Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Februari 2017 nr. 08
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Kerk in Actie: Kiesadvies
 
Geslaagde ontmoetingsmiddag
 
Beroepingsproces Morgenster
 
China Reis: Yasmine
 
Expositie Els & Gesiena
 
Boek Menno Veldstra
 
Films in de veertigdagentijd
 
 
 
Zondag 26 februari
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: ''Wie ziet het?"
 
 
Voorganger:
ds. Lia Jansen
 
Sterretjes
 
Het oppasteam heeft versterking nodig.
 
 
We zoeken vrijwilligers voor de donderdag.
 
 
Paaskaarsen
Ook dit jaar kunt u een huispaaskaars 2017 bestellen. Op de zondagen 19 en 26 februari en 5 maart zijn de kaarsen te bestellen bij de koster. Voor de Paasdagen heeft u hem dan in huis.
 
 
 
AGENDA
Komende week:
 
Dinsdag 28 februari  Ontspanningsmiddag
voor senioren

Woensdag 1 maart  Sectiebijeenkomst Zeeheldenkwartier

Donderdag 2 maart  Instuif

Zondag 5 maart  Ontmoetingsbijeenkomst secties Staatsliedenbuurt en Gijsbrecht-west


SAVE THE DATE
 
9 maart
Senioren gesprekskring
 
 

Zondag 26 februari

Lucas 18: 31-43

Wie ziet het? 
Wie ziet wat er met Pasen zal gebeuren? De leerlingen begrijpen het niet. Wat anderen niet zien, ziet de blinde man uit het verhaal van vandaag wel. Hij wordt door Jezus genezen. Maar hij is niet de enige: alle mensen die getuige zijn van dit voorval, brengen hulde aan God. Zij hebben het gezien!
 
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Kiesadvies van Kerk in Actie
 
Het is deze dagen verkiezingstijd tot medio maart!
 
Weet u wie er profiteert en wie er de dupe wordt van uw stem op woensdag 15 maart?

Het Kerk in Actie KiesAdvies helpt u in 21 vragen op weg bij het bepalen van uw keuze.
 

Geslaagde ontmoetingsmiddag

Na de dienst van zondag 19 februari j.l. vond de eerste ontmoetingsmiddag in de Bethlehemkerk plaats.
O.l.v. ds. Jetty Scheurwater, Reintje Hofman, Maria Kruithof en Kees Schipper werd het jaarthema “Deel je leven” in vier workshops uitgewerkt.
Ditte Oerlemans en Jacqueline Hendrikse verzorgden de lunch voor ruim 40 gemeenteleden uit de sectie Kerkelanden. Lees meer ...
 
 
 
 
Beroepingsproces Morgenster
 
 
Op 12 februari heeft Erik van Halsema verteld dat hij door de gemeente van de Morgenster beroepen zal gaan worden en dat hij dat beroep serieus in overweging zal nemen.
Over zijn persoonlijke beweegredenen informeert hij u zelf.
We begrijpen heel goed dat Erik na ruim 17 jaar in onze gemeente te hebben gewerkt een nieuwe uitdaging zoekt en dat hij deze kans met beide handen aanpakt.
 
China reis: Yasmine
Lieve mensen.
 
De collecte van 19 februari  voor het kindertehuis in China heeft maar liefst € 467,58 euro opgebracht.
 
Wij kijken er naar uit om 19 april 2017 naar China toe te gaan.
 
Hierbij wil ik u hartelijk bedanken voor u bijdrage.
 
Liefs,
Yasmine van Vliet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expositie:
Els Nijhof & Gesiena van der Leij
  
Els Nijhof en Gesiena van der Leij zijn allebei leerlingen van Mark van Praagh [foto links]. Els krijgt nog steeds les. Gesiena is wegens omstandigheden opgehouden. Wij houden allebei van kleuren. Kleuren weven en mengen door middel van kleurpotloden en verf. We worden getroffen door allerlei zaken om ons heen. Hun uitstraling willen wij vangen in beeld door heel goed te kijken. Bij Els vloeien natuur en fantasie soms in elkaar over. Dat is de vrijheid van het beeldend bezig zijn en de kracht van de amateur/kunstenaar.
 
Boek Menno Veldstra
Lezen voor het goede doel!
 
Kinderen en keizers, een bijzonder verhaal dat speelt in het Rome van de late eerste eeuw na Christus, is uitgegeven.
 
De auteur, Menno Veldstra, stelde vorig jaar vijftig exemplaren van dit boek beschikbaar voor de diaconale jongerenreis naar Ghana.
 
 
Films in de 40-dagentijd:
6 dinsdagen 'Sterk en dapper'
Voor de zesde keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en de Oud-katholieke parochie Sint Vitus tijdens de Veertigdagentijd een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd en Pasen of anderszins gaan over lijden en opoffering: Sterk en Dapper.
 
Iedere film wordt voorafgegaan door een inleiding en na afloop kort nabesproken. De dinsdagen zijn 7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april en 11 april.
 
De eerste film op dinsdag 7 maart: Silence.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl