Nyhetsbrev #4 2022
 
 
Så var det dags att runda av och hälsa sommaren välkommen på riktigt med denna vårs sista nyhetsbrev. Och det gör vi först med ett stort och jublande hurra!!!
 
 
För på Bibu för några veckor sedan blev vi ju dubbade till mottagare av det finaste pris en kan få i vår del av branschen och världen: Prix d'ASSITEJ!!
Ja, ni ser ju hur glada vi blev! På bilden syns några av tidigare och nuvarande ledamöter i vår styrgrupp som varit med om att driva den prisade verksamheten.
Och juryns motivering löd:
 
"Uppmuntrande, uppsökande och utvecklande – Barnteaterakademin har en särställning när det gäller att stimulera framtagandet av dramatik för barn och unga. Barnteaterakademin placerar scenkonst för barn och unga i centrum. Där kräver den inte bara sin plats utan också sin tid och eftertanke. Ty genom bra förutsättningar kan nya röster höras och dramatiken blomstra.
 
Samarbetet både inom och utanför organisationen skapar mötesplatser för samtal och progression, inte minst vad det gäller i utrymmet mellan det fria teatersverige och institutionerna vilket i sin tur ger synergier långt utanför Göteborg och Västra Götalandsregionen."
 
Grattis till alla som jobbat och jobbar med vår kära akademi. Tack alla som bidragit och hejat på under alla år! Tack också Göteborgs Stads kulturnämnd som stöttar oss! Hurra!!!!
 
Och så kommer här en sista rapport innan det blir dags att bomma igen inför sommaren.
 
Skriva dramatik 2022. De åtta unga deltagarna är på god väg med arbetet och har nu sommaren på sig att skriva klart varsin text. Det kommer sedan i höst bli två offentliga presentationer, den ena i Göteborg och den andra i Vänersborg. Datumet i Vänersborg är inte helt spikat än men ni kan redan notera i era almanackor att söndagen den 18 september cirka 11-17 blir det reading av samtliga bidrag i Göteborg. Vi återkommer med mer info om plats och tid!
 
Barnteaterakademin Podden. Vi har precis släppt två pinfärska avsnitt! Bägge har fokus på scenkonsten och hållbarhet, men med två olika ingångar: Samtal nr 1 handlar om hur scenkonsten kan ställa om till hållbar produktion, nr 2 har fokus på berättandet. Och inbjudna gäster är Christian Gade Berrum med projektet Baeredygtig Scenekunst NU respektive Ninna Tersman dramaturg och dramatiker.
Länk hittar du lite längre ner. God lyssning!
 
Politiken och konsten. Vi har sammanställt en dokumentation av seminariet den 20 april, för att fler ska få ta del av föreläsningar och samtal. Upprinnelsen till seminariet var kulturpolitiska händelser redan hösten 2019, då en rad diskussioner i den svenska kulturvärlden blossade upp, om kontroversiella ingrepp i kulturfrågor i olika kommuner. Och då det också startade en viktig debatt om armars längd i den svenska kulturpolitiken.
 
Det var helt enkelt dags att ta ett grepp på frågan om konstens frihet och kulturpolitikens roll och vi gav oss själva i uppdrag att arrangera ett samtal som inte skulle förenkla utan tvärtom komplicera frågeställningarna om konstens och politikens respektive roller. 
 
Vi skulle ha genomfört vårt seminarium redan våren 2020, men då bröt en bekant pandemi ut och vi beslöt att skjuta fram det hela till valåret 2022. För den som missade seminariet eller vill friska upp minnet, länkas här till vår hemsida där ett dokumentationsmaterial ligger.
 
Det är som sagt val i år så det är ju en sån sommar, en valupptaktssommar, då vårt gemensamma debattrum kommer fyllas med det våra folkvalda och media bestämt är viktigast.

Det är också en sommar då det efterlängtat ljuvliga kommer skuggas av oro för vår existentiellt hotade värld.
 
