NSE Bijblijver
September 2013
 
Startbijeenkomst NSE 2014
Save the date: de Startbijeenkomst van de Nationale Studenten Enquête 2014 vindt plaats op 2 oktober aanstaande, in de middag. De bijeenkomst vindt plaats bij Studiekeuze123. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op hoe NSE 2014 eruit komt te zien qua proces, en bereidt de werkgroep Kennisdeling een inhoudelijk thema voor over het gebruik van dashboards. Informatie over de bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk.
 
Namens de werkgroep wil ik u vragen of u onderwerpen heeft die u graag tijdens één van de bijeenkomsten komend jaar besproken wil zien. Of heeft u een best practise die u graag met de andere contactpersonen NSE deelt? U kunt dit melden via info@nse.nl.
 
Bent u bij de Startbijeenkomst aanwezig? Dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen aan info@nse.nl.
Nationele Studenten Enquête op EAIR
Op het EAIR congres van 28-31 augustus jl. zijn twee presentaties gegeven over de Nationale Studenten Enquête. Bij deze presentaties zijn ook twee papers geschreven. U kunt de presentaties en de papers inzien via www.studiekeuzeinformatie.nl/bijeenkomsten/verslagen.
 
 
Bezoek onze sites
 
De NSE is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees alle informatie over NSE 2013 op www.studiekeuzeinformatie.nl/nse
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze wordt gefaciliteerd door SURF.