Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
December 2019 nr. 44
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Derde advent:
Hoe maak je het goed?
 
Levende Advents-kalender: week drie
 
Levende Adventskalender: impressie 2de week
 
A festival of Nine Lessons and Carols
 
Drie Koningen Lunch
 
Kerststalletjes in de Vitrinekast
 
Nieuwe vrijwilligers Tergooi
 
Kerstverhaal door Hilversum Zuid
 
Thermometeractie 'Vergeten land'
 
Kerstnachtdienst:
voor wie?
 
Lichtlabyrint in De Kapel
 
 
 
Zondag 15 december
3e Advent
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'Hoe maak je het goed?'
Voorganger:
ds. Jurjen Zeilstra
 
 
Sterretjes
 
Thermometeractie diaconie PgH:
 
Nieuwe expositie
Aerjan Boots exposeeert in de Bethlehemkerk.
 
 
Vacatures:
 
 
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 13 december
-
 
Zaterdag 14 december
-
 
Zondag 15 december
 
 
Carel ter Linden over de geboorteverhalen tijdens de Kerst High tea
 
 
Maandag 16 december
 
Dinsdag 17 december
 
Woensdag 18 december
 
Donderdag 19 december
 
Instuif
 
Vrijdag 20 december 
Catechese & stercafé: Escaperoom Kerstchallenge 
Zaterdag 21 december
-
 
Zondag 22 december
4e advent
ds. Aster Abrahamsen
 
 
SAVE THE DATE
 
Driekoningenlunch op maandag 6 januari
 
 

Zondag 15 december

Micha 6: 1-8
 
Hoor toch wat de HEER zegt!
Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen,
laat de heuvels getuige zijn. Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER,
hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde.
De HEER heeft een geschil met zijn volk,
hij klaagt Israël aan: ‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!....
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
Kerkbrink PgH "Geborgen"
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Derde advent: Hoe maak je het goed?
Met Kerst vieren we een wonder. De herders bij Bethlehem waren de eersten die het zagen: het werd licht in de nacht. Wat doen wij met dat licht? Hebben we er oog voor en delen we het met andere mensen? Het thema van het adventsproject van dit jaar is: Geef Licht!
 
Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken.’ Maar dat is niet wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God.
 
 
 

Levende Adventskalender: week drie!

 
Voor het eerst organiseert de Bethlehemkerk een Levende Adventskalender.
 
In deze periode van advent willen we echte deuren openen voor een spontane en warme ontmoeting tussen gemeenteleden en buurtbewoners. Je hoeft je dus niet vooraf op te geven.
 
Bekijk hier waar je welkom bent en de tijden voor de tweede week: zondag 15 december tot en met zaterdag 21 december!
 

Levende Adventskalender: impressie 2de week

Zondag 8 december was het Tweede Advent en werden er weer zeven nieuwe deuren geopend. Voor het kinder project namen de kinderen vlaggetjes mee uit een van de deurtjes om zo tijdens de kinderdienst verder te bouwen aan thema van deze zondag: Een stralende dag!
 
Voor het eerst organiseert de Bethlehemkerk een Levende Adventskalender in Hilversum.
 
 
De levende adventskalender trekt veel belangstelling en is een succes. Ook de media besteden er aandacht aan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A festival of Nine Lessons and Carols
 
 
Meezingen met een Christmas Carol kan tijdens het “Festival of Nine Lessons and Carols”.
Op vrijdag 20 december zal het parochiekoor, aangevuld met gastzangers, in deze viering uit de oude Engelse traditie veel bekende Carols zingen. Een aantal daarvan, zoals O come, all ye faithful kan meegezongen worden door alle aanwezigen. Het koor wordt gedirigeerd door Gerard de Ridder, Bob van der Linde begeleidt op orgel.
 
 

Kerstviering voor senioren

Op dinsdag 17 december a.s. wordt er weer een Kerstviering voor senioren georganiseerd.
Dit keer is het thema; ‘Rondom Jezus in de stal’.
Medewerking wordt verleend door een zangkoor o.l.v. Ingrid Perk, Henk van Dijk, piano/orgel en ds, Jetty Scheurwater.
 
  

 
Filmvoorstelling My Son My Savior
 
 
  
My Son My Savior is een inspirerend portret van het leven van Jezus op aarde, gezien door de ogen van degene die Hem het beste kende. Met in de hoofdrollen Corrina Crade en Bruce Marchiano, die in vele andere films ook de rol van Jezus vertolkt.
 
