H2W | januari 2017

H2W
H2W

De Lean filosofie is gericht op het toevoegen van waarde voor de klant. De focus ligt hierbij op het zodanig inrichten van processen dat er meer flow ontstaat en er minder verspilling is. Meer flow betekent een continue stroom door het proces. Om dit te bereiken is het nodig verspilling te reduceren. Binnen Lean zijn acht verspillingen gedefinieerd, variërend van wachttijd tot (tussen)voorraad en het onbenut laten van talent. Mensen (medewerkers, maar ook leveranciers) worden gerespecteerd en uitgedaagd. Dit geldt voor de eigen medewerkers, maar ook voor toeleveranciers.

Een proces is nooit “perfect”, er is altijd nog wel iets te verbeteren. Als deze filosofie geheel doorgevoerd is in de organisatie is de hele organisatie en cultuur ervan doordrongen. Dan is het normaal geworden om problemen te benoemen, te analyseren en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.

Waar Lean een filosofie is, is Six Sigma een methodiek die erop gericht is de kwaliteit van een proces te verbeteren. De basis van de Six Sigma methodiek is dat verbeteringen alleen mogelijk zijn door statistische data-analyses uit te voeren. Essentieel hierbij is dat de gebruikte data aantoonbaar betrouwbaar is. Vervolgens ga je op zoek naar kernoorzaken en leg je daar de focus op om uiteindelijk problemen op te lossen. Six Sigma werkt met een vaste projectstructuur (DMAIC: Define - Measure - Analyze - Improve - Control), waarbij in 5 fasen en 12 stappen verbeterprojecten doorlopen worden.

Download hier de whitepaper...

H2W

De huidige transitie van zorg in de ondersteunende-, langdurige- en jeugdzorg betekent veel voor de informatievoorziening van zorgaanbieders. Zorgaanbieders hebben te maken met andere dan de traditionele stakeholders voor de financiering (gemeenten). Deze stakeholders vragen om informatie over geleverde zorg én de kwaliteit daarvan. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om aan te tonen of de ingezette behandeling voor de cliënt ook daadwerkelijk tot resultaten leidt. Daarnaast worden eisen gesteld aan de bijdrage die zorg levert aan verzelfstandiging van de cliënt. Versterking van het netwerk rondom de cliënt is daarbij een uitgangspunt.

Download hier de whitepaper...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W