Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Augustus 2017 nr. 37
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Wat haalt u uit de nieuwsbrief?
 
Schoenmaatjes
 
Aandacht helpt en klussen helemaal
 
Schrijven helpt jou
 
Landelijk Ionadag
 
Kindercathechese 'Open Huis'
 
Festival van Vertrouwen
 
Reformatie en oecumene
 
Bachcantate van de reformatie
 
Zondag 8 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: Vier- en gedenkdagen Israel
 
 
Voorganger:
ds Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Bij de Nationale Viering '500 jaar reformatie' in Utrecht is koning Willem-Alexander aanwezig.
 
Wegwijzer of wel blauwe boekje 2018 is online.
Een oudere gast van onze kerkdiensten heeft de wens te kennen gegeven om gedoopt te worden.
 
COV Matinee Concert
Zondag 15 oktober, zie bijlage
 
Zomer expositie
Tot half oktober is er de expositie van schildersvereniging
Kleur -en- Toets.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 6 oktober
Reis naar Spremberg [t/m 9 oktober]

Catechese tieners

Stercafé

Zaterdag 7 oktober Kinderkamp [tot 8 oktober]

Zondag 8 oktober
ds. Jetty Scheurwater
 
Maandag 9 oktober Moderamen

Dinsdag 10 oktober Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open

Donderdag 12 oktober Stiltecentrum open

 
Save the date
Dinsdag 24 oktober
ds. Jurjen Zeilstra ‘Reformatie en oecumene” in de Bethlehemkerk
 
 

Zondag 8 oktober

Matteüs 21: 33-43

Het voorbeeld van de wijngaard

­

Jezus gaf nog een ander voorbeeld. Hij zei: ‘Een rijke man heeft een wijngaard. Hij bouwt er een muur omheen, en maakt een bak om de druiven in te persen. Ook bouwt hij een toren voor het bewaken van de wijngaard. Dan verhuurt hij de wijngaard aan boeren, en gaat zelf op reis.....
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
 
 
Wat haalt u uit de nieuwsbrief?
De komende maand vindt er een onderzoek plaats naar de vraag hoe gemeenteleden denken over de communicatie binnen onze Protestantse gemeente; berichtgeving via Kerkbrink, nieuws­brieven, websites, apps, enzovoorts.
 
Het kan zijn dat u wordt benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Wilt u in dit geval meewerken en uw eerlijke mening geven?
 
Vijf studenten van de Christelijke Hogeschool Ede gaan het onderzoek doen.
 
 
 
 
 
Schoenmaatjes gezocht
  
 
De komende 2 weken kunnen de schoenendozen en eventueel bijdragen voor Schoenmaatjes, een actie van Edukans, worden ingeleverd.
 
Als u geen hele schoenendoos wilt vullen, maar wel mee wil doen aan deze actie, dan zijn losse schoolspullen, toiletartikelen, speelgoed of een geldelijke bijdrage (voor het vervoer) ook van harte welkom.
 
U mag uw spulletjes/donatie in de speciale schoenendozen in de hal van de kerk doen.
Op 8 en 15 oktober staan wij klaar om uw schoenendoos in ontvangst te nemen.
 
 
Aandacht helpt, maar klussen zeker
 
Vanuit Assen redelijk plotseling een huis in Loosdrecht. Van de ene op de andere dag in een leeg huis. Je verkrijgt als vluchteling voor je gezin wel een lening voor het inrichten, maar hoe kom je aan spullen?
 
Waar en hoe krijg je dat vanuit Assen geregeld, zeker als je de Nederlandse taal nog niet eigen bent. Cees werd met een aantal anderen door Rita Wiewel van Aandacht Helpt op een maandag benaderd of zij woensdag bij konden springen. Samen naar de Gamma en daarna schilderen en vloerbedekking leggen.
 
Dit is een van de kleine verhalen van het klusteam van Aandacht Helpt. Een interkerkelijk platform van Hilversum voor hulp aan asielzoekers.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrijven helpt jou
 
 
 
 
Wanneer allerlei levensvragen je sterk bezighouden, vragen over jezelf, over de betekenis van je leven of over de toekomst, dan kan het helpen om je eigen leven in kaart te brengen. Hiervoor is de training ‘Schrijven helpt’ opgezet. 
 
Trainer is ds. Heleen Weimar, die hiervoor vorig jaar een opleiding heeft gevolgd. De training wordt aangeboden aan leden van de Protestantse Gemeente Hilversum. Na acht bijeenkomsten hebben de deelnemers hun eigen geschreven levensverhaal in handen.
 
Data: 12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april.
 
Opgeven, vóór 1 november, bij Heleen Weimar.
 
 
'overHoop - voor een andere wereld'
 
Op zaterdag 7 oktober is een landelijke Iona-dag in Tilburg.
 
Deze dag vol inspiratie en hoop is voor iedereen: mensen die nog niets weten van Iona tot en met degenen die al lang betrokken zijn bij de Iona Community – een wereldwijde oecumenische beweging vanuit Glasgow en het Schotse eiland Iona.
De organisatie is in handen van de Nederlandse Iona Groep.
 
 
 
 
Kindercatechese 'Open Huis'
  
 
We houden ‘Open Huis’.
Jullie, jongens en meisjes van groep 1 tot en met groep 8, zijn van harte welkom met je vriendjes en vriendinnetjes op zondag 5 november in de Bethlehemkerk.
 
Hoe doe je dat, een Open Huis houden? We gaan veel ‘doen’. We gaan kokkerellen en we gaan met elkaar rondsjouwen. Wat heeft dat met ons ‘Open Huis’ te maken? Kom ook dan weet je het! De deur staat open vanaf kwart voor 10. Tot dan allemaal!
 
Festival van Vertrouwen
 
Stemmen van mensen die vooral boos zijn op de politiek, op van alles en nog wat er in de samenleving gaande is. Vanuit deze boosheid is er het initiatief van het ‘Festival van Vertrouwen’ gekomen. Een boodschap van vertrouwen naar de samenleving, naar de mens die soms de weg is kwijtgeraakt en alle teleurgesteld is.
De tegenstellingen lijken steeds groter te worden: tussen jong en oud, rijk en arm, hoog- en laagopgeleid. Klimaatverandering, een groeiende wereldbevolking, dreigende tekorten en massamigratie maken velen onzeker en soms bang.
 
De Kapel gaat op 7 oktober het festival vormgeven samen met de Soefi’s, de Humanisten en het Apostolisch Genootschap.
 
 
 
 
 

Reformatie en oecumene, toen en nu

 
 
  
Dinsdag 24 oktober 20.00 uur houdt ds. J. Zeilstra in de Bethlehemkerk een lezing over de Reformatie en hoe wij zelf aan het denken werden gezet en bronnen werden aangeboord die het geloof eeuwenlang hebben gevoed.
 
 
Bachcantate van de Reformatie
 
 
 
Op zaterdag 28 oktober klinkt bij Cantate op de Brink de cantate ‘Ein feste Burg ist unser Gott’. Een beroemde cantate van Johann Sebastian Bach. De uitvoering is in de Grote Kerk op de Kerkbrink te Hilversum. Aanvang 16u30. De toegang is vrij met een collecte na afloop.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl