EEN WAARDEVOL 2023 TOEGEWENST!


In de afstemming op 2023, waren "Vrije Val" de eerste woorden die opkwamen. De betekenis hiervan kan op veel manieren uitgelegd worden. Je kunt het zien als teruggang of achteruitgang, maar ook als een ultieme manier van overgave die de weg opent naar vooruitgang en groei. Dat is waar wij ons het komende jaar op een diepere laag bewust van zullen worden. Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen creaties en geven daar zelf een betekenisvolle richting aan. Enerzijds door de gekleurde bril die we opzetten om naar de wereld te kijken en anderzijds door de keuzes die we onderweg maken. Het is het belangrijk om te realiseren dat er voorbij hypnose en sociaal wenselijk gedrag op heel veel gebieden keuzevrijheid is, ook al lijkt dikwijls het tegendeel het geval. Vaak zijn het negatieve scenario's door onszelf bedacht, die ons tegen houden om het lef te hebben om in het diepe te springen. In het jaar dat voor je ligt, word je door de omstandigheden uitgenodigd om toch een grote sprong te wagen, die vooral veel nieuwe mogelijkheden biedt.

In de tekening is de vrije val in elk geval zo licht en sierlijk als een ballonnetje. De kleur rood toonde zich als een nieuwe tint. Wonderlijk genoeg was deze eigenlijk niet terug te vinden in de uit 225 krijtjes bestaande tekendoos en zullen we het daarom voor nu met de benadering daarvan moeten doen. De verschillende tafereeltjes die op het papier verschenen, hebben allemaal een eigen functie en volgorde in de tijd. Eerst lijken ze losstaand, maar later blijkt dat ze invloed op elkaar hebben en ook met elkaar verbonden zullen zijn. In de symboliek zit ascensie, verbinding, heling van het innerlijk kind, ontwikkeling van het derde oog en uitingsvormen van schoonheid, zuiverheid, puurheid en esthetiek. Dit is terug te vinden in de vormen en ook in de kleuren geel (helderheid), turquoise (creativiteit), wit (zuiverheid) en een dun draadje paars. De laatste kleur staat voor nieuwe vormen van spiritualiteit gericht op het inzetten van helder weten en het benutten van het intuïtieve potentieel.

De grote beweging, de geel-turquoise spiraal gaat over transformatie en groei. Hoewel het lijkt of we rondjes lopen, is dat niet het geval. Transformatie is spiraalvormig; in iedere ronde wordt hetzelfde thema op een andere laag uitgewerkt. Hoewel dat complex klinkt, lijkt het leven in 2023 eenvoudiger te worden. Om de ascensie door te maken, waar velen van ons zo naar verlangen, is het nodig om aan de basis veranderingen aan te brengen. Het vraagt om een nieuw, duurzaam en humanitair fundament. Om dat te realiseren moet het oude afgebroken worden, anders wordt het een wankel kaartenhuis.

De geel-groene veer gaat over verbinding. Veel dynamieken, die ontstaan zijn door de trauma's van onze voorouders, hebben gezorgd voor afscheiding en gevoelens van eenzaamheid. Nu de voorouderlijnen mogen helen en ook al geheeld zijn, kunnen innerlijke polariteiten in balans komen en gedissocieerde delen opnieuw in verbinding worden gebracht. Het hart krijgt daardoor meer ruimte en gaat luisteren naar de Hogere Wil. Dit heeft een herprogrammering van het zonnevlechtchakra (de energieverdeler) tot gevolg.

Het derde oog zal verder ontwaken en tot ontwikkeling komen. Intern ontstaat een hele nieuwe werkelijkheid. Soms zul je schrikken van datgene wat je waarneemt. Niets is wat het lijkt. Dit kan er toe leiden dat je je bedonderd voelt over datgene wat jou ten onrechte jarenlang is voorgehouden, dat jij als een werkelijkheid hebt geloofd. Gelukkig zorgt de aanwezige energie er ook voor, dat je het een en ander ook al snel weer kunt relativeren.

De paarse en rode zaadjes vragen om het hoofd uit te reiken naar en voorbij de hemel en de beide voeten stevig op de aarde neer te zetten. Zo benut je jouw volledige potentieel en het grote bereik dat er is.

De zon gaat schijnen. De grond en de lucht worden vruchtbaar gemaakt. Iets dat in de kindertijd al onbevangen en onschuldig aanwezig was, kan eindelijk tot volle bloei komen; in aanvang schoorvoetend, later ongeremd. Misschien ervaar je het eerst wel als vreemd, dat wat jij voortbrengt, maar gaande weg wordt jou duidelijk hoeveel facetten hier in zitten. Door het een spirituele, aardse vorm te geven, alleen of samen, straal je kracht, diepgang, verfijndheid en liefde uit.

Een jaar toegewenst waarin jij je verbindt met jouw eigen bron en je overgeeft aan het Hogere Plan, waardoor je jouw unieke licht kunt ontsteken en daar schijnt waar het wezenlijk is.


januari 2023

HOE BRENG JIJ JOUW LICHT IN DE DUISTERNIS?

In de maand januari is het de bedoeling om jouw licht in de duisternis te brengen. Door de handen in een te slaan en te verzachten wordt er een dikker schild gecreëerd. Dit helpt om invloeden van buitenaf te beperken. Door de eenvoud, die er dan ontstaat, is het mogelijk om strijdbijlen te begraven. Pas dan wordt duidelijk hoezeer oorlogen en andere archetypische polariteiten in het verleden gezorgd hebben voor dualiteit en disconnectie van het spirituele Zijn. Iets wat mogelijk in bepaalde kringen en ook in andere (buitenaardse) sferen erg goed uitkwam. Want de aardse spiritualiteit is zo krachtig, dat niet alle dimensies daar even blij mee zijn. Echter de zielen die nu overgaan zullen belangrijke vredesstichters zijn. Zij zijn een doorgeefluik en spiegelen de aardetrillingen met hoge frequenties naar andere planeten, waardoor het rustiger in de hele Melkweg wordt. Dit proces kan versneld worden door een optimale samenwerking tussen ons als lichtbrengers en de geestelijke zielenwereld. Regelmatig verbindend ademen en mediteren kan hierbij ondersteunend zijn

De processen die gaande zijn, kunnen voor verwarring zorgen. Om het juiste perspectief voor ogen te krijgen, zal omdenken regelmatig nodig zijn. Ook al slaat je hoofd soms op tilt, richt je vooral op je buikgevoel. Soms moeten dingen zich eerst verder ontvouwen voor je zicht hebt op datgene waar het werkelijk over gaat. Door op die momenten achteruit te gaan zitten en je te hullen in de kleuren paars, koraal, wit, oranje en geel komt er meer duidelijkheid. Het is de rust, die je inzicht geeft in datgene waar je wel of juist beter geen energie aan kunt besteden.

Luister naar de engelen. Zij zijn het die je deze maand onvoorwaardelijk de weg wijzen!ENKELE ACTIVITEITEN UIT DE COACH-INN AGENDA:
11 JANUARI: COACH-INN-SYSTEMEN OPLEIDING - 5 DAGEN
17 JANUARI: ADEM-INN
23 MAART: KARAKTERSTRUCTUREN SYSTEMISCH EN ENERGETISCH BEKEKEN


BOEKENTIP
Deze maand noem ik graag het boek De polyvagaal theorie in therapie - het ritme van regulatie van Deb Dana. Op een duidelijke en praktische manier wordt in dit boek uitgelegd hoe traumatische gebeurtenissen invloed hebben op de werking van het autonome zenuwstelsel. Daarna staan er oefeningen, meditaties en werkbladen beschreven om mensen te helpen om vanuit toestanden van mobilisatie, immobilisatie en bevriezing weer terug te kunnen keren naar vertrouwen, veiligheid, rust en verbinding. Deb Dana is op een mooie manier in staat gebleken om de soms lastige theorie van Stephen Porges te vertalen naar een bruikbaar model dat toegankelijk is voor een groter publiek.


RECEPT VAN DE MAAND
De afgelopen weken ben ik aan het experimenteren geweest met het maken van chocolaatjes. Er zijn verschillende varianten goedgekeurd door "de consumenten" in mijn nabije omgeving. Ik heb ze nog niet allemaal online gezet. Maar dit recept van chocoladeflikken bleek in elk geval een van de succesnummers.


CONSULTEN
Ook in 2023 ben je van harte welkom voor coaching, readingen, opstellingen, ademsessies, workshops en trainingen. Wil je een afspraak maken voor een individueel consult? Maak dan tijdig een afspraak via info@coach-inn.nl. Je ontvangt dan van mij wat datavoorstellen in je mailbox. Op dit moment is er een wachtlijst van ca. anderhalve maand.


Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info: www.coach-inn.nl. Voor de Innerlijke Groeireizen zie www.jewordtthuisgebracht.nl. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op Twitter en Facebook. De recepten van de gerechten geserveerd in het Bolwerk staan op dagelijkse-voeding.nl. Daar staat ook meer informatie over het Coach-Gourmet. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.