Bijzondere Prijsuitreiking:
VNVA Els Borst Oeuvreprijs
dinsdagavond 24 maart 2015, Den Haag
Beleef de Nederlandse film première van ‘Vessel’ en praat na met prijswinnaressen Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts

 
De VNVA Els Borst Oeuvreprijs wordt op dinsdagavond 24 maart 2015 uitgereikt aan Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts voor hun jarenlange inzet voor Women on Waves en later ook voor Women on Web.
Regisseur Diana Whitten maakte de film Vessel  over Women on Waves. Deze film is genomineerd voor een van de prijzen op het Movies that Matter Festival van 19 t/m 25 maart 2015 in Den Haag. 
De VNVA is zeer verheugd dat de VNVA Els Borst Oeuvreprijs zal worden uitgereikt door de dochter van Els Borst, Andra Neefjes-Borst.
Het programma rond de uitreiking van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs vindt je op de website van de VNVA. Bovendien zijn daar diverse achtergrond artikelen te vinden over Women on Waves en Women on Web, een trailer van de film The Vessel, etc. etc.
 
Het programma rond de uitreiking van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs is, in samenspraak met de Stichting Movies that Matter, opgesteld rond de première van de film Vessel. Na de uitreiking van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs aan Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts is er gelegenheid tot debat. Aansluitend bent u van harte uitgenodigd om de Talkshow over reproductieve rechten bij te wonen. In deze talkshow o.a. Nawal El Saadawi en Rebecca Gomperts.
 
Er is een beperkt aantal plaatsen voor de VNVA beschikbaar dus schrijf je zo spoedig mogelijk in. Deelname is alleen mogelijk door inschrijving via de website van de VNVA.
 
De Stichting Movies that Matter, is een initiatief van Amnesty International, organiseert en ondersteunt programma’s rond onthullende films en actuele documentaires over mensenrechten en een rechtvaardige, duurzame wereld. Films die ons in gesprek brengen over hoe we vrede kunnen bevorderen en onrecht kunnen bestrijden.
 
De betrokkenheid van Els Borst bij Women on Waves en de overtijdbehandeling
door Gunilla Kleiverda

  Women on Waves vaart met een boot uit naar landen waar abortus verboden is. Vrouwen met een ongewenste zwangerschap kunnen vandaaruit meevaren naar internationale wateren voor een veilige en legale abortus.
Op zee, in internationale wateren gelden op een Nederlands schip Nederlandse wetten, zo ook de abortuswet.
Het achterliggende doel van Women on Waves is om veilige en legale abortus in betreffend land te bevorderen. De media-aandacht die ‘de abortusboot’ creëert wordt gebruikt om pro-choice organisaties in dat land te ondersteunen in hun strijd om dat doel te bereiken.
 
Voor het verrichten van abortusbehandelingen vroeg Women on Waves in een vroeg stadium een vergunning aan. Dit gebeurde voor de eerste vaart naar Ierland in 2001. Women on Waves beschikte over een mobiele kliniek, gebouwd door de kunstenaar Joep van Lieshout. De mobiele kliniek wordt voor een tocht op een groot schip geplaatst. Nadat deze kliniek was ingericht en nadat aan alle andere formaliteiten was voldaan, bleek het verstrekken van de vergunning toch een heikel punt. Niet dat de zorg niet veilig of kwalitatief goed zou zijn, maar politici bleken bang voor het Nederlandse imago in het buitenland. Natuurlijk werd dit niet met zoveel woorden gezegd.
 
 
Eindejaarsactie in samenwerking met
Oxfam Novib
Wegens succes verlengd - de eindejaarsactie - je kunt nog meedoen! 

 
In december vroeg het bestuur van de VNVA om steun aan vrouwen voor het kunnen maken van hun eigen seksuele keuzen en gezondheid.
 
Doneer voor een vrouwencondoom!
 
HIV/AIDS eist wereldwijd bijna 4.300 levens per dag. En veel vrouwen raken ongewenst zwanger. Met dit vrouwencondoom heeft het virus minder kans op verspreiding, en hebben vrouwen méér kans op een gezond leven. Nog meer kansen krijgen ze met onderwijs en internationale campagnes om de ziekte de kop in te drukken. Allemaal dankzij jouw cadeau!
 
Een condoom inclusief steun aan vrouwen kost 7 euro.
Bekijk hier een tweetal filmpjes. Of ga naar deze website voor meer informatie.
Ook onze voorzitter schreef al eerder over het vrouwencondoom. Lees meer.
 
Doe ook mee, en maak je gift, tot uiterlijk 15 februari 2015, over op IBAN: NL59INGB0000245532 t.n.v. de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen te Gorinchem, onder vermelding van: VNVA Eindejaarsactie 2014.
 
Rolmodel Betty Meyboom

 
het laatste jaar van het gymnasium besloot ik geneeskunde te gaan studeren omdat ik mensen beter wilde maken. In 1957 bestond er nog geen loting of decentrale selectie. Na mijn artsexamen hebben mijn man en ik vier jaar gewerkt als huisartsen boven de Poolcirkel in Noord Noorwegen in een district zo groot als de provincie Utrecht. We bezochten patiënten met de doktersboot en deden: patiëntenzorg, consultatiebureau, bedrijfsgeneeskunde bij de cementfabriek, keuringen en public health taken. Zeven dagen van de week 24 uur.
Een tijd in het buitenland werken verbreedt je horizon, je leert kennismaken met andere gezondheidszorgsystemen en met  andere culturele gewoonten.
 In 1969 hebben we ons gevestigd in een apotheekhoudende huisartspraktijk in Friesland.
In 1974 ben ik als groepsbegeleider (HAB) bij het universitaire huisartsinstituut begonnen. In 1983 met wetenschappelijk onderzoek dat ik met een promotie heb afgesloten. Een van de mooiste dagen van mijn leven. Plechtig en toch entertaining. Een jaar later werd ik na een moeizame sollicitatieprocedure als hoogleraar benoemd. De problemen van mijn patiënten nam ik mee naar college, bij voorkeur met de patiënt en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek paste ik toe in de praktijk. Tot 1998 waren er geen NHG standaarden!
 
 
Interview met Suzanne Witjes
Wordt de zorgprofessional vooral een coach?

  Suzanne Witjes, recent haar opleiding orthopedie afgerond, was tot voor kort voorzitter van de Werkgroep Zorg 2025, waarmee zij samen met een groep multidisciplinaire aios (artsen en apothekers) een visie op de zorg van de toekomst heeft gemaakt. Dit visiedocument ‘Coach Cure & Care 2025’ is in 2013 uitgereikt aan Minister Schippers, en op 19 januari jl kwam ‘Coaching – who cares?’ uit, wat een nadere uitwerking is van een deel van het eerdere rapport. Een inspirerend document voor elke arts.
‘Waar gaat het rapport ‘Coaching – who cares?’ over?
 ‘Het doel van ons, als Werkgroep 2025 was aanvankelijk om in gesprek te komen met beleidsmakers en het is gelukt om aan tafel te komen,’ vertelt Suzanne. ‘‘Maar wat nu?’ was onze volgende vraag. Omdat er vooral veel interesse was in de rol van de arts als coach zijn we dat verder gaan uitwerken in het vervolgdocument.

 
Terugkoppeling Zorginnovatiereis
door Sylvia Buis
Zorginnovatiereis: Londen, bestuurdes en aandacht voor vrouwen

 
Van 10 tot en met 14 januari was ik als voorzitter van de VNVA mee op de Zorginnovatiereis, een strak en vol geplande studiereis naar Londen met bestuurders van onder andere zorgverzekeraars, ziekenhuizen, AMS, LHV, patiëntenverenigingen en zorgprofessionals. Na de oplopende spanningen rond de zorgwet en artikel 13, net voor de kerstvakantie, bleek deze crisis de urgentie te hebben bepaald om met elkaar in gesprek te blijven, als bestuurders onderling maar vooral ook met de zorgverleners en met degene waar we het allemaal voor doen: de patiënt (en uiteindelijk worden we dat allemaal wel een keer) en ook tijdig te luisteren naar zorgen die spelen.
Het grote struikelblok blijft de opvatting van ‘kwaliteit’ en de consequenties daarvan, en de kans is groot dat de discussie het komende jaar wel verder zal worden gevoerd.
 
