WAT DRAAG JIJ BIJ AAN DE ONTKNOPING?

De energie van de maand april staat in het teken van de ontknoping. Enerzijds gaat dat over dingen ontwarren en ontrafelen waardoor er overall meer helderheid ontstaat. Anderzijds wordt er wereldwijd ook toegewerkt naar een soort verrassend sluitstuk van een verhaal waar wij op aarde ongemerkt al langere tijd onderdeel van uitmaken.

Ogenschijnlijk zij we in een rustigere periode aangekomen. Echter op de achtergrond speelt er nog van alles. Soms wordt er bewust voor mist gezorgd. Het zou niet fijn voor ons zijn om alles bewust mee te krijgen. Sommige dingen zijn namelijk onprettig en moeilijk om aan te zien. Je kunt het vergelijken met een operatie, waarbij niet iedereen tegen pijn en bloed kan. Echter helaas zijn deze operaties hard nodig voor de healing van het collectief. Voor ons als mensheid gaat het er vooral over dat we de controle loslaten en ons laten leiden in een rotsvast vertrouwen dat er precies gebeurt wat er moet gebeuren en dat uiteindelijk alles op zijn pootjes terecht komt.

De tekening symboliseert ook een soort verkeersbord. Als je eenmaal op koers bent en de route volgt dan kom je er vanzelf. De gele en oranje rand zorgen voor de benodigde bescherming, zodat je ondanks alle nieuwe trillingen en openbaringen de weg niet kwijt raakt of op een ongewenste manier uit de bocht vliegt.

In april krijg je naast grote lijnen ook te maken met veel details. Dosering is hierbij belangrijk. Het gaat erom dat je bewust bent dat er verfijnde energie door je heen stroomt. Ons energiesysteem zorgt voor het transport van deze energiestroom, waarbij wij niets van deze stroom hoeven op te nemen. Wij zijn slechts het doorgeefluik. Wat er ongemerkt wel gebeurt, is dat er door het energietransport fijne stofjes uit ons energiesysteem loskomen en kunnen vermengen met de nieuwe energieën. Dit brengt een bijzonder proces op gang. Net of daardoor dingen die eerst onbegrijpelijk en ongrijpbaar waren ineens een aardse vorm krijgen. Eerst is de stroom nog druppelsgewijs, later komt de stroming pas echt op gang.

De ontknoping is groen en blauw. Groen is de kleur van het hart, onze ware natuur en ook van de liefde. De blauwe kleur is van communicatie en ook gerechtigheid. Het zou kunnen zijn dat er tussenkomst van de rechtspraak nodig is om alles weer in goede banen te leiden. Het is hierbij niet de bedoeling mensen te straffen, maar om de dingen neer te leggen bij diegenen die daar ook daadwerkelijk verantwoordelijk voor gesteld kunnen en mogen worden. Het is daarna aan het collectief om gezamenlijk de ontstane problemen op te lossen. Deze processen kunnen versneld worden als de verantwoordelijken hun lang bewaarde geheimen prijs geven. Zo kan er daarna, letterlijk of figuurlijk, een neutraliserend "tegengif" gemaakt en toegediend worden waar dat nodig is. Soms is het antigif heel aards, maar ook het geven van energetische healingen door hen die wakker en zuiver zijn, heeft veel effect en is erg helend. Dit alles vraagt om helderheid van geest. Zorg er daarnaast ook voor dat de mind vrij is en openstaat voor creativiteit.

In deze fase kan er dankbaar gebruik gemaakt worden van de oude wijsheden uit beschavingen als Atlantis en Lemurië. Door deze in een nieuwetijds jasje te stoppen en wijd te verspreiden kan het tij gekeerd worden en de weg "up" gevonden worden. Belangrijk hierbij is het besef dat er een hele cyclus doorlopen moet worden, die een spiraalvormige beweging kent. Er is sprake van een (r)evolutie, waarbij we met elkaar kunnen zorgen dat de vooruitgang in de wederopbouw bewaakt en voltooid wordt.

In de tekening kunnen een paar zwarte puntjes onderscheiden worden. Zij staan symbool voor de speldenprikjes die uitgedeeld worden. Zo wordt geprobeerd om de vernieuwingen tegen te houden, door de vertegenwoordigers van de oude tijd. Dat vraagt om waakzaamheid. Door gronding te geven aan de aanwezige, paarskleurige inspiratie die van boven komt, wordt dat wat spiritueel is aards (rood). Dit is een goed teken. Als deze stroming eenmaal op gang is, dan is het proces in de positieve zin van het woord onomkeerbaar. Al met al zal het nog best even spannend zijn of het allemaal op tijd gaat lukken en of de puzzelstukjes op de juiste plek vallen. Het is een grote logistieke operatie, die al lang achter de coulissen wordt voorbereid.

De kunst is om mee te bewegen, ondanks de aanwezige spanning. De gevraagde inbreng is om mee te gaan op de stroom en de aanwezige (licht)energie door te geven, zodat de healing plaats kan vinden. Probeer om niet de strijd aan te gaan of je tegen de regels te keren. Dat zou het proces alleen maar vertragen en zelfs tot een mislukking kunnen leiden. Vertrouw erop dat de juiste mensen achter de schermen in deze fase aan de touwtjes trekken. Geef hen vooral de ruimte om hun werk te kunnen doen, ook al vraagt dat van je om soms in het gareel te lopen terwijl dat best tegen je gevoel in gaat. Kom je toch wantrouwen tegen, probeer dan om achter de ogen van de beleidsmaker(s) te kijken. Zo kan je met jouw innerlijk weten testen of je iemand voor je hebt die het goed met je voorheeft.

Het kan ook zijn dat je tot jouw verrassing in deze maand gevraagd wordt om een bijdrage te leveren voorbij jouw comfortzone. Zeg vooral niet te snel nee. De nieuwe orde is heel goed in staat om te zien waar toe jij op aarde bent. Soms kunnen zij dat beter zien dan jijzelf. Juist jouw unieke expertise is nodig om nieuwe bewegingen in gang te zetten. Het kan aanvoelen als omscholing of van je pad af gaan, terwijl deze vragen juist over de diepere bedoelingen van jouw leven gaan. Deze nieuwe beweging zal steeds meer grond onder de voeten krijgen. De gronding die hiervoor nodig is, zal steeds steviger aanvoelen.

Een maand toegewenst waarbij je vanuit echtheid, compassie, overvloed en oneness je leven leeft en daarbij beseft dat het universum juist nu en meer dan ooit jouw licht, jouw warmte en jouw liefde, kortom jou in al zijn facetten, heel hard nodig heeft .


ENKELE ACTIVITEITEN UIT DE COACH-INN AGENDA:

16 MEI ADEM-INN (AVONDWORKSHOP)

18 MEI VORIGE LEVENS SYSTEMISCH EN ENERGETISCH BEKEKEN (LEVEL 2)

15 JUNI VERDIEPING EN TRANSFORMATIEDAG (LEVEL 2)

29 AUGUSTUS COACH-INN-SYSTEMEN (SNELKOOKPAN - LEVEL 1)

Ben je benieuwd naar welke langere trainingen op het programma staan voor het najaar, neem dan een kijkje in de agenda op de website.


BOEKENTIP
En ook deze maand noem ik nog een keer een kaartenset. Deze keer die van de Gateway of Light Activation. van Kyle Gray. Mooi getekende kaarten, die een diepe uitwerking hebben. In het begeleidend schrijven vind je eenvoudige oefeningen waarmee de activaties die op de kaarten uitgebeeld staan, kracht bij gezet wordt.


RECEPT VAN DE MAAND
De afgelopen maand waren er meerdere mensen jarig. De hoogste tijd voor een taartje. Van een vriendin kreeg ik een heerlijk recept van een vegan, glutenvrij frambozen-dadeltaartje, dat zonder oven bereid kan worden. Met een paar eigen toevoegingen en aanpassingen kun je deze vinden op de website van Dagelijkse Voeding.


Benieuwd naar jouw energiebewegingen?
Bij transformatieprocessen is het altijd fijn om wat houvast te hebben. Dat is precies wat een energieboodschap biedt. Je kunt deze bestellen in de energiewinkel en je ontvangt deze in je mailbox. Je treft in de webshop ook nog andere producten aan zoals vloerankers, CD's en remediesets. Wil je een afspraak maken? Dat kan door een mail te sturen naar info@coach-inn.nl of te bellen naar 033-4451480. Op dit moment zal je rekening moeten houden met wat langere wachttijden.


Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info: www.coach-inn.nl. Voor de Innerlijke Groeireizen zie www.jewordtthuisgebracht.nl. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op Twitter en Facebook. De recepten van de gerechten geserveerd in het Bolwerk staan op dagelijkse-voeding.nl. Daar staat ook meer informatie over het Coach-Gourmet. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.