Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #18 - 12/11/2020
Open jouw toekomst!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Er verandert veel in de wereld. We hebben te maken met de coronapandemie. We beleefden de spannendste Amerikaanse verkiezingen sinds tijden. Daarnaast stonden we vorige week maandag stil bij de aanslag op de Franse docent Samuel Paty. En, een docent uit Rotterdam dook onder. Allemaal grote gebeurtenissen. We kunnen er niet omheen. Soms moeten we er ook iets mee. Met elkaar en met onze leerlingen.

De voorlichting richting nieuwe leerlingen is inmiddels begonnen. We hebben een Minkema Talkshow gemaakt. We laten daarin zien wie we zijn en wat ons onderscheidt van andere scholen. Uiteraard staan we in de talkshows stil bij ons burgerschapsonderwijs, onze “way of living”. Wij bereiden onze leerlingen voor om actief deel te nemen aan de samenleving.

Samenleven gaat in een vrije samenleving niet zonder wrijving. Wij willen onze leerlingen leren om constructief met meningsverschillen om te gaan: door naar elkaar te luisteren, elkaar te respecteren en elkaar kritisch te bevragen. Zo hopen wij dat zij in vrijheid tot hun eigen voorlopige waarheid komen én de waarheid van de ander respecteren.
 
Lesvrije dag op 19 november
19 november is een vrije dag voor alle leerlingen. Voor de werknemers van de school is het een ontwikkeldag, met tijd voor overleg en (samen) werken aan de onderwijsontwikkeling.
 
Doe mee aan de kerstgroet 2020!
We hebben een bijzonder en heel ander jaar dan normaal achter de rug. Laten we dit roerige jaar positief eindigen met een kerstgroet die eveneens anders is dan alle andere! 
 
Voor de kerstgroet willen we zoveel mogelijk leerlingen vragen om mee te doen!
 
Toestemming ouders
De reden waarom wij u hiervoor benaderen (en niet de leerlingen zelf) heeft te maken met de privacywetgeving. Ouders moeten immers toestemming geven voor het opnemen van hun kind in een filmpje dat getoond zal worden op de website van school en de social media-kanalen.
 
 
Als u inderdaad instemt, dan verzoeken wij u dit bericht met uw kind(eren) te bespreken. Als zij net zo enthousiast zijn als wij is het volgende de bedoeling:
Dit willen we gaan doen:
We willen met zoveel mogelijk Minkema-leerlingen en docenten een digitale levende kerstboom bouwen! Om hieraan mee te doen, hoef je alleen maar onderstaande dresscode en instructies te volgen…
 
Dresscode:
Heb je een groen kledingstuk (trui, shirt, jurk) of een groene deken? Leg dit groene item dan alvast binnen handbereik bij je webcam (of telefoon, als je hiermee filmt). Heb je ook nog kerstitems (kerstmuts, rendiergewei etc.) om jezelf verder mee te stylen? Leg deze er dan gerust bij!
 
Overige voorbereiding:
Ga op een stoel zitten. Zorg ervoor dat je je filmpje horizontaal opneemt. Als je dus in plaats van een webcam je telefoon gebruikt, dan is het handig als je je telefoon ergens neerzet. Zo kun je filmen zonder je handen te gebruiken om ‘m omhoog te houden. Gebruik bijvoorbeeld een stapel boeken op je tafel of bureau om de telefoon op ooghoogte te zetten. En door een gum voor je telefoon te leggen, voorkom je dat deze onderuit glijdt. Je kunt natuurlijk ook je broer/zus, vriend(in) of ouders vragen om te filmen! Let er dan op dat ze je dus wel op ooghoogte filmen.
 
Instructie voor het filmpje zelf:
 • Kijk eerst minimaal 17 seconden in beeld zonder wat te zeggen. (Lachen of een keer zwaaien mag wel!)
 • Trek nu snel je groene item aan/over je heen en zet je kerstitem(s) op.
 • Zeg nu: “Fijne feestdagen en een gezond 2021!”
 
