JULI 2017
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase juli 2017
 • Aanleveren data voor release september 2017: uiterlijk 18 augustus 2017
 • Vacature: hoofd data en techniek (36-40 uur)
 • Studiekeuzedatabase beschikbaar via REST-API
 
Release Studiekeuzedatabase juli 2017
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 17.6) is beschikbaar.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 • Bron ‘Gebieden in Nederland’ (inwonersaantallen) ververst;
 • Aanpassing gedaan bij toelatingseisen;
 • De wettelijke collegegelden voor de voltijd opleidingen 2018-2019 (€ 2.060) zijn opgenomen.
Lees meer over de release van juli 2017.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aanleveren data voor release september 2017: uiterlijk 18 augustus 2017
De eerstvolgende release (17.7) vindt plaats op 21 september. 

Wilt u één van onderstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier. Wijzigingen die tot 18 augustus bij ons binnenkomen, worden meegenomen.

Opleidingsfactsheet:
 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 
Vacature: hoofd data en techniek (36-40 uur)
Studiekeuze123 is op zoek naar een hoofd data en techniek. Het hoofd data en techniek stuurt het team aan (5 personen) dat verantwoordelijk is voor de regie op het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van studiekeuze-informatie en de ontsluiting ervan. Daarnaast wordt van deze persoon verwacht dat hij/zij de data eigen kan maken en de bestaande kennis van onderwijsdata in de organisatie kan vergroten. De functie omhelst tevens een adviesrol richting de directeur-bestuurder bij besluitvorming over aanpassingen of de ontwikkeling van nieuwe studiekeuze-informatie.
 
Studiekeuzedatabase beschikbaar via REST-API
De Studiekeuzedatabase is voor iedereen toegankelijk. De informatie wordt beschikbaar gesteld via een REST-API (OData).

Met de REST-API:
 • kan data direct worden ingelezen in bijvoorbeeld Excel;
 • hoeft niet de hele Studiekeuzedatabase te worden ingelezen maar men kan ook kiezen voor specifieke delen (zoals uitsluitend de Opleidingen of Instellingen);
 • zijn gemakkelijk apps en websites aan te sluiten op de Studiekeuzedatabase;
 • heeft men altijd de beschikking over de meest recente gegevens.
Wilt u gebruik maken van de REST-API dan is dat mogelijk. Uw aanvraag kunt u indienen via het aanvraagformulier. Wij wijzen u daarbij op de leveringsvoorwaarden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de OData, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.