Heeft Engeland de oplossing? Ik denk dat we volmondig kunnen zeggen dat we daar weinig van gemerkt hebben. Ook in Engeland is het meten van kwaliteit nog in ontwikkeling, al worden daar al wel beslissingen over het implementeren van medicatie en technologie verbonden aan QALY ‘s.
 
 
Agendeer (je)zelf!

 
Hoe zet je jezelf op de agenda?
Dat is het thema van het tweede Carrièreboost symposium van de VNVA dat zal worden gehouden op zaterdag 25 april 2015. Dit tweede Carriereboost symposium staat in het teken van de persoon achter de arts. Hoe komt je bevlogenheid voor je vak naar voren? Hoe zet je jezelf voor het voetlicht? Vrouwelijke artsen en experts komen aan het woord. Wil je tips over hoe je kunt netwerken? Speeddaten met een coach? Houd dan op 25 april 2015 je agenda vrij!
Jacobine Geel en Marith Rebel geven een mediatraining en Carina Hilders spreekt over leiderschap. En verder Maleene de Ridder, Tatiana van Rijswijk, etc.
Het programma zal ook voor (toekomstige) jonge artsen nuttige tools bevatten waarmee je jezelf op de kaart kunt zetten.
Houd de website van de VNVA in de gaten voor aanvullende informatie.
 
Feiten en Cijfers
Het aantal basisartsen en medisch specialisten worden bijgehouden door het capaciteitsorgaan. Dit orgaan kan op aanvraag verheldering geven op gerichte vragen hierover. Interessant voor de VNVA is bijvoorbeeld de man/vrouw verhouding onder het aantal basisartsen en medisch specialisten.
Zo blijkt dat sinds 2010 meer vrouwelijke dan mannelijke basisartsen zijn. Ook interessant is dat het percentage vrouwen in het basisjaar van de verschillende MSRC specialismen in 2013 nog aanzienlijk verschilden. Het hoogste scoorden klinische genetica en klinische geriatrie met 76,5 % resp. 68,6 en de laagste percentages waren te vinden binnen de neurochirurgie en orthopedie 9,2 % resp. 9,7 %.
Feiten en Cijfers over genderspecifieke verschillen zijn op onze website te vinden onder: http://vnva.nl/media-2/feiten-en-cijfers
 
Toename activiteiten VNVA op Social Media
De VNVA heeft het afgelopen jaar tijd geïnvesteerd in Social Media zoals Facebook en LinkedIn en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
De Facebookpagina wordt met regelmaat ‘geliked’ wat het bereik van de VNVA aanmerkelijk vergroot.
Met inmiddels 1.130 connecties op LinkedIn en een netwerk LinkedIn groep van de commissie Intervisie en Coaching weet de VNVA ook via dit kanaal steeds beter de vrouwelijke arts te bereiken.
Kijk maar eens op onze Facebook en LinkedIn pagina!
 
Uit de commissie Intervisie en Coaching
door Mia Sol
Met veel tevredenheid kijken we als commissie coaching en intervisie terug op 4 oktober. Claire Loots met de boodschap sprak jong en oud aan: “blijf je zelf en kijk eerlijk naar je zelf, dan wordt je de dokter die je wilt zijn”. Het verhaal van Liesbeth Jansen maakte in het bijzonder indruk. Liesbeth heeft als chirurg-oncoloog buitengewoon veel ‘beproevingen’ doorstaan – al tijdens de opleiding. Wat ik zo prachtig vond is dat ze ondanks alle tegenslagen zichzelf is weten te blijven; ze maakte ons op een integere wijze deelgenoot van haar persoonlijk verhaal.