That’s all! Doe je mee? Stuur dan uiterlijk zondag 22 november jouw filmpje in. Je kunt het filmpje appen naar 06-40509243 of mailen naar m.langeslag@minkema.nl.
 
Rapportvergaderingen
Op 23 november leggen de docenten in Magister de gegevens vast voor het eerste rapport van de onderbouwleerlingen. Voor de bovenbouwleerlingen is dit het eerste (interne) peilmoment. De bovenbouwmentoren bespreken de gegevens met de betrokken leerlingcoördinator en samen stellen zij een lijstje met afspraken en acties op.
 
Vervolgens zal er in de week van 7 december een inschuifrooster zijn (met verkorte lessen), zodat er ruimte ontstaat voor leerlingbesprekingen (bovenbouwteams) en rapportvergaderingen (onderbouwteams). Snel daarna krijgen de leerlingen van klas 1 t/m 3 uit handen van de mentor hun eerste rapport. De voortschrijdende gemiddeldes die hier per vak op staan, zijn nog niet uit veel cijfers opgebouwd. Dit eerste rapportmoment is dan ook vooral bedoeld om het welbevinden en functioneren van de leerlingen te bespreken en zo nodig daarover met hen & ouders in gesprek te gaan.
 
Oudergespreksavonden
Op 23 november ontvangt ouder 1 (de ouder van het ‘woonadres’ van de leerling) een uitnodiging om zich digitaal in te schrijven voor de oudergespreksavonden. Deze vinden plaats op maandag 14 en woensdag 16 december van 18.00 tot 21.00 uur.
 
Vanwege de pandemie is het niet mogelijk om de gesprekken fysiek in de school te voeren. Daarvoor in de plaats zullen de docenten telefonisch of in een Meet contact met u leggen.
 
Om hen daartoe in staat te stellen, beperken we de aanvraag per kind tot één gesprek. Dit kan met de mentor zijn, maar vaak ligt het meer voor de hand om de docent te benaderen van het vak waarbij uw kind (de meeste) belemmeringen ervaart. Als het in de ogen van u en uw kind goed gaat op school, dan verzoeken wij u om géén gesprek aan te vragen. In de uitnodiging van 23 november staat een link naar Magister om het gesprek aan te vragen.
 
Inschrijven is mogelijk t/m woensdag 2 december. Uiterlijk 3 december ontvangt u een mail met de bevestiging en het tijdstip van het gesprek. Helaas is het voor de administratie ondoenlijk om bij het inroosteren rekening te houden met voorkeuren voor dagdelen en/of tijdstippen.
 
Controleer NAW-gegevens in Magister
We maken vaak mee dat er verouderde telefoonnummers of mailadressen in Magister blijven staan. In dat geval zal het de docent niet lukken om u te bereiken. We raden u dan ook aan om in Magister de NAW-gegevens van uw kind(eren) te controleren en aanpassingen zo nodig door te geven aan leerlingadministratiemink@minkema.nl.E-mailadres & mobiele nummer kunt u zelf wijzigen.
 
Graag wijzen we erop dat de uitnodiging voor deze momenten, i.t.t. andere post, slechts naar één van beide ouders wordt gemaild. Op die manier voorkomen we dat mentoren en docenten over één leerling twee gesprekken voeren en kunnen zo veel mogelijk verschillende gezinnen aan bod komen.
 
Nieuws uit de onderbouw
 
Minkema Discovery: talentmodules in klas 1 èn klas 2!
5 november startte het tweede kwartaal en ging Minkema Discovery zowel in leerjaar 1 als 2 van start! De tweedeklassers hebben hun keuze al in mei gemaakt; de brugklassers deden dat in de week vóór de herfstvakantie. We zijn heel blij dat het gelukt is om iedereen te plaatsen bij hun modules van voorkeur.
 
Veel docenten hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het schrijven van diverse nieuwe talentmodules voor klas 2. Een greep uit het aanbod: Storytelling, Sketch-up, Reis naar Mars, Shakespeare, Identiteit.
 
De modules voor klas 1 zijn bijgeschaafd op grond van de ervaringen van vorig jaar. Kijk voor het totale aanbod op onze website.
 
De Cambridge English Masterclass en Onderzoek & Ontwerpen (O&O) hebben binnen het Discovery-programma een aparte status. Beide vakken zijn doorlopende leerlijnen. CEM kies je voor ten minste 2 jaren (klas 2 & 3) en leidt op voor het First Certificate in English. Volg je CEM, dan is daarnaast nog ruimte voor één talentmodule per kwartaal. Dit jaar hebben 29 tweedeklassers de toelating met goed gevolg gedaan.
 
Heb je in de brugklas voor O&O gekozen, dan volg je dit vak in principe ook in klas 2 & 3. Met uitzondering van CEM kun je dit jaar naast O&O nog geen andere talentmodules volgen. Er zijn 60 O&O-tweedejaars en van de nieuwe bruggers hebben maar liefst 85 leerlingen ervoor gekozen!
Cito-toetsen klas 1 & ondersteuning
De brugklassers hebben in september/oktober vier Citotoetsen en een spelling/grammatica-toets gemaakt. De uitslagen krijgen zij in december mee naar huis bij hun eerste rapport. Op grond hiervan en na vergelijking met de vorderingen op de basisschool hebben we leerlingen geselecteerd voor de ondersteuningsmodules Begrijpend Lezen, Spelling/Grammatica en Rekenen/Wiskunde. Komende week gaan deze modules van start. De betrokken leerlingen en hun ouders zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. In februari start de module Begrijpend Lezen en staat er bij Rekenen/Wiskunde een andere vaardigheid op het programma. Leerlingen van wie pas in de loop van het jaar blijkt dat ondersteuning bij Nederlands en/of wiskunde wenselijk is, mogen alsnog aanhaken. Hiervoor komt dan een talentmodule te vervallen.
 
Dansproject
Deze week staat voor klas 1 het dansproject op het programma. De mentoren zien dit elk jaar als een mogelijkheid om verder te bouwen aan de samenwerking en sfeer in de klas. Het middagprogramma hebben we ondanks corona intact gehouden: de klassen studeerden in halve groepen onder leiding van professionele dansdocenten een ‘dans’ in (of laagdrempeliger gezegd: bewegingen op muziek). Waar we ouders andere jaren in de avond een rondleiding door de school langs de diverse dansen gaven, hebben we dit jaar vanwege covid-19 voor een livestream moeten kiezen. We hopen desondanks dat u heeft kunnen genieten van de bijzondere prestatie van uw kind en de overige 310 brugklassers.
 
Sinterklaas
Woensdagmiddag 2 december vieren de eerste klassen in de middag Sinterklaas, samen met de mentor en Minkema Mentorassistenten (mma’s) . Elke leerling maakt voor een klasgenoot een surprise mét gedicht. Helaas heeft Sinterklaas zelf zijn jaarlijkse bezoek aan onze school i.v.m. covid-19 moeten afzeggen. Ook zijn pieten betreuren dat.
 
Kennismakingsmomenten groep 7/8
Minkema Talkshow
Omdat we voorzien dat er dit jaar geen gelegenheid is voor ouders van groep 8 om onze school fysiek te bezoeken, hebben we hun op 29 oktober en 11 november een digitaal inkijkje gegeven. Met medewerking van een aantal leerlingen & collega’s werd het een gevarieerde talkshow waarin diverse aspecten van ons onderwijs de revue passeerden. Gesprekken werden afgewisseld met filmopnames van diverse schoolactiviteiten, waaronder ook een vlog van een brugklasleerling. Meer informatie
 
 
 
Open Lesmiddag
Op woensdagmiddag 4 november mochten leerlingen van groep 7 & 8 twee voorbeeldlessen komen volgen. De intekening hiervoor via onze website liep storm: na twee dagen hadden we voor onze havo/vwo-locatie al meer dan 300 aanmeldingen en uiteindelijk zijn dat er 510 geworden!
 
Omdat het onzeker is of en hoe overige kennismakingsactiviteiten plaats kunnen vinden, was dit een extra belangrijk moment, zeker voor de kinderen die komend jaar de overstap naar de middelbare al maken. We hopen dat zij een goede eerste indruk van onze didactiek en het pedagogische klimaat hebben kunnen opdoen. Dat helpt ongetwijfeld bij het maken van een bewuste keuze voor een middelbare school.
 
Open dag 
Het Wellant College Montfoort, het Futura College, het Kalsbeek College en het Minkema College in Woerden hebben gezamenlijk besloten om de open dagen in januari niet op school maar volledig online te organiseren. Hiermee volgen zij het dringende advies van het ministerie van Onderwijs en de VO-raad. We vinden het natuurlijk ontzettend jammer dat we de toekomstige leerlingen niet op onze school kunnen ontvangen, maar we moeten de veiligheid en gezondheid van ouders, leerlingen en natuurlijk ook onze eigen medewerkers in acht nemen en dan is een dergelijk grote samenkomst van mensen simpelweg niet te organiseren.
 
 
Basisscholen op bezoek
Het is een goed gebruik van het Minkema College om een ‘open middag’ te organiseren voor onze collega’s van de basisscholen. Die zou zich dit jaar afspelen op donderdag 7 januari. Het lijkt op dit moment niet mogelijk een dergelijke bijeenkomst met ca. 75 volwassenen begin januari te houden. We zijn daarom al aan het nadenken over alternatieve mogelijkheden. Het is voor ons namelijk jaarlijks een mooie gelegenheid om de leerkrachten van groep 8 bij te praten over de laatste ontwikkelingen in de scholen. Minstens zo belangrijk is het voor hen om van de brugklasmentoren te horen hoe het hun oud-leerlingen op de middelbare vergaat: heeft de leerling aansluiting gevonden? Was het advies passend?
 
Goededoelendag 2020
Zo langzamerhand een echte Minkema-traditie: de goededoelendag! Deze dag vindt normaal gesproken plaats op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie en in die laatste schoolweek van het kalenderjaar zijn er verschillende activiteiten in het teken van het goede doel. Het is een dag met allerlei activiteiten door en voor de hele school, om geld in te zamelen voor een goed doel.
 
Afgelopen jaren hebben we mooie bedragen op kunnen halen voor verschillende doelen (Spieren voor spieren, Voedselbank Woerden, Overhoop Woerden).
 
Dit jaar is het anders. We hebben te maken met het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen. Daardoor kunnen we de goededoelendag niet houden op de manier zoals we gewend zijn. Toch willen we óók dit jaar geld inzamelen voor een goed doel. We hebben dit jaar gekozen voor: Friends4Owen.
 
Tijdens de LO-lessen zullen we de leerlingen in ieder geval een fysieke en mentale uitdaging aan laten gaan die gesponsord kan worden door familie en vrienden.
 
Begin december zullen we als organisatie weer van ons laten horen.
 
Talentonderwijs aan hogeschool of universiteit
Het Minkema College biedt aan nieuwsgierige en gemotiveerde leerlingen van de h/v-locatie extra mogelijkheden voor verdieping en verbreding op hogeschool en universiteit. Sinds vorig jaar hebben wij die mogelijkheden kunnen uitbreiden door partnerschool te worden bij U-Talent. Leerlingen die het leuk vinden zich te verdiepen in een bepaald onderwerp, kennis willen maken met onderwijs op hogeschool of universiteit en de extra belasting aankunnen, kunnen zich hiervoor aanmelden via de talentcoördinator Lieke Faber.
 
 
 
Lees meer over hoe U-Talent precies werkt en uit welke programma's leerlingen kunnen kiezen
 
 
 
Ventilatie schoolgebouw en LO-zalen prima in orde
Nog voor de start van dit schooljaar heeft het Minkema College aan een extern bureau gevraagd om te onderzoeken of onze twee gebouwen voldoen aan de geldende eisen voor de ventilatie.
 
De conclusie van dit bureau is dat we beide gebouwen (incl. de inpandige LO-zalen) in meer dan voldoende mate van verse, frisse lucht kunnen voorzien. Dat gebeurt deels door de mechanische ventilatie en deels door het openzetten van de ramen (natuurlijke ventilatie).
 
Voor de LO-zalen van onze havo/vwo-locatie geldt dat er geen mogelijkheden zijn om ramen open te zetten en dat we dus geheel afhankelijk zijn van de kwaliteit van de mechanische ventilatie. Vanuit de VO-Raad hebben alle scholen de vraag gekregen om de kwaliteit van de mate van frisse lucht in elk lokaal voor 1 oktober in kaart te brengen. Dit met het oog op het onderzoek dat door de commissie Terpstra werd uitgevoerd. Wij vonden dit aanleiding om nog eens expliciet naar de kwaliteit van de mechanische ventilatie in de LO-zalen te kijken.
 
Ook uit dit aanvullende onderzoek kwam naar voren dat de mechanische ventilatie uitstekend werkt en dat het Minkema College (in tegenstelling tot honderden andere scholen in Nederland, zo blijkt inmiddels uit de rapportage van de commissie Terpstra) geen investeringen in verbetering van de ventilatie hoeft te doen.
 
Buiten gymmen
Buiten gymmen is natuurlijk - zeker bij mooi weer - heerlijk! Daarom is het al jaren gebruikelijk dat het LO-onderwijs in de periode tussen grofweg de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie buiten plaats heeft. We hebben op loopafstand van de havo/vwo-locatie een mooi groot sportveld tot onze beschikking waar we dan ook graag gebruik van maken. Dit jaar is hier geen uitzondering op.
 
Informatie omtrent corona
 
LET OP: corona-app uitzetten op school
Diverse leerlingen en medewerkers hebben op hun mobiele telefoon de app CoronaMelder geïnstalleerd. Vanuit de GGD hebben wij het advies gekregen om binnen een schoolgebouw deze app niet aan te zetten, omdat er geen betrouwbare conclusies aan te verbinden zijn. Het uitzetten van de app wordt in de app zelf 'pauzeren' genoemd en kan alleen door Bluetooth uit te schakelen.
 
Mondkapjesplicht per 16 november 2020
Zoals wij u eerder deze week lieten weten, stellen wij vanaf maandag 16 november 2020 het dragen van mondkapjes door leerlingen, medewerkers en bezoekers, in beide gebouwen (behalve in het leslokaal en in de pauzeruimtes tijdens het eten), verplicht. Wij willen er alles aan doen om de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen en medewerkers te bewaken. Als we daaraan kunnen bijdragen met het dragen van mondkapjes vinden we dat zinvol. Lees meer.
 
 
Is uw kind positief getest op Covid-19? Meld dit aan school!
Heeft uw kind zich laten testen op covid-19 en is de uitslag positief? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan school. Bel de afdelingsassistent van de locatie van uw kind en mail de afdelingsleider.
Hierbij is de volgende informatie van belang:
 • datum eerste klachten 
 • datum laatste dag op school 
 • datum test 
 • klas 
 • mag de naam van uw kind genoemd worden richting medewerkers? 
LET OP: Meldingen in het weekend of in de avond worden de eerstvolgende werkdag opgepakt.
 
Telefoonnummer afdelingsassistenten
 • Voor de onderbouw: dhr. John Blok tel: 0348 484 113
 • Voor de bovenbouw: mevr. Miranda van Vulpen of mevr. Karen Elbertsen tel: 0348 484 114
 
E-mailadressen afdelingsleiders
 
Strategische beleidsplan 2021-2025
Jonge mensen toerusten voor hun verdere leven is een prachtige taak. Een taak die dagelijks vorm krijgt in kleine stapjes naar bescheiden tussendoelen. De schoolomgeving waarin dit plaatsvindt is dynamisch; er gebeuren op een schooldag allerlei betekenisvolle, interessante, mooie en soms ook minder fijne dingen. Hoe houden we met elkaar in die drukte van alledag onze doelen voor de langere termijn voor ogen? 
 
 
 
Ons strategisch beleidsplan helpt ons daarbij, net als een reis-app, en geeft de route aan die we willen volgen. In het plan bespreken we 4 stations:
 • A. De reis: ons reisdoel, onze reisfilosofie en onze reisvoorkeuren
 • B. De vertreksituatie: wat zijn kansen en belangrijke ontwikkelingen voor het Minkema?
 • C. De bestemmingen: onze ambities voor de komende 5 jaar
 • D. De beloftes: wat beloven wij onze leerlingen en onze medewerkers?
 
Wij nodigen u uit om met ons deze reis te maken!

 
Schoolfotograaf: 19 maart
Vanwege de coronamaatregelen is de schoolfotograaf niet naar school gekomen op 16 oktober. In het voorjaar komt hij alsnog langs voor pasfoto's (leerjaar 2 en hoger) en klassenfoto's (alle klassen). De nieuwe datum is 19 maart 2021. Check a.u.b. in Magister de AVG-toestemming van uw kind t.a.v. de schoolfotograaf!
 
Vuurwerk
 
Met het aanbreken van de laatste maanden van het jaar komt ook het kopen, bezitten en afsteken van vuurwerk in beeld. Een school moet een veilige plaats zijn voor alle leerlingen en medewerkers. U zult begrijpen dat vuurwerk daar niet thuishoort.
 
Binnen het Minkema College is het in bezit hebben, het verhandelen en/of het afsteken van vuurwerk verboden. Ongeacht of het landelijke verbod, waarover in Den Haag wordt gedebatteerd, er komt. Dat geldt voor het schoolgebouw en de terreinen rondom de school.
Indien leerlingen zich niet houden aan dit verbod, zal de school passende maatregelen nemen en aangifte doen bij de politie. Wij willen u vragen dit met uw zoon of dochter te bespreken. De schoolleiding spreekt de verwachting uit dat onze leerlingen zich bewust zijn van de gevaren van vuurwerk. Wij wensen iedereen een fijne en gezellige tijd toe.
 
Nieuws van de MR
Na verkiezingen voor zowel de leerlinggeleding als de oudergeleding is de MR weer compleet. Wij verwelkomen als nieuwe leden Gabriele Mansi en Olivier Donselaar, beiden leerling van 5 vwo, namens de leerlinggeleding van de havo/vwo-locatie. Namens de leerlingen van het vmbo is Badr Khadir, leerling 3 kader, toegetreden. Namens de ouders van de havo/vwo-locatie is Eveline Rosendaal herkozen, terwijl Ruud Bruggeman als nieuw lid is aangeschoven. Namens de ouders van het vmbo is Patrick Verharen herkozen. Voor het volledige overzicht van de MR-leden verwijzen we graag naar de website.
 
In de eerste (uiteraard in deze tijd digitale) vergadering van dit jaar hebben we ingestemd met de bevorderingsnormen en de examenreglementen van beide locaties. Deze zijn inmiddels ook op de website te vinden. Uitgebreid is er gesproken over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs. Afgelopen donderdag 5 november hebben we na een lange discussie ingestemd met de verplichting van het dragen van een mondkapje tijdens het bewegen binnen onze gebouwen.
 
De MR zal ook dit (bijzondere) schooljaar namens zowel ouders, leerlingen als medewerkers de schoolleiding en directie kritisch maar fair blijven volgen. Bij vragen staat het ouders en leerlingen uiteraard vrij contact op te nemen met hun respectievelijke vertegenwoordigers en/of de gehele MR.
 
Check aub uw gegevens in Magister
In Magister staan alle NAW-gegevens van onze leerlingen. Wij merken dat telefoonnummers en/of e-mailadressen die daar vermeld staan van ouders niet altijd actueel zijn. Wij verzoeken u uw gegevens eens te controleren. Uw e-mailadres en mobiele nummer kunt u vervolgens zelf aanpassen in Magister! Andere gegevens (bijv. adresgegevens) kunt u niet zelf wijzigen. Die kunt u doorgeven aan de leerlingadministratie.
 
Agenda
13/11: Activiteitenweek
17/11: Profielwerkstuk 1e presentatie
19/11: Lesvrije dag
23/11: Start aanvraag herkansingen 
 
Nieuwsbrief #18, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.