1e jaargang, nummer 1
De nieuwsbrief van de RES-vertegenwoordigers namens de Energie-Initiatieven in Noord Holland.
 
Informatie over:
* de ontwikkelingen rondom de Regionale EnergieStrategie in Noord Holland (zowel Noord (NHN) als Zuid (NHZ)
* Energie Samen
* Participatie Coalitie
* de vereniging energie-initiatieven Noord Holland
 
 

Noord Holland Noord: Manuel den Hollander - email: manuel@participatiecoalitie-nh.nl
Noord Holland Zuid: Aernoud Olde - email: aernoud@participatiecoalitie-nh.nl
 
BIJEENKOMSTEN PARTICIPATIE COALITIE: 21 + 27 januari
 
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst over de Regionale Energie Strategieën (RES). Wat houdt RES precies in en wat is onze inzet binnen dit proces. We organiseren hiervoor twee bijeenkomsten. Eén voor de regio Noord-Holland Noord op dinsdag 21 januari in Alkmaar en één voor de regio Noord-Holland Zuid op maandag 27 januari in Zaandam. De bijeenkomsten starten om 18.30 en duren tot 21.00 uur.
 
 
 
Meer info over de bijeenkomsten: bijeenkomsten participatiecoalitie Noord Holland
Meer info over de Participatie Coalitie: de landelijke participatiecoalitie
 
 
 
 
Participatiecoalitie in Noord-Holland
 
Wat is ook al weer de Participatiecoalitie?
Het is een samenwerking tussen ons (energiecoöperaties via Energie Samen), de 12 Natuur- en Milieufederaties, LSA Bewoners en Buurkracht. Gevormd tijdens de bekende ‘klimaattafel’ besprekingen waaruit het Klimaatakkoord is voortgekomen. Het werk van deze Participatiecoalitie moet natuurlijk vooral in de regio’s en gemeenten plaatsvinden. Want participatie doe je vanuit huis.
 
NH
In Noord-Holland hebben VEINH en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland snel de handen ineen geslagen om provinciaal vorm te geven aan de landelijke samenwerking. Landelijk is een zogenoemde Menukaart opgesteld, met daarin activiteiten die we als Participatiecoalitie kunnen uitvoeren. Zie de bijlage. In het ‘basispakket’ gaat het over Samenbrengen, Advies en Kennisdelen. In feite moeten wij, uw afgevaardigden, deze activiteiten verzorgen. Hier is ook (enige) financiering vanuit het rijk voor vrijgemaakt.    < Lees Verder >
 
Plusactiviteit uitbreiding coalitie
 
Lokaal eigendom 50%
 
Landelijke infomatie over de Participatie Coalitie: www.hier.nu/participatiecoalitie
In Noord-Holland hebben we een simpele landingspagina gemaakt: www.participatiecoalitie-nh.nl/
 
 
 
Wat is de RES, en waar vind ik informatie?
 
RES staat voor Regionale Energie Strategie. Nederland is hiervoor in 30 regio's opgedeeld. Onze provincie bestaat uit 2 regio's die ieder weer opgedeeld zijn in deel-regio's. Deze noemen we 'deel-RES-gebieden'. In totaal heeft Noord Holland 9 deel-RES-gebieden, waarover hieronder meer.
De overheid wil transparant zijn over het RES-proces en heeft daarvoor 2 websites geopend waar heel veel documenten opgevraagd kunnen worden.
Als RES-vertegenwoordigers namens de energie-initiatieven mogen we bij heel veel bijeenkomsten aanwezig zijn, en wij kunnen bevestigen dat alle relevante stukken ook echt op deze sites te vinden zijn.
 
Wanneer je als energie-initiatief de ambitie hebt om een rol te spelen bij de lokale en/of de regionale energietransitie, dan raden wij coöperaties en andere energie-initiatieven aan om op lokaal en op deel-RES-niveau aan te haken bij de RES.
 
De RES gaat in principe alleen over electriciteit, maar de link naar 'warmte' en andere verduurzamings-uitdagingen zoals mobiliteit is snel gelegd. Dit maakt de uitdaging zeer complex.
 
OPROEP: MELD JE AAN VOOR DE LOKALE ATELIERS
 
In sommige plaatsen hebben de lokale ateliers al plaatsgevonden (stap 3 van onderstaand schema). In de meeste plaatsen vinden de bijeenkomsten echter in januari of februari plaats. Vrijwel alle gemeenten nodigen de lokale energie-initiatieven hiervoor uit, maar mocht dat bij jou niet het geval zijn dan roepen we jullie op: neem contact op met de afdeling duurzaamheid van je gemeente, en meld je aan voor de lokale ateliers!
Dit is ook het ideale moment om alle lokale plannen die jullie hebben in te brengen in het proces.
 
Op onderstaande websites staat per gemeente wat de plannen zijn.
 
             NHN > energieregionhn.nl/bijeenkomsten
            NHZ > energieregionhz.nl/bijeenkomsten
 
 
 
 
 

Wat is Energie Samen?

Energie Samen is de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers.
Samen met duurzame initiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren, steken wij de handen uit de mouwen voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten! Want zeggenschap en eigenaarschap van de lokale omgeving, dat vinden wij belangrijk.
Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meewerken aan een schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal.
 
Ben je als energie-initiatief nog geen lid van Energie Samen? Twijfel niet, maar sluit je aan!   < Meer informatie >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Vereniging van Energiecoöperaties en Initiatieven in Noord-Holland i.o. komt op voor de belangen van lokale energie-initiatieven.             < Meer informatie >

Als coalitie van burgercoöperaties versnellen we de transitie naar duurzame energie en leveren we een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Sluit je aan!

Geen interesse in volgende nieuwsbrieven over de energie transitie in Noord Holland vanuit het perspectief van de energie-initiatieven? Onderaan deze nieuwsbrief zit een knop waarmee u zich uit kunt schrijven. Een email aan info@participatiecoalitie-nh.nl is ook voldoende.
 
Meer informatie: www.energiesamen.nl / www.participatiecoalitie-nh.nl
Vragen, opmerkingen, suggesties of contact? Email: info@partipatiecoalitie-nh.nl