Studiekeuzedatabase Bijblijver
oktober 2013
 
Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl
Vanaf 1 september tonen 27 hogescholen Studie in Cijfers op hun websites. Studiekeuze123 heeft de ontwikkeling van Studie in Cijfers technisch en inhoudelijk gefaciliteerd en geeft natuurlijk op haar eigen website ook veel aandacht aan de infographic. Bij alle voltijd bachelor opleidingen van deze hogescholen is er op de factsheet een tabblad bijgekomen waarop Studie in Cijfers van de desbetreffende opleiding wordt getoond.
Belangrijke wijzigingen Studiekeuze123.nl
Logo per vestiging
Maak uw opleidingsfactsheet nog beter herkenbaar: het is nu ook mogelijk om een logo per vestiging aan te leveren. Deze vestiging dient al wel een apart vermelding te hebben op Studiekeuze123.nl. U kunt een logo aanleveren als PNG via info@studiekeuze123.nl.
 
Meer informatie variantopleidingen
Studiekeuze123.nl biedt een overzicht van alle door de NVAO geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen en associate degrees in Nederland. We maken hiervoor gebruik van het CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs), dat wordt beheerd door DUO. De beschrijving op Studiekeuze123.nl komt niet altijd overeen met de informatie van instellingen over hun opleidingsaanbod. Dit komt doordat instellingen soms afwijken van het officiële register en bijvoorbeeld afstudeerrichtingen of specialisaties presenteren als zelfstandige opleidingen. Deze laatstgenoemde varianten zijn op Studiekeuze123.nl terug te vinden met een opleidingsomschrijving via het tabblad 'Varianten'onder de hoofdopleiding. De informatie die bij deze variantopleidingen wordt getoond is uitgebreid met informatie over de opleidingsvorm, de taal, het aantal ECTS en de url van de opleiding.
Release september '13 Studiekeuzedatabase
Sinds 19 september is de derde release van de Studiekeuzedatabase in 2013 beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen de rendementscijfers per opleiding; het percentage studenten dat na de reguliere studieduur + een jaar een diploma behaald (bron: VSNU/Vereniging hogescholen). Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 2 augustus 2013. Verder is de opleidingsinformatie die door instellingen wordt aangeleverd, vernieuwd en zijn de accreditatiegegevens bijgewerkt. Lees meer over de release van september 2013.  
 
Aanleveren data voor volgende release
De volgende release zal plaatsvinden rond half december 2013. Houdt u er rekening mee dat wijzigingen (zoals nieuwe opleidingen) al in CROHO verwerkt moeten zijn om te kunnen worden meegenomen in deze release. Wijzigingen die via het Webformulier of HODEX worden aangeleverd en per kwartaal worden vernieuwd, zullen voor 1 november 2013 ingevoerd moeten zijn. Dit geldt ook voor de wijzigingen die rechtstreeks aan ons doorgegeven moeten worden zoals adreswijzigingen of gewijzigde url's van opleidingen of instellingen.
Bestellen en downloaden Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.
 
Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij het aanvraagformulier te ondertekenen. Dit formulier en de onderliggende leveringsvoorwaarden kunt u inzien via www.studiekeuzeinformatie.nl/studiekeuzedatabase/bestellen.
 
Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase opnieuw na elke release te downloaden.
Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
Vragen over en wijzigingen aan de Studiekeuzedatabase
Studiekeuze123 registreert alle vragen over de Studiekeuzedatabase, van zowel de 'leveranciers' als afnemers van informatie. Binnen het systeem dat we daar voor gebruiken wordt elke vraag of wens direct toegewezen aan de desbetreffende deskundige. Heeft u een vraag gesteld via het contactformulier, dat kunt u binnen vijf werkdagen een reactie verwachten van Studiekeuze123.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
Deze Bijblijver richt zich op de afnemers en gebruikers van en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.