VÄLKOMMEN till DrömCentrum Minerva smiley
 
Här får du råd och inspiration om hur drömmar kan förstås, tolkas och användas.
På hemsidan www.dromcentrum.se hittar du mer om drömmar, drömkurser, föredrag, böcker, drömtolkningar, med mera … 
 
Drömmar längst ned här i brevet
 
Hej alla drömmare i försommaren smiley
 
Senaste kursen (i april) var en helg med tema DagSdrömmar och Lucid dreaming.
På alla dessa kurser är healing, det inre läkandet, viktigast. Men denna gång var något alldeles speciellt:
Vi fick hjälp och instruktion från ”högre ort” (medicintekniker från Arcturus) att arbeta med det som brukar kallas Eteriska Kniven.
Stor och djup förlösning och healing för deltagarna.  Jag är så tacksam över att få vara med om dessa fantastiska sammankomster.
Här listar jag de kurshelger som återstår.
Skicka frågor och intresseanmälan till minerva-li@comhem.se 
 
KURSER
 
Modul 4:  30aug-1sept
Drömtolkning Drömarbete Drömterapi med feedback. Aktivt lyssnande. Terapeutisk hållning. Terapeutens frågor. Att bryta negativa bindningar. Behåll din egen kraft.
Kursavgift 2900,- (mindre kompendium ingår)
 
Modul 5:  8-10 nov
Kroppsorienterad drömterapi. Att arbeta med symtom och somatiska sjukdomar för insikt och läkning. 
Kursavgift 2900,- Kompendium ingår.
 
Modul 6:  28feb-1mars 2020
Transformation. Närvarande, Intonad eller Uppkopplad. Urskiljning kanalisering mediumskap. Att välja medvetandenivå
Kursavgift 2900,-
 
Modul 7:  24-26 april 2020
Möte med döden. Möt din födelse, ditt liv och din död. Varför är du här - mening och syfte med ditt liv. Vad är din uppgift?
Kursavgift 3000,-
 
Modul 8:  20-30 augusti 2020
Inre seende, drömramar, reinkarnations-scanning och reinkarnationsterapi. Arbetsmetodik, frågemetodik. 
Kursavgift 3000,-   Unikt Kompendium 300:- tillkommer. 
 
BÖCKER
Jag är verkligen tacksam att få höra hur mina böcker har hjälpt så många att förstå både drömmar, livet och döden, och hur de har fått svar på sina frågor och hittat vägar att lättare möta livets utmaningar.
Dock väntar vi fortfarande på utgivning av tre böcker:
Förstå dina Känslor, Genom Livet och Döden medvetet, Gamla Själar.
De ska komma ut på www.heartdreaming.se men jag vet inte när.  Snart …
 
Medan vi väntar på de tre ovanstående böckerna finns här två erbjudanden:
 
Vill du köpa Din Väg genom Liven direkt från författaren så erbjuds den nu för 160,- inkl moms och frakt (ordinarie pris 216,-)
Mejla minerva-li@comhem.se och meddela då även om du vill ha den signerad.
 
Vill du köpa Brev från Drömkällan så erbjuds den för 190,- inkl moms och frakt (ordinarie pris 285,-) från förlaget  order@heartdreaming.se 
 
Om du skulle vilja förhandsboka Gamla Själar (utan köptvång) så är du välkommen att sms.a eller mejla in dina kontaktuppgifter = namn+email+tel.nr till förlagsredaktören Magnus  070-420 44 44 magnus@heartdreaming.se 
 
OM DRÖMMAR  enlightened
Det som visar sig i våra drömmar är en spegling av vad som rör sig inom oss. 
Kan vi medvetandegöra vår skuggsida så ser vi våra obalanser. Det som blir sett kan helas.
Att läka sin skuggsida är att frigöra vår inre harmoni och kraft.
Ett enkelt exempel visas här nedan:
 
DRÖM
Jag är ute. Det är kväll, vinter, snö. Det brinner högst upp i ett höghus. Brandras och skrot faller ned och krossar flera människor. Jag drar ut en ung halvdöd kvinna ur rasmassorna.
// Daniel
 
TOLKNING
Vinter-snö = något inombords är nedfruset
Kväll = mörkt och svårt att se, inte upplyst, inte tydligt
Höghus = högst upp/ huvudet, tanke-intellekt.
Brand = överhettning, förgörelse för att nytt ska kunna komma i stället.
Ung kvinna = feminin princip, känslosida
Daniel är väldigt intellektuell och har förträngt sin kvinnliga sida genom att förneka sina (och andras) känslor.
Nu har något hänt som gör att intellekt och logik inte längre håller, utan snarare förstör. När den intellektuella masken faller och allt rasar, då får han ”ur askan” syn på sin unga (outvecklade) halvdöda känslosida. Han drar fram den, ser den, räddar den. Nu finns det möjlighet för Daniel att  börja ta till sig allt känslomässigt material som han tidigare förnekat och inte velat se.
 
REFLEKTION
Nu kan Daniel börja tillåta sina känslor. Genom att tillåta känslor av sorg och ensamhet, litenhet och behov, kan han börja läka inifrån och börja uppskatta både glädje och sorg, och låta både logik och känslor finnas. Därmed når han mera medkänsla och äkthet, och större balans och harmoni.
 
Drömgrupp online på facebook
Gå in på hemsidan www.dromcentrum.se. Där kan du klicka dig vidare och kommer då till den slutna gruppen DrömCentrum Minerva. Där hjälps alla åt att tolka varandras drömmar .
 
Kom ihåg att bakom molnen är himlen blå!  Släpp taget om dina moln!   Låt dem passera!
Du kan hela ditt liv.
 
Jag önskar dig sköna vackra sommardagar och spännande nattdrömmar heart
 
Sprid Drömkunskapen genom att skicka detta brev till en vän.
Klicka här :
Forward this email to a friend