BARNTEATERAKADEMIN
Nyhetsbrev nr 3
Mars 2013
Detta nyhetsbrev kan bara inledas på följande vis: Tusen tack, Lisa Nowotny, för åren som projektledare för Barnteaterakademin. Du har varit en mästare i att fånga upp idéer och visioner och driva verksamheten framåt. Det har varit fem roliga och innehållsrika år - tack för en strålande insats!
 
Som tur är försvinner Lisa ändå inte från akademin, utan fortsätter som ledamot i styrgruppen. Nu som representant för Backa Teater, där hon nyligen påbörjat en anställning som producent. Så grattis också, Lisa, till det nya jobbet!
 
Från och med 1 mars tar jag, Kristina Ros, över som projektledare. Lite pirrigt förstås, men framförallt roligt! Som dramaturg på Masthuggsteatern arbetar jag dagligen med barnteater, och jag har varit med i styrgruppen sedan starten.

Förra veckan var Barnteaterakademin i Stockholm, på ett symposium om kvalitet i barnkulturen arrangerat av Centrum för Barnkulturforskning. Tre dagar av föreläsningar, debatter och samtal om komplexa frågor som pulserar i samhällskroppen, och som pockar på vidare diskussion och efterforskning:
 
Är kvalitet mätbart? Har vi slängt ut bildningen med badvattnet i en arbetsmarknadsanpassad utbildningsiver? Kan konst sägas vara av hög kvalitet även om den är bärare av rasistiska värderingar? Vem avgör vad som är kvalitet? Och vad händer om vi på allvar frågar barnen vad de gillar? Låter deras intresse, kunskap, passion bli trampolin för ett lärande och växande?
 
Helt säkert kommer Barnteaterakademin spinna vidare på flera av de trådar som spanns under symposiet. Fortsättning följer!
 
Allt oftare ser vi scenkonst som kanske inte så lätt låter sig placeras i en genre. Är det teater? Dans? Bildkonst? Installation? Just nu kan barnen i Göteborg till exempel på Angereds Teater och Folkteatern få teaterupplevelser som är nästan helt ordlösa men istället starkt visuella. Nästa soppsamtal tar avstamp i frågor om nya arbetssätt och nya uttryck i scenkonsten: Utmaningar, stötestenar, möjligheter! Läs mer nedan.
 
Varmt välkomna!
 
Kristina Ros, projektledare Barnteaterakademin
 
 
Det här är inte barnteater!
Soppsamtal 22 april på Teater Uno
 
Folkteaterns uppsättning av Shaun Tans bilderbok Det röda trädet har blivit hyllad av kritiker och älskas av publiken. Men Backa Teaters dramaturg Stefan Åkesson menar att uppsättningen inte är barnteater och vill ha klargöranden från upphovspersonerna.
Barnteaterakademin bjuder in till diskussion och soppa med regissören Lars-Eric Brossner, skådespelerskan Cecilia Milocco, kritikern och teatervetaren Tomas Forser samt Stefan Åkesson om var teaterns gränser börjar och slutar och om vilka gränser som är okej att överskrida och inte.
Cecilia Milocco är inte bara ensam skådespelare i föreställningen, utan även masterstudent på Högskolan för scen och musik. Cecilia har rötter i både dans och musik, och under rubriken ”En skådespelare i scenkonsten” utforskar hon hur disciplinerna kan samverka till nya helheter.
 
När: 22 april 18-20
Var: Teater Uno, Esperantoplatsen 7
Hur: Barnteaterakademin bjuder på soppa och samtal
Anmälan: Senast 17 april till info@barnteaterakademin.se
 
Barnteaterakademin arbetar med att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken. Genom att beställa manus av nya och spännande dramatiker vill Barnteaterakademin ge dem möjlighet att utforska och pröva nya idéer.

Barnteaterakademin verkar också för att vitalisera och stimulera debatt och diskussioner som fokuserar på barn- och ungdomsteatern som konstform samt för att utveckla lokala samarbeten mellan institutioner, fria grupper och representanter inom skola och kultur. Angereds Teater är sedan 2008 huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp bestående av representanter från barn- och ungdomsteatrar i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Barnteaterakademin verkar på uppdrag av Göteborgs Stads kulturnämnd med stöd från Västra Götalandsregionen.
 
 
 
Månadens tips & notiser!
 
 
Hallå bäbisen
En musikalisk och poetisk föreställning om färden från världen innan världen. En fantasiresa där ordlekar, musik och animationer berättar vad som kanske händer innan man föds. Målgrupp: från 1år. Spelas till 20 april.
 
 
Once upon a Happily Ever After
Redan från barndomen omges vi av sagor som lär oss vad som gör oss lyckliga. Berättelser som lär oss vad vi vill uppnå. Hur vår drömprins ska se ut. Hur vår perfekta framtd skall bli. Målgrupp: från 14 år. Spelas till 24 april.
 
 
Teaterstråket invigt!
Från Teater Jaguar i öster till Teater Sesam i väster kan man nu vid hållplats efter hållplats få information om alla de tio teatrar som ligger längs spårvagnslinjerna 3 och 9. Skyltar är uppsatta och snart kommer även den klassiska teatersymbolen med de två maskerna upp.
 
 
Backa on drugs
Vid två tillfällen spelas på samma dag Krimradio, Kicktorsken och Utopia 2012. Lördagarna 20 april och 18 maj.
 

Bibu till Helsingborg! 
I skrivande stund blev det klart att Helsingborg tar över som värdstad för BIBU efter Lund. Grattis Helsingborg och grattis alla oss andra: BIBUS framtid är säkrad! Som ny biennalchef får vi se Maria Ragnarsson som tar över efter Pia Paglialunga.
 
Barnteaterakademins nyhetsbrev presenterar information om aktuella händelser och arrangemang inom barnkulturområdet. 
Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att maila
info@barnteaterakademin.se.
 
Kontakta
Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275
info@barnteaterakademin.se

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered

BARNTEATERAKADEMIN  I   www.barnteaterakademin.se