Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Oktober 2017 nr. 38
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Stadsdichter komt op bezoek
 
Schoenmaatjes
 
Wat haalt u uit de nieuwsbrief?
 
Schrijven helpt
 
Kindercathechese 'Open Huis'
 
Eerste protestantse lezing
 
Tijdelijke predikant
 
Reformatie en oecumene
 
Jogchum wint 5000 euro
 
Instuif in oktober
 
 
Zondag 15 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 'Ken je mij?'
 
 
Voorganger:
ds Lia Jansen
 
 
Sterretjes
 
Bij de Nationale Viering '500 jaar reformatie' in Utrecht is koning Willem-Alexander aanwezig.
 
Wegwijzer of wel blauwe boekje 2018 is online.
Een oudere gast van onze kerkdiensten heeft de wens te kennen gegeven om gedoopt te worden.
 
Zomer expositie
Tot half oktober is er de expositie van schildersvereniging
Kleur -en- Toets.
 
AGENDA
 
Maandag 16 oktober Doopcatechese

Wijkkerkenraad

Dinsdag 17 oktober Stiltecentrum open

Ontspanningsmiddag voor senioren

Donderdag 19 oktober Stiltecentrum open

Instuif [de wereld van de geneesmiddelen]

Zaterdag 21 oktober Start samen op Vakantie [tot 28 oktober]

Zondag 22 oktober
ds. Jetty Scheurwater
 
Save the date
Dinsdag 24 oktober
 

Zondag 15 oktober

Matteüs 22:34-46

Geloven is een dagtaak
Je kunt niet een beetje geloven, je kunt God niet een beetje liefhebben. Als je gelooft zoals Jezus dat doet, doordringt dat je hele bestaan. Met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand. Dat is geen zware opdracht waar je onder gebukt gaat. Integendeel. Bij alles wat je doet, mag je de liefde van en voor God ervaren. Daar word je vrolijk van!
 
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Stadsdichter komt op bezoek
Robert Grijsen, stadsdichter van Hilversum, komt naar de mensen toe.
Oftewel: dichter in de buurt. En hij begint in Zuid. Op vrijdag 13 oktober brengt hij in de Bethlehemkerk een gevarieerd poëzieprogramma. Een klein uur draagt Robert Grijsen voor uit eigen werk en vertelt hij over zijn dichterschap. Ook gaat hij in gesprek met het publiek. Als het even kan wordt er nog samen een gedicht gemaakt. De voordracht begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.
Het belooft een mooie avond te worden. Zeer de moeite waard.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoenmaatjes: bijdragen
 
 
  
 
Deze zondag kunnen de schoenendozen en eventueel bijdragen voor Schoenmaatjes, een actie van Edukans, worden ingeleverd.
 
Als u geen hele schoenendoos wilt vullen, maar wel mee wil doen aan deze actie, dan zijn losse schoolspullen, toiletartikelen, speelgoed of een geldelijke bijdrage (voor het vervoer) ook van harte welkom.
 
U mag uw spulletjes/donatie in de speciale schoenendozen in de hal van de kerk doen.
 
Op zondag 15 oktober staan wij klaar om uw schoenen- doos in ontvangst te nemen.
 
 
Wat haalt u uit de nieuwsbrief?
De komende maand vindt er een onderzoek plaats naar de vraag hoe gemeenteleden denken over de communicatie binnen onze Protestantse gemeente; berichtgeving via Kerkbrink, nieuws­brieven, websites, apps, enzovoorts.
 
Het kan zijn dat u wordt benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Wilt u in dit geval meewerken en uw eerlijke mening geven?
 
Vijf studenten van de Christelijke Hogeschool Ede gaan het onderzoek doen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrijven helpt
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer allerlei levensvragen je sterk bezighouden, vragen over jezelf, over de betekenis van je leven of over de toekomst, dan kan het helpen om je eigen leven in kaart te brengen. Hiervoor is de training ‘Schrijven helpt’ opgezet. 
 
Trainer is ds. Heleen Weimar, die hiervoor vorig jaar een opleiding heeft gevolgd. De training wordt aangeboden aan leden van de Protestantse Gemeente Hilversum. Na acht bijeenkomsten hebben de deelnemers hun eigen geschreven levensverhaal in handen.
Opgeven, vóór 1 november, bij Heleen Weimar.
 
 
Kindercatechese 'Open Huis'
We houden ‘Open Huis’.
Jullie, jongens en meisjes van groep 1 tot en met groep 8, zijn van harte welkom met je vriendjes en vriendinnetjes op zondag 5 november in de Bethlehemkerk.
 
Hoe doe je dat, een Open Huis houden? We gaan veel ‘doen’. We gaan kokkerellen en we gaan met elkaar rondsjouwen. Wat heeft dat met ons ‘Open Huis’ te maken? Kom ook dan weet je het! De deur staat open vanaf kwart voor 10.
Tot dan allemaal!
 
 
Tijdelijke predikant
  
Een jaar of meer vacant? Dat zag de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens niet zitten. De mobiliteitspool van de dienstenorganisatie bleek de oplossing.
 
Begin 2016 komt de Kerkenraad in Lollum en Waaksens voor een uitdaging te staan. Hun predikant, die achttien jaar lang op de kansel heeft gestaan, gaat weg en laat een lege plek achter. Lees meer ...
 
Eerste protestantse lezing
“Protestantisme is voor mij niet alleen een geloof, maar ook een cultuur.”
 
Als historica, theologe en protestantisme-deskundige, kan dr. Katharina Kunter als geen ander licht werpen op 500 jaar Reformatie in Europa. Dat doet zij tijdens de eerste Protestantse lezing op dinsag 31 oktober.
 
 

Reformatie en oecumene

 
 
 
 
 
  
Dinsdag 24 oktober 20.00 uur, ds. J. Zeilstra in de Bethlehemkerk: “Reformatie en oecumene, toen en nu” een lezing over de Reformatie en hoe wij zelf aan het denken werden gezet en bronnen werden aangeboord die het geloof eeuwenlang hebben gevoed
Als we op 31 oktober 2017 gedenken dat 500 jaar geleden Luther een daad stelde, waarmee de reformatie van een iconisch beeld werd voorzien, gaat het natuurlijk niet om het vieren van een protestants feestje. Lees meer ....
 
Jogchum Kooi wint 5000 euro
Dinsdagmiddag 10 oktober zijn op Het Hilversum 100 Event in de Stookplaats zijn de prijzen van de Hilversum 100 Challenge uitgereikt.
Jogchum Kooi: "Nadat ik een positieve reactie kreeg op mijn voorstel om van de Bethlehemkerk een Groene kerk te maken, heb ik dit plan samen met een ander plan aangeboden aan de Hilversumse uitdaging Challenge 100.
 
Instuif in oktober
 
 
 
 
 
 

Henk Koster neemt ons op donderdag 19 oktober 2017 mee naar de wereld van de geneesmiddelen.

Jogchum en Bea Kooi vertellen op donderdag 2 november over hun reis naar Suriname.


We beginnen steeds om 10 uur. Wie belangstelling voor deze interessante ochtenden, is hartelijk welkom.

Henny de Vries- Verburg

 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl