Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
September 2019 nr. 33
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
De 2de zondag vande herfst
 
Vredewandeling door Hilversum
 
Vacature van de maand: Diaken
 
Midden in het Leven
 
Even voorstellen ...
 
Help de leeringen van de Van Hasseltschool
 
Thee met thema: terugblik
 
Iona viering oktober
 
Avond voor ouders van jongeren
 
Vanuit de Kerkenraad
 
Theater voor mantezorgers
 
Fancy Fair
 
 
 
Zondag 29 september
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
''De ander zien in zijn nood"
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Er is nog steeds de mogelijkheid om een foto in te zenden die we voor de kerstkaart van onze gemeente kunnen gebruiken.
Inzenden kan (liefst) digitaal naar Gert-Jan Jansen email:
gerepo@planet.nl
Sluitingsdatum 1 okt.
 
Help jij ons om “Rondom Jezus” ook digitaal bekendheid te geven?
 
Vacatures:
 
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 27 september
 
Zaterdag 28september
 
Zondag 29 september
ds. Jetty Scheurwater
 
Vredeswandeling door Hilversum.
 
Klik hier voor de route van de wandeling.
 
Maandag 30 september
-
 
Dinsdag 1 oktober
Week tegen de eenzaamheid
 
Woensdag 2 oktober
Bijbelcafé: Jezus buiten de kerk
 
Donderdag 3 oktober
 
 
 
Vrijdag 4 oktober
Catechese met aansluitend Stercafé 
 
Zaterdag 5 oktober
-
 
Zondag 6 oktober
ds. André de Oude
 
SAVE THE DATE
zondag 13 oktober
 
 
 

Zondag 29 september

1 Samuël 21: 2-10
 
Vijf broden en een zwaard.
 
In het verhaal van vandaag doet David alsof hij namens de koning op een geheime missie is. Met een spannend verhaal dat hij aan de priester vertelt, lukt het hem de heilige toonbroden en het zwaard van Goliat te pakken te krijgen.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
Kerkbrink PgH "Rondom Jezus"
 
BEZOEK ONZE SITE
De 2de zondag van de herfst
Zondag 29 september is alweer de 2de zondag van de herfst.

In deze dienst wordt Wilma Hilberts bevestigd in het ambt van diaken, voorganger is onze eigen wijkpredikant ds Jetty Scheurwater.
 
In I Samuel 21 lezen we dat koning Saul zijn legeraanvoerder David vervolgt. Om te overleven verzwijgt David dat hij niet op missie is voor de koning en hij vraagt en krijgt brood van de priester.
 
In Lucas 16 vertelt Jezus in een gelijkenis over de achteloosheid waarmee de rijke voorbij loopt aan de arme Lazarus.
 
 
 
Vredeswandeling door Hilversum
 
Op zondag 29 september wordt er vanaf 14 uur vanaf het raadhuis de jaarlijkse vredeswandeling gelopen. De wandeling wordt geopend door burgemeester Broertjes. Gedurende de wandeling hebben wij zeven halteplaatsen waar het een en ander wordt gepresenteerd of vindt een activiteit plaats vindt.
 
Bij elke halteplaats wordt ook in een kort ceremonieel moment een fakkel aangestoken. De wandeling wordt afgerond met een kort samenzijn op de kerkbrink. 
 
Klik hier voor een plattegrond met de route van de wandeling.
 
Vacature van de maand: Diaken
Diakenen zijn de praktische mensen in de kerk die handen en voeten geven aan het christen en gemeente zijn.
Om mensen te kunnen helpen, is ook geld nodig. Aan de ene kant moet geld worden ingezameld om te kunnen uitdelen. Maar gaven inzamelen is meer dan meer dan alleen zorgen dat de collectezak rondgaat en wordt gevuld. Want diaconaat is meer dan alleen financiële hulpverlening, maar oog hebben voor kwetsbare mensen of mensen die het even moeilijk hebben en hulp nodig hebben. Wie heeft hulp nodig en wie kan eventueel die hulp bieden.
 
 
 
 
Midden in het Leven
  
Op vrijdag 27 september hebben we deze keer als keuze de onderwerpen “Verval: ten aanval of meebewegen?” (door Lisette en Erik) en “E.H.B.O.” (door Sandra).
 
Zoals gewoonlijk starten we om 18.45 uur met American Diner en koffie. Na afloop van de onderwerpen sluiten we zoals gewoonlijk af met een hapje en drankje. Leeftijd ± 40 - 67 jaar.
Je kunt tot en met woensdag 25 september opgeven via het emailadres middeninhetleven@
 
 
Even voorstellen ...
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Aster Abrahamsen-den Bok. Dit najaar zal ik in de Bethlehemkerk bevestigd worden als predikant naast ds Jetty Scheurwater. In juli vorig jaar mocht ik komen preken in de Bethlehemkerk. Ik weet nog dat ik toen dacht: ‘wat een leuke kerk en gemeente, en dat zo dicht bij mijn huis. Stel je voor dat ik daar zou werken…!’. Wie had gedacht dat ik ongeveer een jaar later een beroep zou krijgen vanuit deze gemeente?

Lees meer ...
  
 
Help de kids van de Van Hasseltschool
 
De Bethlehemkerk organiseerde op 24 maart j.l. – samen met de Kapel – een avond over duurzaamheid met Jan Terlouw en de zussen Jessie en Nicky Kroon. Veel buurtorganisaties deden mee en geven er een enthousiast vervolg aan.Zo ook de leerlingen van de van Hasseltschool. Ze doen o.a. mee aan de ‘e-waste race’.
 
 
Thee met thema: terugblik
De commissieleden van Kerk en Buurt wachten die morgen toch enigszins gespannen of er op de uitnodiging gereageerd zal worden. Rond 9.30 uur druppelen de eerste gemeenteleden binnen voor een gesprek over ‘Vrede verbindt over grenzen’. Uiteindelijk zitten we met 10 personen rond de tafel waarop de vredesvlag, de vredeskaars en wat lekkers uitgestald liggen.
Na welkom, korte introductie, het aansteken van de vredeskaars en met een gedicht van Andries Govaart: ‘Vrede voor dit huis’ gaan we in twee groepen uiteen.
 
  
 
Iona viering in oktober
 

Zondag 20 oktober wordt er weer een mooie Ionaviering in de Bethlehem kerk georganiseerd, dit keer met als thema: over grenzen heen

16.00 uur : sing’in

16.30 uur : informeel kennismaken met koffie en thee

17.00 uur : viering m.m.v. Dianne Heijstee, Marlene Erdmann en Yvonne van Bommel

18.00 uur : vegetarische maaltijd.

Iedereen is van harte welkom!

Vooraf aanmelden hoeft niet, maar wordt in verband met de voorbereiding van de maaltijd op prijs gesteld: hermabosma@hetnet.nl

 
Avond voor ouders van jongeren
Op dinsdagavond 8 oktober van 20:00-21:00 is er een avond voor ouders van jongeren. Ik zal wat vertellen over komend seizoen en er is tijd om eventuele vragen te stellen. Het is een mogelijkheid om te praten met andere ouders over tieners en kerk en het jaarthema. Je kan je aanmelden tot 6 oktober, zodat ik weet op hoeveel ouders ik kan rekenen.
 
Renate Japenga, jeugdwerker PGH
 
 
Vanuit de kerkenraad
 
We kijken terug op een drukke zomer en septembermaand.
De gezamenlijke diensten in de zomer met de Diependaalse kerk zijn wederzijds als positief ervaren.
 
Er zijn een paar gesprekken gepland i.v.m. de kostersvacature. We hopen van harte dat het lukt een geschikte kandidaat te vinden!
 
 
Theater voor mantelzorgers
Donderdagmiddag 17 oktober speelt Theater aan de Lijn op humoristische wijze herkenbare situaties uit het leven van mantelzorgers: 'Laat de gespannen lijn maar vieren'. 
De COP (Contactgroep Ouderen Pastoraat) van de PgH verzorgt een mooie middag in de Regenboogkerk voor mantelzorgers, pastoraal bezoekers en anderen die zich, al dan niet beroepsmatig, bij mantelzorg betrokken weten. Lees meer ...
 
 
Fancy Fair
 
 
Op 9 november 2019 zal de oude vertrouwde Fancy Fair weer worden georganiseerd in de Diependaalse kerk!  Net als vroeger belooft het weer de gezelligste Fancy Fair te worden van heel Hilversum! 
 
Met het bekende rad van avontuur, overheerlijke koffie en thee met iets lekkers en uiteraard een zaal vol leuke spullen om te kopen, zoals keukenspulletjes, boeken, puzzels, kleding, maar ook speelgoed.
 
U bent van harte uitgenodigd om te komen!
 
 

 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl