Click here to view this email in your browser                                                                      Януари 2016
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ: ЕНЕРГИЯ, ТРАНСПОРТ, СГРАДИ, ИКТ И ИНФРАСТРУКТУРА
5-7 април 2016, София, организатор: Виа Експо
В началото на 2016 Ви изпращаме първия бюлетин на Smart Cities. Той е посветен на информационните технологии, чрез които градовете ни могат да се превърнат в по-интелигентни и устойчиви среди. 
В интервю двама експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения ще Ви запознаят с основните аспекти на националната ни политика в областта на ИТ. Това ще бъде и темата на тяхната презентация в конференцията. Ще научите къде ще бъдат насочени инвестициите през следващите години и кои са приетите стратегически документи. Анелия Димова и Рени Антонова подчертават, че вече се работи активно по редица проекти и страната ни има голям потенциал за реализиране на концепцията за интелигентните градове.
В стремежа си да подпомогнем бизнеса чрез провеждането на Smart Cities, предоставяме на
изложителите две безплатни услуги, които биха могли да им съдействат за намиране на точните делови партньори:
Таргетиран мейлинг до потенциални клиенти от България и чужбина
● Възможност за публикуване на обяви в отделна секция  "Търся дистрибутор/ сътрудник" на сайта на събитието.
Ако желаете да станете част от Smart Cities 2016 или имате въпроси, може да се свържете с нас: office@viaexpo.com и 032/ 512 900.
 
Анелия Димова
 
Рени Антонова
 
ЗА ДА ИЗГРАДИМ ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ СВОЯ ОПИТ И РЕСУРСИ, КАКТО И ДА ВКЛЮЧИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Анелия Димова, главен експерт по политика в информационното общество, дирекция „Информационни технологии“
Рени Антонова, старши експерт в дирекция „Информационни технологии“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 
Каква е ролята на информационните технологии за подобряване на икономиката ни? Кои са новите моменти в националната ни политика в тази област?
Информационните и комуникационни технологии са един от основните фактори за изграждане на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновациите. Затова ЕС и България възприемат  развитието на ИКТ като приоритетна  стратегическа хоризонтална политика.  Националната  програма Цифрова България 2020 определя параметрите за развитие на информационното общество в България и има за цел да се подпомогне изпълнението на европейските приоритети и задачи, описани в Цифровата  програма за Европа по отношение на социалния и икономически потенциал на информационните и комуникационни технологии и Интернет до 2020. Развитието на единния цифров пазар и интелигентните градове изисква редица основни предпоставки: подобряване на инфраструктурата на ИКТ, наличие на квалифицирана работна сила и добри електронни умения и използване на  всички възможни публични и частни източници на финансови средства за подкрепа на високотехнологични решения.
 
Българското правителство признава потенциала на инициативата за интелигентните градове и активно насърчава сътрудничеството между общините и бизнеса в нейното изпълнение. Множество проекти се подкрепят от текущите оперативни програми, бюджетите на общините и различни публично-частни партньорства в области като устойчива мобилност, включително  интелигентен градски транспорт, интелигентно управление на трафика и избягване на задръстванията, управление на търсенето, информация и комуникация, дистрибуция на стоки, ходене и колоездене, енергийната ефективност на обществени и частни сгради  и енергийна ефективност на отоплителни и охладителни системи на градовете, за енергийна ефективност на системите за осветление, електронни обществени услуги (административни, електронно обучение, електронно образование, електронни социални грижи ) и т.н.
 
Като лектори в Smart Cities – кои ще бъдат акцентите в презентацията Ви?
Ще покажем аспектите  на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения:
● Инициативите за интелигентни градове в Цифровата програма за Европа
● Инициативите за интелигентни градове в Цифровия единен пазар
● Цифрова България 2020
    - Широколентова инфраструктура от ново поколение
    - Електронно управление
    - Киберсигурност
    - Облаци, данни-отворени и големи, интернет на нещата, RFID, М2М
    - Интернет управление
    - Интелигентни транспортни системи , e-Call
    - Речник на информационното общество
    - Индикатори на ИО
За да прочетете цялото интервю, кликнете тук 
 
ПАРТНЬОРИ
 
 
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Създадена през 1995 г. към момента в нея пряко членуват 99 фирми. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др. За повече информация за дейността на БАИТ кликнете тук
 
 
 
“Building Green” е гръцко списание и платформа за комуникация, която предлага информация за новите тенденции в устойчивото строителство. Изданието съдържа информация за новите тенденции в архитектурата, иновативните решения и материали, добрите практики. Разглеждат се теми, свързани със европейското  и гръцкото законодателство, както и се включват интересни интервюта с известни архитекти.
 
 
 
Sdelovaci Technika (в превод – комуникационни технологии) e водещо издателство в Чехия. Едноименното списание съществува повече от 60 години и предлага актуална информация в областта на информационните технологии, електрониката и електротехниката. На интернет сайта на издателството ежедневно се публикуват новини от цял свят.
 
Полезни връзки:
  Организатор: Виа Експо   T +032 512 900   E  office@viaexpo.com  W www.viaexpo.com
Препрати на приятел:
Намери ни в социалните мрежи:
       
 
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE" или натиснете линка "Unsubscribe" (Отписване) по-долу
Via Expo Ltd. - www.viaexpo.com