
JURIDISCHE VORMINGEN
Een selectie uit het lopend aanbod van juridische vormingen en studiedagen:
NIEUWSBRIEVEN
Oudere nieuwsbrieven kunt u raadplegen in ons online-archief:
 
JULI 2022
Nieuwsbrief Advocaat & Bibliotheek houdt u op de hoogte van nieuwe aanwinsten in onze bibliotheek, juridische publicaties, actualiteiten en vormingen
HUURRECHT
 
Duiding Huur
Bart Van Baeveghem, Tom Vandromme, Marleen Van Loon, Diederik Vermeir reeks ‘Duiding’ Intersentia 2022 1152 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Woninghuur in Vlaanderen en Brussel
K. De Puydt, U. Beuselinck Intersentia 2022 202 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Huurzakboekje 2022
M. Dambre, W. Defoor, T. Vandromme, K. Vanneste
Wolters Kluwer 2022 470 p.
Beschrijving + inhoudstafel
NIEUWE PUBLICATIE IN APR-REEKS
Ongerechtvaardigde verrijking
E. Dirix, reeks APR
Wolters Kluwer 2022, 167 p.
FAMILIAAL VERMOGENSRECHT
Weg van de strijd in familiale conflicten – De familierechtbank en de balie van Antwerpen kiezen samen voor een andere manier van procesvoering in familiezaken
A. Laureyssens, A. Wynants, ‘Actualiteit’, RW 2021-2022, nr. 42, 18/06/2022, 1650

De klussende homo economicus in partnerrelaties. Wanneer is vergoeding verschuldigd door of aan de partner die zelf de handen uit de mouwen steekt?
A. Van Thienen, RW 2021-2022, nr. 41, 11/06/2022, 1611
 
Studieavond 'Topics in het nieuwe relatievermogensrecht en het nieuwe erfrecht'
Intersentia - Nexus UAntwerpen of livestream 27 september 2022
VERBINTENISSENRECHT
Recht op herstellen: aansprakelijkheids- en verbintenisrechtelijke implicaties van de circulaire economie
Ine Lacroix, reeks Instituut voor verbintenissenrecht KU Leuven (eds. Sophie Stijns en Ilse Samoy), die Keure 2022, 105 p.
Beschrijving + inhoudstafel
GOEDERENRECHT
Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2022 - Dossier 34
Met aantal artikels inzake goederenrecht: Burenrelaties in het nieuwe goederenrecht; Enkele andere belangwekkende nieuwigheden in het hervormde goederenrecht
Joke Baeck e.a.
reeks Dossiers Tijdschrift voor Vrede- en Politierechters, Les dossiers du Journal des Juges de Paix, die Keure 2022, 330 p.
Beschrijving + inhoudstafel
NOTARIAAT
Notariële actualiteit 2020-2021
Bart Van den Bergh, Ayfer Aydogan, Esther Franssens, Eline Claeys, Els De Keyser, Lauren Rosseel, reeks Notariële rechtsbibliotheek, die Keure 2022, 156 p.
Beschrijving + inhoudstafel
VLANOT Jaarboek 2021
Dit jaarboek bundelt teksten van auteurs met voeling voor de dagelijkse notariële praktijk.
Vlanot Jaarboek 2021 bevat bijdragen in volgende domeinen: Familiaal vermogensrecht; Vennootschapsrecht; Goederenrecht; Ruimtelijke ordening; Fiscaliteit
Intersentia 2022, 1051 p.
Beschrijving + inhoudstafel


SOCIAAL RECHT
Collectieve arbeidsverhoudingen in het onderwijs
Ria Janvier, Sarah Palinckx, Patrick Humblet, Inger De Wilde, reeks Arbeidsrecht, die Keure 2022, 252 p.
Beschrijving + inhoudstafel
RECHTSPRAAKOVERZICHTEN RABG
Rechtspraak Procesrecht
RABG 2022/5

Rechtspraak Straf- en strafprocesrecht
RABG 2022/6

Rechtspraak Goederen- en verbintenissenrecht
RABG 2022/7

Rechtspraak Fiscaal recht
RABG 2022/8

Inhoudstafels
Studiedienst Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen