Ako ne se chete kliknete                                                                                           Февруари 2015
 
Може би се питате дали евентуално участие в конференцията би имало полза за Вас.
Отговорът е ДА, ако:
 Мислите как да намалите консумацията на енергия и да съхраните произведената енергия от възобновяеми източници.
Искате да реализирате проекти за  интелигентен транспорт.
Работите в областта на информационните и комуникационни технологии.
▪ Търсите най-актуална информация за добрите световни практики, регулации и тенденции.
▪ Целите да осъществите контакти с нови бизнес партньори от Европа и страната.
 
 
Кои лектори ще чуете?
Експерти от Архитектурен съвет на Европа, ETRA (Испания), Transatel Mobile (Франция), NCE Smart Energy Markets (Норвегия), Международен алианс съхранение на енергия и батерии (Германия), Rakvere Smart House Competence Centre (Естония), Alvarion Technologies (Израел), Телелинк, Calypso Networks Association (Белгия), Енергийна Агенция - Пловдив и др.
 
        
Лучано Лазари        Гиора Леви        Маркус Хонер        Жак Бонифай        Андрес Джаадла
 
        
 
Кой ще участва в изявата? Управители и експерти, работещи в областта на енергетиката, фасилити и ютилити мениджмънта, информационни и телекомуникационни технологии, градско планиране, строителство и архитектура, електроника, сградна автоматизация, ОВК, финанси, транспорт, представители на общини и на публичната администрация, научните среди и др.
 
 
Сребърен спонсор
 
‘"Когато хората чуят понятието "Интелигентен град" за първи път, те са склонни да мислят за енергетиката, по-специално за доводите, свързани с преминаването към устойчиво и екологично чиста енергия. Все пак това е само една част от концепцията за Интелигентен град. Не съществува модел за интелигентен град. Първата стъпка във всяка такава програма трябва да е индивидуалният подход за решаване на местните проблеми. Един пример за това какво се случва точно тук, в България, е рехабилитацията на уличното осветление, която ETRALUX изпълнява в цялата страна."

Хавиер Донате, Мениджър за Източна Европа

ETRA е голяма бизнес група, която предлага иновативни технологии за ефективно управление на мобилността на хората. Разработва решения за оптимизиране на трафика, за транспорт, паркиране и достъп, осветление, в областта на телекомуникациите и устойчивата енергия.
 
 
Изложител
 
АДД-България е водеща компания в сферата на интелигентните измерва-
телни системи за електроенергия, вода, газ и улично осветление, чрез които се постига значително намаление на загубите и ефективно управление на ресурсите. Компанията създава изцяло собствен продукт - смарт електро-мери, универсални измервателни устройства за вграждане в LED осветители и различни видове разходомери, комуникационно оборудване и софтуер, които заедно образуват цялостна система. С вече инсталирани над 500 000 крайни точки АДД-България е водещ доставчик на AMI системи в България и съседните страни, базриани на PL и RF комуникацията.
 
 
 
a&s Adria е ежемесечна публикация за защита и сигурност, която е лицензиран представител на a&s Group за следните страни от Югоизточна Европа: Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Черна гора, Македония, Словения и Сърбия.    www.asadria.com

 
 
Списанието Energy Efficiency Business & Industry предлага пълен преглед на модерните технологии и продукти за енергийна ефективност в индустрията. В своята печатна и дигитална версия то е най-подходящият медиен канал за проучвания и технически статии на тази тема. Всяко издание включва последните новини за европейски регулации и политики, финансиране, нови технологии, ексклузивни представяния и доклади за специалните събития на TIMGlobal, посветени на енергийната ефективност в индустрията.   www.ien.eu
 
 
 Организатор:  032/512 900, office@viaexpo.com, www.viaexpo.com
Препратете на приятел: 
Намерете ни в социалните мрежи: 
    
 
  
Съгласно Закона за електронната търговия този имейл е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE" или натиснете линка "Unsubscribe" (Отписване) по-долу
Виа Експо - www.viaexpo.com