Tack för denna vår, ta hand om er själva och dem som är er kära, fyll det liv vi fått med mening, ta varje chans att göra planeten gott.

Och njut av sommaren.
 
Kristina Ros
Projektledare
 
Barnteaterakademin podden

 
Sveriges, Nordens, Europas första och enda podcast om scenkonst för barn & unga. Kanske även världens (research gav dock gett vid handen att det kan finnas en i USA...).

SENASTE TVÅ AVSNITTEN UPPE NU!
I en tid av eskalerande kris i våra klimat- och ekosystem sätter vi i två avsnitt luppen på scenkonsten och hållbarhetsfrågan. Det ena med fokus på produktion, det andra om tema och form.
Climate Action Plan
Inbjuden gäst: Christian Gade Berrum med projektet Baeredygtig Scenekunst NU; redaktör Sandra Grehn.
Man kan ju inte turnera med nåt som är enbart mörker
Medverkande: dramaturgen och dramatikern Ninna Tersman, (bl a på Riksteatern). redaktörer Sandra Grehn och Sara Klingvall.
 
TIDIGARE AVSNITT:
Ge oss stor och fet scenkonst!
Andreas Ferrada-Noli, frilansande skådespelare just nu på Backa Teater, i samtal med Sandra Grehn och Sara Klingvall.
Unga Klara - nationell scen för barn och unga
Medverkande: Farnaz Arbabi, regissör och konstnärlig ledare på Unga Klara i Stockholm; redaktörerna Sandra Grehn redaktör och  Sara Klingvall.
 
 
 
Tre nya röster för scenen
 
Den 26 april 2021 ägde regisserade läsningar rum på Backa Teater, av tre nya grovmanus. Av pandemiskäl kunde detta inte ske inför offentlig publik. Men det hela filmades och här finns länkarna (varje läsning följs av ett samtal mellan personer från respektive team):

Om du vill av Hanna Rajs Lara. Se läsningen här!
 
Teorier om människan, del 1 av Bereket Hailemariam Se läsningen här!
 
Orisia av Khashayar Naderehvandi. Se läsningen här!
 
Den som vill läsa texterna hittar dem här på vår hemsida. Här ligger också dokumentet BtA Grovmanus 2021 med presentationer av dramatikerna.
 
Under scenkonstbiennalen ägde ett (direktsänt) samtal rum. Denna gång med två av dramatikerna, Bereket och Khashayar (Hanna hade tyvärr förhinder): 
Tre nya röster för scenen -  klicka här för att se samtalet!
 
 
 
Tre texter för de yngsta

2019 års grovmanus: Jamennej av Åsa Björklund, Grönsakslandet av Talajeh Nasiri och Det stora regnet av Erika Wachenfeldt. Det fina resultatet av vår dramatikertävling med inriktning på målgruppen 2-5 år.

God läsning!

 
 
Barnteaterakademins styrgrupp

Ledamöter från teatrar:
Erika Isaksson - Backa Teater, informatör
Johanna Larsson - Angereds Teater, konstnärlig ledare o regissör
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Lisa Gröön - Regionteater Väst, producent
Manda Stenström - Regionteater Väst, dramaturg
Sara Klingvall - Hagateatern, skådespelare, regissör
Stefan Åkesson - Backa Teater, dramaturg
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare
 
Valbara ledamoter:
Sandra Grehn - fil. dr. i litteraturvetenskap med inriktning mot teaterstudier, Göteborgs Universitet
 
Valbar, adjungerad, ledamot
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
 
Projektledare
Kristina Ros

 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Kan efter överenskommelse hämtas på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar och Teater Sesam.
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, i huvudsak bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

Tips och nyheter
 
 
 
TACK FÖR OSS & SKÖN SOMMAR!

VI SES TILL HÖSTEN!
 
 

Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare

Postdress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Kulturhuset Blå Stället
Angereds Torg 13
424 65 Angered
 
Mail:
info@barnteaterakademin.se

Hemsida: