Bethlehemkerk                                                   
Augustus 2021 nr. 30
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Bagage voor onderweg,
ds. Johan Mulder
 
Kinderdienst:
Wij zijn weer terug van vakantie! 
 
RdB deadline:
Vruchten van de Geest
 
Startweekend 2021: Aanmelden samen eten
 
Bethlehemkerk: Orgelconcert op 11 september
 
Startweekend 2021: Vruchtvlees
 
Zonnebloem wedstrijd
 
Inzamelingsacties Limburg zorgen voor aangename verrassingen
 
Voormalig medewerker Shell gaat nu door het leven als ‘Grootouder voor het Klimaat’
 
CHRCH-app bijna klaar voor gebruik!
 
Vitrinekast: zonnige vijverschalen van Adilia
 
 
 
Viering
Zondag 22 augustus
in Bethlehemkerk
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'volgt'
 
ds. Johan Mulder
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 20 augustus
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 21 augustus
 
Zondag 22 augustus
ds. Johan Mulder
 
Maandag 23 augustus
 
Dinsdag 24 augustus
 
Woensdag 25 augustus
 
Donderdag 26  augustus
 
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 27 augustus
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 28 augustus
 
Zondag 29 augustus
ds. Ids Smedema
 
SAVE THE DATE
 
 
Zondag 22 augustus
 
Marcus 6: 6-13: 
 
 
Jezus stuurt zijn leerlingen erop uit om overal het goede nieuws te gaan  vertellen.
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"ZOMER"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 

Zondag 22 augustus: Bagage voor onderweg, ds. Johan Mulder

Zondag 22 augustus gaat ds. Johan Mulder voor in de Bethelhemkerk. De lezing is uit het boek Marcus 6: 6- 13. Het thema van de viering is: Bagage voor onderweg. Jezus stuurt zijn leerlingen erop uit om overal het goede nieuws te gaan  vertellen.
 
Het is de eerste viering na de zes gezamenlijke zomervieringen van Diependaalse en Bethlehemkerk samen. Dat betekent dat er ook weer meer eigen gemeenteleden bij de kerkdienst mogen zijn.
NB Aanmelden voor de kerkdienst kan tot zaterdag 12 uur via Eventix, klik hier.
 
Na afloop van de viering is er koffie drinken op het kerkplein, bij de blauwe banken. Zien we elkaar daar? Praten we dan verder bij over n.a.v. de viering en wat je deze zomer heeft bezig gehouden? We zien je graag!
 

Kinderdienst:
Wij zijn weer terug van vakantie! 

Dus… vanaf aanstaande zondag 22 augustus is er weer kinderdienst in de kerk. Wij hebben er zin in en vinden het heel leuk om jullie weer te zien!
Jullie komen toch ook?
We gaan naar hetzelfde verhaal luisteren als de volwassenen in de kerk, nl naar Marcus 6: 6-13: Goede reis!
Jezus stuurt zijn leerlingen erop uit om overal het goede nieuws te gaan  vertellen.
 
 
 
RdB deadline, 22/08: Vruchten van de Geest
 
We zijn weer bezig met het samenstellen van de Rond de Bethlehemkerk.
In deze uitgave aandacht voor het nieuwe PGH Jaarthema: Geinspireerd leven, vruchten van de Geest. En natuurlijk traditioneel ruimte voor al onze groepen om hun activiteiten voor het nieuwe seizoen 2021-2022 toe te lichten.
 
Het thema is matuurlijk: Vruchten van de Geest
 
Uiteraard wordt er vanuit de kerkenraad, de predikanten en vanuit de redactie het nodige aan input geleverd, maar we vragen ook alle groepen om hun plannen voor het komende seizoen kort toe te lichten.
 
U kunt van alles bij ons insturen, liefst met betrekking tot het hierboven genoemde thema.
Deadline voor insturen kopij is zondag 22 augustus: rdb@bethlehemkerk.nl

Startweekend 2021: Aanmelden samen eten

Zaterdag 11 september en zondag 12 september is het startweekend van de Bethlehemkerk, het nieuwe jaarthema Geinspireerd leven, Vruchten van de Geest zal dan geïntroduceerd worden. We hebben voor beide dagen een leuk programma voor jullie samengesteld.
 
Samen eten: aanmelden
Er is zaterdagmiddag weer een heuse foodtruck aanwezig. Dit jaar van Sublime die in de Heigallerij gevestigd is. We hebben 3 verschillende varianten met onze kok afgesproken, namelijk met kip, rund of vegetarisch.
 
Om te weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen bij boodschappen doen en koken, willen we je vragen om net als andere jaren je aan te melden. Dat kan via startzaterdagd@bethlehemkerk.nl De kosten van deze warme maaltijd bedragen 7,50 euro. Net als vorig jaar kun je met QR-code betalen en natuurlijk contant. (beperkt wisselen mogelijk). 
 

Bethlehemkerk: Orgelconcert op 11 september

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Leeflang-orgel in de Bethlehemkerk, zal tijdens Open Monumentendag én Nationale Orgeldag op zaterdag 11 september het orgel door vier organisten worden bespeeld van 11.00 tot 14.00 uur.
 
Medewerking wordt verleend door de organisten Henk van Dijk, Marco Goud, Annerose Korporaal en Martin Moree (die onder meer werk van Klaas Bartlema ten gehore zal brengen). U bent van harte welkom om te komen luisteren naar de orgelbespelingen en de kerk te bezichtigen, uiteraard conform de dan geldende coronamaatregelen.
 
 

Startweekend 2021: Vruchtvlees

Zaterdag 11 september en zondag 12 september is het startweekend van de Bethlehemkerk, het nieuwe jaarthema Geinspireerd leven, Vruchten van de Geest zal dan geïntroduceerd worden. We hebben voor beide dagen een leuk programma voor jullie samengesteld.
 
Op zaterdagochtend van 10 tot 14 uur zijn er 3 activiteiten.
  • MacBeth Voedselbank drive in, 
  • 50 jaar Leeflang-orgel (het orgel van de Bethlehemkerk), jubileum concert
  • Open Monumentendag, uitleg over de architectuur van de Bethlehemkerk
Zaterdagmiddag vanaf 15 uur is er gezellige inloop op ons grote grasveld.
Iedereen kan zaterdagmiddag vorm geven aan de vruchten van de geest middels een interactief spel waarin de woorden die de Vruchten van de Geest vormen, terug zullen komen. De middag bevat ook een creatief element om de vruchten verder vorm te geven en we kunnen een bijdrage leveren aan het voltooien van een heuse boom waaraan deze vruchten groeien en die vanaf startzondag op het liturgisch centrum zal komen te staan [zie foto hieronder].
 
 
Startweekend commissie, met de Boom uitgevoerd door Tjerk de Jong. Met deze boom gaan we samen het nieuwe jaarthema 'Vruchten van de Geest' gedurende het jaar verder vorm geven.
 
Zonnebloemwedstrijd 2021
Hoe gaat het met de zonnebloemen? Sommige staan al in bloei, maar de meeste groeien nog volop. Hier en daar druppelen al veelbelovende foto's binnen. Blijf vooral foto's sturen!
 
Ook als je zonnebloem perfect in een kaboutertuin zou staan of je een zonnebloem hebt zonder bloem of als op moment suprême het ongedierte zich tegoed heeft gedaan aan de zomerpracht, zet haar (of wat er van haar over is) op de foto en doe mee.
 
Het is leuk als de kweker of kweekster er ook op staat. Iedere inzender krijgt een zonnige beloning voor het meedoen, maar de hoofdprijs gaat natuurlijk naar degene met de hoogste zonnebloem. 
 
 

Inzamelingsacties Limburg zorgen voor aangename verrassingen

Bethlehemkerk in het nieuws: overgenomen uit de Gooi en Eembode van 19 augustus 2021.

“We komen door die inzamelingsacties voor Limburg met allerlei dingen in aanraking die we niet kenden.” Dat zegt Ans Borgers, die afgelopen zaterdag met haar man Evert en Machteld en Godert Voorst Vader, opnieuw in de Bethlehemkerk in actie kwam voor de mensen die getroffen zijn door de overstromingen.
 
Tijdens deze actie wordt het viertal aangenaam verrast door initiatieven en hulp van anderen.
 
 
Lees verder ...
 
 

Voormalig medewerker Shell gaat nu door het leven als ‘Grootouder voor het Klimaat’

Bethlehemkerk in het nieuws: overgenomen uit de Gooi en Eembode van 19 augustus 2021
 
Hij was jarenlang werkzaam bij Shell, maar tegenwoordig gaat de 76-jarige Jogchum Kooi toch vooral door het leven als klimaatactivist. “
 
Door de verdergaande opwarming van de aarde, de oorzaak van klimaatverandering, ziet de toekomst er somber uit, zeker voor de huidige kleine kinderen”, is zijn toch wat pessimistische boodschap.
 
Lees verder ...
 
 
CHRCH-app bijna klaar voor gebruik!
 
Enkele weken geleden hebben we aangekondigd dat we hopelijk vanaf het startweekend gebruik kunnen gaan maken van de CHRCH-app. Inmiddels loopt een eerste pilot met 18 gemeenteleden die de app aan het verkennen zijn en de eerste reacties zijn heel positief!
 
Het lijkt er dus op dat dat gaat lukken! We kijken er heel erg naar uit om de app met iedereen te delen. Toch willen we jullie wel vragen om even te wachten met downloaden, registreren en aanmelden tot de CHRCH-app officieel in de gemeente gelanceerd is zodat we eerst wat uitleg kunnen geven.
 

Vitrinekast: zonnige vijverschalen van Adilia

Per heden is er weer een nieuwe collectie te bewonderen in de vitrinekast. Dit keer weer eens werk van mijzelf (Adilia Jansma).
 
Voor de zomer een serie zonnige vijverschalen in de vitrinekast. De schalen kunnen binnen maar ook buiten bij of zelfs in de vijver (zie foto). Momenteel ben ik bezig om een waterloop uit te werken met meerdere schalen met kikkers. Hierover later dit jaar meer op mijn Facebook pagina (atelierachterom). 
 
De werkstukken zijn tot begin september te bewonderen.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00