Het speeddaten met coaches op 4 oktober was erg succesvol.
Zelf sprak ik vier dames. Allerlei soorten vragen en zorgen kwamen voorbij: “Hoe kan ik groeien in mijn werk zonder van baan te veranderen?”, “Ik weet dat ik aan een lastige eigenschap van mezelf moet werken: waar begin ik?” “Ik heb het al te lang te druk: wat te doen?” “Ik wordt aan mijn lot overgelaten, waar kan ik steun vragen om hier te overleven?”

Coaching voorziet in een behoefte.  De medische wereld kenmerkt zich door permanente “training on the job”. Wacht niet met het zoeken van een coach totdat je niets meer te verliezen hebt. Vroeger of later kunnen de schadelijke gevolgen alsnog naar boven komen. Dan doel ik op emotionele schade en op financiële schade.

De ware aard van mensen komt naar boven onder stressvolle omstandigheden.
Daar is veel assessment op gebaseerd. Mensen onder zware stress gaan zich anders gedragen. Het is niet verantwoord om dan ingrijpende beslissingen te nemen. Uit het vak of uit de opleiding stappen terwijl je eigenlijk vakantie had moeten nemen of zelfs je had moeten ziek melden om “tot jezelf” te komen. Daar kan iemand nog heel met heel veel spijt naar omzien. Je zou dat onverwerkte rouw kunnen noemen.
 
Wat bedoel ik met financiële schade ? Dat is niet de loonderving als gevolg van het feit dat de eindstreep medisch specialist nooit meer gehaald is. Hier bedoel ik dat sommige mensen onder extreme druk de waarheid willen verhullen. Op de een of andere manier ontstaat er een behoefte om te bluffen of zelfs te liegen. Dit alles om maar overeind te blijven. Zo kan een oude leugen jaren later enorme financiële consequenties hebben met een gedwongen gang naar de rechter. Het mag duidelijk zijn dat het verleden in alle heftigheid emotioneel herbeleefd wordt. Als moeder heb ik mijn kinderen altijd voorgehouden: “liegen is erger dan stout zijn”. Toen zei ik dat min of meer intuïtief:
nu ik het in de praktijk tegen kom weet ik weer waarom.
Als commissie coaching attenderen we graag op het bestaan van het een ‘gift voucher’ Coaching.
 
Women Inc en de Alliantie Gender & Gezondheid
Neem sekseverschillen mee in medische opleiding
Om gender te implementeren in het Medisch Onderwijs, maken we nu een tocht langs alle geneeskunde opleidingen. Inmiddels hebben we alle 8 opleidingsteams Medische Wetenschappen gesproken. En op 6 universiteiten zijn we ook al volop inhoudelijk aan de slag. En, ja ! We zijn heel blij verrast over het enthousiasme, en de doelgerichtheid die we ontmoeten. Zo ontstond op ons laatste bezoek in 2014, aan de Universiteit van Amsterdam, in gesprek met decaan en de hoofden Bachelor- en Masteropleiding, meteen een inspirerende dialoog over hoe gender zowel longitudinaal als spiraalsgewijs te integreren in de nieuwe opzet van het curriculum aldaar. Binnen het onderwijs komt de rol van de patiënt steeds meer centraal te staan: persoonsgerichte zorg. En dit sluit naadloos aan bij een gendersensitieve aanpak. Voor consistentie en borging is het natuurlijk dan wel belangrijk om per universiteit een gender ambassador aan te stellen, die ervoor zorgt dat de lijn tussen intentie en uitvoering kort blijft. Een goed perspectief voor 2015! Graag houden we jullie op de hoogte van onze ervaringen.
het projectteam:
prof. dr. Toine Lagro-Janssen (Hoogleraar Huisartsgeneeskunde)
dr. ir. Mieke Albers (epidemioloog)
drs. Sietske van der Meulen (onderwijskundige
 
Talkshow 'Proefpersonen gezocht'
Deze talkshow is, met medewerking van de VNVA, door ABAN geaccrediteerd met 2 punten
Women Inc organiseert de talkshow 'Proefpersonen gezocht m/v' over het gebrek aan geneesmiddelenonderzoek onder vrouwen. Tijdens deze talkshow gaan we met elkaar in gesprek over hoe we ervoor kunnen zorgen dat vrouwen op de juiste manier worden vertegenwoordigd in geneesmiddelenonderzoek. Lees meer.
Donderdag, 29 januari 2015 om 19:30 uur, Erasmus MC .
 
Genderverschillen bij hart-en vaatziekten:
'it takes three to tango'
Een nieuwe nascholing over het vrouwenhart vanuit het perspectief van de gynaecoloog, neuroloog en cardioloog. Amsterdam, donderdag 19 februari 2015. Lees meer.
 
VNVA op de KNMG Carrièrebeurs
Kom naar de stand van de VNVA voor een speeddate met een VNVA coach!

 
De KNMG Carrièrebeurs geeft inspiratie over jouw artsentoekomst.
Voor de meeste artsen in spe is het maken van een keuze voor een medische vervolgopleiding een lastige opgave. Het is dan ook belangrijk om goed geïnformeerd te worden over de mogelijkheden. De KNMG Carrièrebeurs op 14 maart 2015 in het NBC te Nieuwegein biedt geneeskundestudenten en basisartsen ondersteuning bij de zoektocht naar het maken van de juiste keuzes. Wil je meer informatie, je inschrijven of een kort filmpje bekijken om een impressie te krijgen van de KNMG Carrièrebeurs? Ga dan naar www.knmgcarrierebeurs.nl
 
Proefschriften Gender
Dinsdag 20 januari 2015 promoveerde Margret Alers aan de Radboud Universiteit Nijmegen met haar onderzoek getiteld: Specialty Preferences of Medical Students: Gender and Work-Life Balance.
Met op de achtergrond de feminisering bij geneeskunde studenten en een onevenredige verdeling over de medische specialisaties bestudeerde zij hoe mannen en vrouwen al tijdens hun studie verschillen in specialisatievoorkeur en welke factoren hiermee samenhangen. Met een vragenlijst over motivatie, een fulltime of parttime werkvoorkeur, afwegingen in een werk-privé balans keek zij in jaar 1,3 en 6 naar de mening van geneeskundestudenten. Ook vergeleek zij culturele verschillen met Zweden. In het laatste jaar interviewde in focusgroepen studenten voor redenen voor hun specialisatie keuze en stelde ze daar thema’s in vast. Een internationale literatuurstudie plaatste de studieresultaten in een bredere context.
 
 
Promotie Margje Haverkamp - 17 december 2014 - Leiden
Titel proefschrift: 'Primary immunodeficiencies, Mycobacterial infections, and cytokines'.

 
Dit proefschrift onderzoekt de invloed van pro-inflammatoire cytokinen op de gevoeligheid van de mens voor mycobacteriële infecties. Infecties met niet-tuberculeuze mycobacteriën (NTM) komen zelden voor. Omdat NTM sommige mensen ernstig en ook bij herhaling ziek maken, hebben wetenschappers zich lang afgevraagd of genetische afwijkingen daarbij een rol spelen. In de laatste vijftien jaar is dit vermoeden bevestigd. Wereldwijd zijn ruim 360 patiënten met Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Disease (MSMD) bekend. Lees meer..
 
