Mooie start van het nieuwe schooljaar!
 
Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door de schoolleiding
Ondertussen is het nieuwe Minkema-jaar alweer drie weken oud en draait de school op volle toeren. Bij een nieuw jaar hoort een korte vooruitblik. We zijn gestart met een nieuwe schoolleiding en met een aangepaste schoolorganisatie. Maar zoals u ziet, is ook de nieuwsbrief voor ouders helemaal vernieuwd! Ik praat u graag bij over allerlei zaken die van belang zijn voor dit schooljaar.
 
Minkema Fonds: financiële steun
Het Minkema Fonds ondersteunt al jaren met veel plezier projecten op school met een financiële bijdrage zoals Minkema Boulevard (Stein) en de aanschaf van muziekinstrumenten (Mink). Dat is echter lang niet bij iedereen bekend! Goede ideeën zijn van harte welkom! Iedereen op het Minkema College kan een aanvraag indienen, van leerling tot schoolleider, maar ook organen binnen de school zoals Leerlingenraad en MR.
 
Post en belangrijke informatie
Post voor leerlingen en ouders sturen we meestal per e-mail, net zoals andere belangrijke documenten. We vragen dan ook vriendelijk om met regelmaat in de mailbox te kijken naar berichten van school. Het is hierom ook belangrijk dat we beschikken over de juiste mailadressen. Ouders kunnen hun persoonlijke gegevens zo nodig zelf aanpassen door in het eigen account van Magister in te loggen. Als van beide ouders het mailadres bekend is, gaat de post ook naar beiden (behalve die voor de intekening op de oudergespreksmomenten). Hiernaast is onze website een rijke bron van informatie. Belangrijke documenten (zoals Schoolgids, Omgangscode, Overgangsnormen, etc.) staan handig gegroepeerd op de site. 
 
Ouderavonden
In september & oktober vindt er voor elk leerjaar een ouderavond plaats. Hiervoor is in de week van 10 september per mail aan alle ouders een uitnodiging gestuurd. Het schema vindt u op onze website.
 
Nieuws uit de onderbouw
  (Water)sportdag klas 3 havo/vwo
Het bijzondere aan deze sportdag is dat deze helemaal ontworpen is door BSM-leerlingen uit havo 4. Ook de begeleiding tijdens de sportdag namen zij voor hun rekening. Dit jaar werd de sportdag niet bij de Cattenbroekerplas gehouden, maar op het sportveld aan de Minkemalaan.

De leerlingen hebben enthousiast mee gedaan aan de grote hoeveelheid spellen, zoals touwtrekken, cola-kratjes-race en een teamspel met een frisbee.
Poldersport klas 2
De tweede klassen hebben verder met elkaar kennisgemaakt in de polder tussen Woerden en Kamerik. Daar stond een uitdagend parcours voor hen klaar. Meer informatie 
Theaterworkshop klas 2
Hoe kun je een locatie uitbeelden? Welk team is het snelst met het ik ben, ik woon, ik handel - spel? En wie maakt het mooiste tableau? De leerlingen uit klas 2 ontdekten dit tijdens de theaterworkshop. Lees meer
 
 Nieuws uit de bovenbouw
Maatschappelijk stage
In 2014 verviel de wettelijk verplichte MaS (maatschappelijke stage) voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het Minkema College blijft de stage echter wel aanbieden in het onderwijsprogramma, omdat het daar grote waarde aan hecht.

Onze ervaringen zijn dat de meeste leerlingen het als heel bijzonder en leerzaam ervaren als zij in contact komen met een wereld die ze niet kennen. Leerlingen uit 4 havo en 4 vwo lopen verplicht 30 klokuren stage. De maatschappelijke stage is een vorm van leren buiten de school waarbij het gemeenschapsbelang centraal staat.
 
 
.... it takes an orhestra to play a symphony
Het Minkema College beschikt over een eigen ensemble: het Minkema Collectief. Een groep enthousiaste muzikanten repeteert wekelijks onder leiding van Dhr. Hugo Harmsen. Het Minkema Collectief zoekt nieuwe leden!
 
Agenda
21/9: Herkansingen 5 vwo / 6 vwo
25/9: High Tea 4 vwo
27/9: Ouderavond klas 1 havo/vwo
 
Nieuwsbrief #1, 2018 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens verloren hebben, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan bij magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens één maal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind. De inlogcode is dus uniek en wordt eenmalig verstrekt.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.