Inspiratiemail November 2013
 
Verband tussen oudertevredenheid en respons.
 
Ouders geven de school van hun kind een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Als een school een hoger responspercentage heeft scoort de school ook een iets hoger rapportcijfer. En omgekeerd scoort een school een iets lager rapportcijfer bij een lagere respons.
Maar is het nu zo dat betrokken ouders meer tevreden zijn en daarom voor een hogere respons zorgen?
 
(Uit: Tevredenheidspeilingen 2010-2013, gehouden op ruim 1.300 basisscholen)
 
Scholen met Succes helpt scholen om succesvol in hun markt te worden door het verrichten van onderzoek en het geven van communicatie- en marketingadvies.