Mail deze nieuwsbrief naar je eigen netwerk!
De nieuwsbrieven staan ook op onze website
Voor meer informatie ga naar onze website www.vnva.nl of volg ons op
Jaargang 7,
nummer 1, 2015

 
 
 

BEZOEK ONZE SITE
 
 
 

 
 
 

 
 
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AGENDA

29-1-2015
Talkshow Women Inc ‘Proefpersonen gezocht’
 
29-2-2015
Genderverschillen bij hart- en vaatziekten: ‘it takes three to tango’
 
14-3-2015
VNVA op de KNMG Carrièrebeurs
 
24-3-2015
Uitreiking VNVA Els Borst Oeuvreprijs
 
25-3-2015
Algemene Ledenvergadering VNVA afdeling Noord-Nederland
 
25-4-2015
VNVA Voorjaarsledenvergadering met aansluitend Carriereboost Symposium
 
10-10-2015
VNVA Najaarsledenvergadering met aansluitend Corrie Hermannprijs Symposium
 
Nominaties kunnen worden ingestuurd tot uiterlijk  1 februari 2015
 
23-26 april 2015
100 ste verjaardag American Medical Women’s Association (AMWA) in Chicago, Illinois
 
Deadline aanleveren kopij Nieuwsbrief: 10 februari 2015
 
 
 

 
 
 

 
 
 

VEEL NIEUWE BOEKEN OM TE RECENSEREN!
 
Op de VNVA website is een rubriek ‘te recenseren boeken’ opgenomen.
Kijk maar eens of er een boek bij staat dat je zou willen recenseren. Je vraagt een te recenseren boek eenvoudig aan via het secretariaat. Als dank voor je recensie, is het boek voor jou.
 
         
 
Dit boek van de spreekster tijdens de Zorginnovatiereis is een inspirerend boek waarin zij haar kennis over het feminisme en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, gezondheid en emancipatie beschrijft. Zij illustreert dit met voorbeelden uit vooral ontwikkelingslanden om aan te geven hoe belangrijk het is dat feministische waarden niet op zichzelf staan, maar naar gendergelijkheid moet worden gestreefd en dit kan niet zonder mannen en hen te laten delen in de voordelen die het ook hen biedt. Een boeiend boek voor wie de discussie over gender in een breder perspectief wil trekken.
Nikki van der Gaag, Feminism & Men, Zed books London, 2014 ISBN 9781780329123 hb  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 TWITTER FEEDS
 

: KNMG:
Bijna gratis
toegangskaartjes voor
KNMG Carrièrebeurs
 
 
": Aandacht
voor vrouwen: Bij welke
medicijnen kunnen vrouwen
onverwachte bijwerkingen
krijgen ..
"

 
Mooi!
": Het
percentage vrouwelijke
bestuurders in de zorg is
gestegen tot 35 procent.
Let us empower ourselves with
the weapon of knowledge and
let us shield ourselves with unity
and togetherness-Malala
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

OPROEP NIEUWSBRIEF!
 
Zou jij het leuk vinden om op een ad hoc basis een korte bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief?
Ook zijn we nog op zoek naar leden die af en toe (of vaker) een stukje coördinatie van de nieuwsbrief willen verzorgen.
Mail naar Joke Selhorst, vnvamail@vnva.nl
 
 
 

 
 
 

 
 
 

NIEUW OP DE WEBSITE

Heb jij een tip om de werk/privé balans goed vol te houden?
Misschien wordt jij de gelukkige winnaar van het boek van Jolanda Holwerda: Vanuit je hart naar succes: in werk, leven en moederschap.

      
 
Stuur je tip in naar het VNVA secretariaat. De meest bijzondere tip krijgt dit boek thuisgestuurd.
De tip wordt anoniem op de website geplaatst.
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ALGEMENE OPROEP
 
Binnen de VNVA zijn veel leden actief op het gebied van onderzoek en implementatie van genderspecifieke geneeskunde, maar we weten vaak niet van elkaar waar we mee bezig zijn. Een aantal leden heeft naar aanleiding van de ledenraadpleging al aangegeven informatie te willen aanleveren over genderspecifieke zorg bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, symposia en best practices. Wil je ook een bijdrage delen?
 
Neem dan contact op met het secretariaat VNVA.