Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  27 november 2019
Nieuwsbrief 2019-5

In deze nieuwsbrief:

Samen werken aan een eerlijke energietransitie
Kom naar de conferentie op 13 december!
 
Door klimaatverandering en de noodzakelijke energietransitie gaat er veel veranderen. Nu al zijn er 1,2 miljoen mensen in Nederland arm.
Hoe zorgen we ervoor dat deze kwetsbare groep door energiemaatregelen niet nóg armer wordt?
Hoe kunnen we werken aan een gezonde toekomst voor ons allemaal. Waar liggen kansen voor gemeentes om dit in goede banen te leiden? Welke goede ervaringen kennen we al?
Vrijdag 13 december, 14.00 - 17.00 uur, Kloosterkerk Den Haag.
Toegang gratis. Wel aanmelden s.v.p.
 
Klik hier voor het programma en meer informatie.
Klik hier om je direct aan te melden.

Energietransitie is op eerste plaats een sociaal vraagstuk
Er is een tendens de energietransitie te verengen tot een technologische kwestie. Daarmee wordt miskend dat het in de allereerste plaats gaat om een sociaal vraagstuk. Het kiezen van deze sociale invalshoek maakt technologische innovaties niet overbodig, maar het voorkomt wel dat dergelijke innovaties een excuus worden om door te gaan met het gangbare economische systeem van permanente groei, dat uiteindelijk uitmondt in een verdere verarming van mens en natuur. Zo’n sociale invalshoek is tevens een concrete, lokale stap naar een solidariteitsrevolutie die de kloof tussen arm en rijk kan dichten.
 
Klik hier om dit artikel van Raf Janssen te lezen.

Kerken geven meer hulp vanwege blijvende armoede
In november 2019 is het nieuwe onderzoeksrapport over kerkelijke hulp in armoedesituaties verschenen. Ondanks de opbloeiende economie en ondanks teruglopende aantallen kerkleden, zijn de aantallen hulpvragen, de hulpbedragen en de inzet van vrijwilligers in de kerkelijke hulpverlening sterk toegenomen.
Er is een publieksbrochure met voorbeeleden van kerkelijke hulp, en er is een onderzoeksrapport.
 
Klik hier om een artikel te lezen over het onderzoek en de documenten te downloaden.
 

De ‘Witte Hesjes’ van Limburg
‘Bloempje voor het Goede Doel’ wint Doctor Poelsprijs 2019
 
Voor de vierde maal werd in het bisdom Roermond de Doctor Poelsprijs uitgereikt. Dit jaar waren achttien projecten genomineerd! Achttien projecten die zich uitdrukkelijk inzetten om kwetsbare medemensen in de Limburgse samenleving te ondersteunen.
Onder de slogan: ‘Wij maken de toekomst – samen!’ laten deze projecten zien wat zij lokaal, vaak op zeer kleinschalig niveau doen. Het gaat daarbij om projecten die, in geest van de naamgever van deze prijs, Mgr. H. Poels, buiten de lijntjes kleuren en zo opkomen voor mensen die aan de rafelranden van onze samenleving leven.
 
Klik hier om meer te lezen.

Ariëns Prijzen voor diaconie 2019 uitgereikt
De Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 werd op 12 oktober uitgereikt aan ‘Kearls unne mekaar’ te Vasse.
Kearls unne mekaar is een initiatief dat zich het lot aantrekt van mensen in de eigen samenleving, dat een gastvrije manier van werken heeft ontwikkeld en direct mensen ondersteunt.
Er werden ook een tweede prijs, een publieksprijs en een ideeënprijs uitgereikt.
 
Klik hier om meer te lezen.