NSE Bijblijver
maart 2014
 
Bruto respons NSE 2014 is 34.1%
Helaas staat er een fout in de kop van het eerste artikel van de NSE Bijblijver die u vanmiddag heeft ontvangen. De juiste bruto respons van de NSE 2014 is 34.1%. Onze excuses.

NSE 2014 is gesloten.
Totale bruto respons is 34.1%
De Nationale Studenten Enquête 2014 is afgelopen maandag 10 maart gesloten. De totale bruto respons staat na 8 weken veldwerk op 34.1%.
 
Dit jaar hebben 9.090 minder studenten de enquête ingevuld dan vorig jaar (dit aantal is nog niet gecleaned). Op een paar uitzonderingen na, is bij alle instellingen sprake van een daling van de respons, zowel in het hbo als in het wo. De totale bruto respons per instelling staat op Studiekeuzeinformatie.nl.  

Wij willen alle instellingen bedanken voor de inspanningen die zij de afgelopen weken hebben geleverd om studenten te motiveren om deel te nemen aan de NSE 2014!

Tussenbijeenkomst 20 maart
Op donderdag 20 maart a.s. vindt de tussenbijeenkomst plaats voor de Contactpersonen NSE. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kiezen uit twee workshops:

Workshop A: SPSS voor dummies
Workshop B: Expertworkshop - Betekenisgeving aan data

Het volledige programma is te zien op Studiekeuzeinformatie.nl. U kunt zich opgeven via info@nse.nl. Meldt u daarbij aub wel of u aan workshop A of workshop B deel wenst te nemen.

Studiekeuzeconferentie ‘De keus van tegenwoordig’ op 22 mei: aandacht voor de NSE 2014
Deze conferentie vindt op de dag plaats waarop tevens de slotbijeenkomst van de NSE 2014 stond gepland. Het programma van de slotbijeenkomst is daarom geïntegreerd in het programma van de Studiekeuzeconferentie (er is dus geen aparte bijeenkomst).

Korting
NSE Contactpersonen krijgen een korting van € 45,- op de entreeprijs van de conferentie. U betaalt dus geen € 125,- maar slechts € 80,-. Om gebruik te maken van deze korting, kiest u in de inschrijfportal bij 'Prijsinformatie' voor de optie 'Contactpersoon NSE'. Indien u niet zelf naar de conferentie kunt komen, mag u één collega aandragen. Neem hiervoor aub eerst contact met ons op via info@nse.nl.

Tijdens de conferentie gaat een aantal sessies specifiek in op (de resultaten van) de Nationale Studenten Enquête 2014.
 
Arthur van Leeuwen (Elsevier) vertelt over de werkwijze van de special 'Beste Studies' die Elsevier jaarlijks uitbrengt. Frank Steenkamp (C.H.O.I.) geeft een inspirerend betoog over het nut van informatie, maar ook de misleidende kracht van data. GfK Intomart laat zien hoe technieken voor het maken van een prioriteitenanalyse werken en hoe dit een bijdrage kan leveren aan het bepalen van de focus voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
 
Voor meer informatie over de conferentie en inschrijven: www.studiekeuzeconferentie.nl

Verloting prijzen
GfK Intomart trekt in april de prijswinnaars voor de verloting van de prijzen die Studiekeuze123 aanbiedt. De prijswinnaars ontvangen hierover bericht via het e-mailadres waarop zij ook de uitnodiging voor deelname hebben ontvangen. Wij zullen na de trekking bekend maken hoeveel winnaars er per instelling zijn gevallen.

Factsheet NSE
Op 5 februari jl. is met een aantal hogescholen en een universiteit gebrainstormd over een verbeterslag van de Factsheet NSE die bij het bekendmaken van de resultaten wordt verstuurd aan het College van Bestuur/de directie van de hoger onderwijsinstellingen.
 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe vormgeving van deze Factsheet die er voor zorgt dat in één oogopslag helder is wat de belangrijkste resultaten zijn van de NSE voor de betreffende instelling. Zodra er meer bekend is over de nieuwe vorm zullen wij u hierover informeren.

Planning NSE 2014
Nu het veldwerk is gesloten ziet de globale planning er als volgt uit:
  • 20 maart: Tussenbijeenkomst waarin onder andere het Codeboek wordt gepresenteerd. Dit document beschrijft de structuur van het Benchmarkbestand.
  • 11 april: Oplevering van het voorlopig Openbaar Benchmarkbestand (onder embargo)
  • 9 mei: Oplevering van het voorlopig instellingsbestand (onder embargo)
  • 16 mei oplevering van alle definitieve bestanden (onder embargo)
  • 22 mei: Alle bestanden worden openbaar.
Een gedetailleerde planning staat op www.studiekeuzeinformatie.nl/planning.

Sluiting NSE Online
De tool NSE Online zal vanaf eind mei 2014 niet meer beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunt u de resultaten van de NSE inzien via Studiekeuze123.nl, de Studiekeuzedatabase Online of de Studiekeuzedatabase Access. Uiteraard kunt u ook het Openbaar NSE Benchmarkbestand opvragen. Neem hiervoor contact op met Studiekeuze123.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.