"Winterse witloof toppers!"


Maureen van Ketnet zingt voor winnende klas witloofbox

>>>terug

150 leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Zandloper uit Wommersom krijgen bezoek met optreden van Ketnet-ster Maureen Vanherberghen cadeau. De school is de winnaar van de wedstrijd naar aanleiding van de tiende editie van de witloofbox.

>>>Lees meer


 Brusselse jongeren ontdekken Vlaams-Brabants witloof

>>>terug

4.325 Brusselse leerlingen leerden de voorbije weken witloof telen in hun klas. Het project Brussel Lust van Steunpunt Korte Keten verdeelde 202 witloofboxen bij 40 Brusselse lagere scholen. Het Vlaams-Brabantse witloof komt van witlooftelers uit de rand van Brussel.

>>>Lees meer

Proefcentrum Herent en Nationale Proeftuin voor Witloof worden Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

>>>terug

De provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw beslisten om de krachten te bundelen in één provinciaal extern verzelfstandigd agentschap, vzw het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Deze nieuwe organisatie staat in voor praktijkgericht landbouwonderzoek met focus op witloof dat inzet op ‘innovatie binnen de traditie’.


Tabletkiosken voor Happy Hageland-app

>>>terug

Het Hageland wordt steeds meer digitaal. Dankzij LEADER Hageland komen er in de hele regio digitale infokiosken waar men de ‘Happy Hageland’-app kan raadplegen.

>>>Lees meer


 750ste veulenpremie voor Brabants trekpaard

>>>terug

Na veulen nu ook bekwaamheidspremie

Dit jaar werd ‘Lana van het Struyselhof van Vlaams-Brabant’, het 750ste veulen geboren. Omdat de opleiding  en verzorging ook belangrijk zijn om het trekpaardenbestand op peil te houden, wordt de ‘veulenpremie’ nu hervormd naar een ‘veulen- en bekwaamheidspremie’.

>>>Lees meer


250.000 euro voor herbestemming landelijke kerken

>>>terug

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt landelijke kerken die op korte termijn een herbestemming willen realiseren. Met een budget van 250.000 wil ze 10 kerken op het spoor zetten voor een nieuwe bestemming.


Warmste Toertocht in Sven Nys Cycling Center brengt 4.531,9 euro op voor Join2Bike

>>>terug

Toerisme Vlaams-Brabant, de gemeente Tremelo en Bikeservice Balenberg organiseerden op 21 december de ‘Warmste Toertocht’ in het  Sven Nys Cycling Center in Baal. Daarmee namen ze deel aan de Warmste Week van Studio Brussel. De opbrengst van deze actie, 4.531,9 euro, gaat naar Join2Bike, een Leuvense vzw die zich inzet om mensen met en zonder beperking op de fiets te krijgen.


Vlabinvest versterkt zorgaanbod in Vlaams Brabant.

>>>terug

Vlabinvest ondersteunde het afgelopen jaar voor 3.148.000 euro in 25 Vlaams-Brabantse zorgorganisaties die investeren in infrastructuur. Dankzij deze impuls stijgt het zorgaanbod in Vlaams-Brabant met zo'n 250 plaatsen.


(H)Echte biermomenten tijdens nieuw Rondje Vlaams-Brabant

>>>terug

Vlaams-Brabant is de bierprovincie bij uitstek. Daarom zet Toerisme Vlaams-Brabant een heel jaar lang het aanbod in de kijker met een nieuwe bierkalender tijdens de campagne ‘Rondje Vlaams-Brabant’. Lenny & De Wespen maakten ook speciaal hiervoor een nieuw bierlied.


 

Online versie nieuwsbrief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrieven

 

 

 

 

 

Twitter Monique Swinnen on Facebook linkedin ISSUU

Voor nog meer nieuws uit uw provincie bezoek de website www.moniqueswinnen.be
Voor meer info over de onderwerpen in deze nieuwsbrief of suggesties kan er altijd contact opgenomen worden met het secretariaat van gedeputeerde Monique Swinnen, email: monique.swinnen@vlaamsbrabant.be 
of tel.nr. 016 26 70 57