Woensdag 18 december
aanvang film 14.30 uur
Waar: EMMAUSKERK, Kerkenlandenlaan
 
 
Drie Koningen Lunch
Op maandag 6 januari 2020 organiseert de commissie Kerk & Buurt in de Bethlehemkerk een  Driekoningenlunch. U bent van harte uitgenodigd om van 12.00 tot 14.00 uur met buurtbewoners brood te delen en in gesprek te gaan over een actueel thema. Aan de lunch zijn geen kosten verbonden. Wel graag aanmelden via: 
 
  
 
Kerststalletjes in de vitrinekast
 
Kerststalletjes van Jaap en Ans van der Molen.
 
Kerst 1976 in Avignon in Zuid-Frankrijk kopen ze de eerste Kerststal. 

De start van een prachtige verzameling. Sindsdien wordt er iedere vakantie gezocht naar mooie exemplaren. Zelfs de omgeving zoekt mee. Hun dochter neemt een prachtig exemplaar, gemaakt van stro, takjes en maisblad, mee uit Tanzania. Maar ook bij de wereldwinkel worden mooie stalletjes gekocht.
 
Nieuwe vrijwilligers Tergooi gezocht
In ziekenhuis Tergooi wisselen oecumenische vieringen en kleine concertjes onder de naam MuZiekenhuis elkaar af. Zo is er iedere zondagmorgen een zinvol aanbod voor de patiënten. Echter, zonder vrijwilligers die de mensen halen en terugbrengen of op een andere manier bijdragen aan de organisatie kunnen we niet. Omdat er nu een paar mensen afzwaaien na jarenlange dienst, zoeken we voor het nieuwe jaar nieuwe vrijwilligers. 
 
 
 
 
Kerstverhaal door Hilversum Zuid
 
Sinds 2016 wordt er door Hilversum Zuid een kerstwandeling georganiseerd door verschillende organisaties in de buurt, samen met de buurtbewoners.
Komen jullie ook op zondagavond 22 december 2019?
Kijken naar het kerstverhaal, wandelend door de verlichtte straten in de buurt.
Voor jong en oud.
 
Bij de ingang van de kerk staat een zwarte krat. Om de lichtjes langs de route weer te kunnen neerzetten hebben we uw hulp nodig! Wilt u met ons lege, schone, glazen potjes inzamelen? Alvast bedankt!
 
Thermometeractie 'Vergeten land'
De Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld. Bijna tweederde van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
Deze voormalige Franse kolonie komt weinig in het nieuws, terwijl daar wel alle reden voor is.
 
Sinds een burgeroorlog in 2013 uitbrak is er veel chaos. Er zijn ruim 600.000 vluchtelingen in eigen land.
 
Via locale partners helpt Kerk in Aktie bij de aanleg van waterputten voor schoon water, het opzetten van gemeenschapstuinen voor voedselverbouw.
 
Lokaal zijn vredesambassadeurs opgeleid. Zij zijn nu in staat zijn om te bemiddelen bij conflicten.
 
De diaconieën van PGH collecteren drie zondagen achtereen voor hulp aan de Centraal-Afrikaanse Republiek, een vergeten land.
 
In de vorige 2 weken heeft de collecte in onze kerk in totaal 498 euro opgebracht. Het streefdoel van de PgH is 3000 euro.
 
 
 

Kerstnachtdienst, voor wie?

 
Tijdens de kerstnachtdienst zitten kerken vaak stampvol. Mensen die anders niet naar de kerk komen, zijn er dan wel. Richt je de dienst volledig op deze nieuwe doelgroep? Of houd je rekening met de gemeenteleden die er vaak zijn? Is de kerstnachtdienst voor binnen of voor buiten?
 
 

Lichtlabyrint in De Kapel

Op vrijdag 20 december ligt er in de Kapel een labyrint gemaakt van waxinelichtjes. Muziek van klankschalen, fluiten en misschien een didgeridoo wordt afgewisseld met stemmige cd-muziek en dit creëert samen met de waxinelichtjes een intieme meditatieve sfeer. 
Wanneer u wilt meelopen zorg dan voor aansluitende kleding en er zo geen loshangende kleding vlam kan vatten.
 
Lees meer ...
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl