Bethlehemkerk Nieuwsbrief
April 2018 nr. 16
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Jeugdwerker Hilversum: even voorstellen
 
Eerste Ionaviering 
groot succes
 
Opening expo
'De Dorpsdominee'
 
Een nieuw begin
 
Bethlehem Bikers
 
Voorjaars- thermometeractie
 
De Kapel als 2e mooiste
 
Terugblik ontmoetingszondagen
 
Zichtbare ingang
 
Emmaus op bedevaart
 
Boomspiegel dag
 
Avondmaalsviering in kleine kring 
 
 
Zondag 22 april
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Van helden en herders'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
Sterretjes
 
Christenen in Pakistan
 
3e week ivm koningsdag
 
Solidariteitskas onbenut
 
 
Mensen lopen er niet mee te koop.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 20 april
- Catechese tieners
- Stercafé
 
 
Zaterdag 21 april
-
 
Zondag 22 april
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Maandag 23 april Wijkkerkenraad

Dinsdag 24 april Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open

Donderdag 26 april Stiltecentrum open

Vrijdag 27 april
Koningsdag

Zaterdag 28 april Boomspiegeldag
 
Zondag 29 april
ds. Stella Muns 
 
Save the date
 
Maandag 7 mei 
Avondmaalsviering in kleine kring
 
 

Zondag 22 april

Johannes 10: 11-16
 
Jezus is de goede herder
 
Jezus zei: ‘Ik ben de goede herder. Luister! Een goede herder geeft zijn leven om zijn schapen te redden. Maar iemand die ervoor betaald wordt om op de schapen van een ander te passen, doet dat niet. Dat is geen echte herder. Hij zorgt niet goed voor de schapen, want ze zijn niet van hem. Als er een wolf aan komt, laat zo iemand de schapen in de steek en vlucht weg. Dan valt de wolf de schapen aan en jaagt ze uit elkaar....
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
2de editie
 
 
Paaseditie Kerkbrink
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Jeugdwerker Hilversum: even voorstellen
Beste gemeenteleden,
Ik schrijf dit vanuit de Morgensterkerk, op mijn nieuwe werkplek. Ik ben vandaag begonnen als Jeugdwerker voor de Protestantse Kerken in Hilversum. Ik had veel zin om te beginnen omdat ik de sfeer in Hilversum erg fijn vind en zo op mijn eerste werkdag voelt het al vertrouwd. Er is veel om te ontdekken de komende weken: het jeugdwerk in alle kerken, jongeren, jeugdleiding, kosters, gemeenteleden, kerkenraden en nog meer sfeer proeven. De komende weken zal ik kerkdiensten bezoeken en jeugdactiviteiten om zoveel mogelijk te leren kennen.
 
 
 
 
Eerste Ionaviering Hilversum succes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag 15 april j.l. waren voor deze viering zo'n 50 personen in de Bethlehemkerk.  De opstelling van de stoelen in de kerkzaal werd voor deze gelegenheid aangepast. Niet alleen uit de Bethlehemkerk, ook diverse gemeenteleden van de Regenboogkerk, Vitamine G/Diependaalse Kerk, de Grote Kerk en mensen van buiten Hilversum waren afgelopen zondag naar de Bethlehemkerk gekomen.

Om ca. 16.00 uur begonnen we met het oefenen van enkele liederen en vertelde ds. Jetty Scheurwater bijzonderheden hierover.  Om 17.00 begon de viering die door de aanwezigen als bijzonder is ervaren. 
 
De volgende Ionaviering is op zondag 3 juni a.s., opnieuw in de Bethlehemkerk.
 
Lees meer ...
 
Opening De dorpsdominee'
Zaterdag 14 april is een expositie geopend, waarin u een unieke inkijk krijgt in het leven van “De Dorpsdominee”. Fotograaf Gert-Jan Jansen kreeg de mogelijkheid om ds. Erik van Halsema een half jaar te volgen in zijn leven als wijkpredikant. Het is een  indrukwekkend document geworden mede door de persoonlijke teksten, die de dominee aan de foto’s toevoegde.
 
De tentoonstelling is tot 18 mei te zien in de Bethlemhemkerk.
 
 
 
Een nieuw begin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit voorjaar zijn er twee Leerhuizen bij de oerverhalen uit Genesis 1 t/m 11.

In aansluiting op de lezingen uit Genesis (Pasen tot en met Pinksteren) bied ik twee leerhuizen aan na de diensten
op 22 april en 6 mei a.s..
 
Op zondag 22 april een bijbels theologisch leerhuis bij Genesis 1-3 en op zondag 6 mei een pastoraal psychologisch leerhuis bij Genesis 2-4 en 11:1-9. Er is veel geschreven over de oerverhalen.  Lees meer ...
 
Bethlehem Bikers rijden uit
Zaterdag 28 april om 09:00 vertrekt een groep leden van de Bethlehemkerk met de motor op pad gaan richting Ardennen.
 
Wil je mee, rij of heb je een motor dan kun je je aanmelden bij Olaf Streutker.
 
Vertrek: vanaf het kerkplein.
Interesse of meer informatie:
Olaf Streuker (Olaf@glw11.nl)
  
 
Voorjaarsthermometeractie
 
 
 
Zondag 8 april startte de voorjaarsthermometer-actie  met als thema ‘hulp aan Christenen in Pakistan’. In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid van kwetsbare mensen. De meesten van hen leven in armoede op het platteland. De kerk is voor hen een veilig toevluchtsoord. En dat is broodnodig in een land waar nauwelijks plaats voor hen lijkt te zijn. De Kerk van Pakistan is de grootste protestantse kerk van het land en wordt gevormd door presbyterianen, methodisten en anglicanen. Lees meer ...
 
De Kapel 2e mooiste huis
De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk heeft een verkiezing gehouden welk huis het mooiste van Hilversum is.
 
Daarbij is de Kapel aan de 'sGravelandse weg als 2e uit de bus gekomen!
 
Op de open monumentendag is de Kapel extra open. Maar misschien niet zolang wachten en gewoon een keer langs gaan?
  
 
Terugblik: ontmoetingszondagen
 
 
 
 
 
We kijken met veel voldoening terug op de vier ontmoetingsbijeenkomsten in februari en maart 2018.
 
De geloofsgesprekken stonden dit keer centraal. Eerst aan de hand van  24 kernwoorden die ons door de taakgroep Kerk 2025 (voorheen taakgroep Herijking) zijn aangereikt.
 
In groepen van ca. 6 personen werd openhartig gedeeld welke woorden werden gekozen en wat daarvoor de aanleiding was.
Lees meer ...
 
Zichtbare ingang
Na de prachtige verbouwing aan de binnenkant van de kerk was er ook een wens iets te doen aan de uitstraling van het kerkplein en de nieuwe ingang van de kerk. Om de ingang te accenturen is er de afgelopen week een ‘rood pad’ in de bestrating met verlichting in de grond aangebracht. Komende periode volgen nog meer zichtbare wijzigingen,
  
 
Emmaus op bedevaart
  
 
Het Bisdom Haarlem-Amsterdam, waar de Emmaus parochie (de Waaier) onderdeel van is, gaat in de meivakantie van 2018 op bedevaart naar Assisi.
 
Deze bedevaart zal in het teken staan van de Heilige Franciscus en Clara uit Assisi.
 
Het leven van deze twee heiligen heeft een grote indruk op de stad achtergelaten die tot op de dag van vandaag velen inspireert. Voor ons bisdom de kans om aan de hand van deze voorbeelden op weg te gaan.

De reis zal plaatsvinden in de meivakantie van 2018. Er komt een busreis en een vliegreis.
 
 
Boomspiegel dag
We gaan weer de perkjes rondom de bomen in de straten opknappen!
 
HeiKRACHT organiseert op zaterdag 21 april weer een “boomspiegel dag” voor de buurtgenoten in postcode 1215. Vorig jaar was dit een groot succes en we hopen dat er meer straten mee gaan doen.
Leuk, samen met je buren een paar uurtjes aan de slag om de straat op te knappen en (opnieuw) kennis te maken met je buren.
 
 
Heilig Avondmaalsviering in kleine kring
 
 
 
Vooraankonding Heilig Avondmaalsviering in kleine kring o.l.v. ds. Jetty Scheurwater op maandag 7 mei a.s.
 
De viering begint om 14.30 uur. Om ca. 15.00 uur drinken we samen koffie of thee aan de leestafel.
Wilt u voor deze viering opgehaald of na afloop weer thuisgebracht worden?
 
U kunt contact opnemen met Maria Kruithof.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl