University
Foundation
 

"World of Cities II"


Foundation for the
Urban Environment
Lire online - Zie online
 
Fondation Universitaire, Rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles - suite au programme "World of Cities", automne 2015

Vendredi 2 octobre 12h30 : "BIG DATA ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE" - Professeur Vincent BLONDEL, Recteur de l'UCL

Les révélations sur la capacité planétaire d’investigation de la NSA et sur la capacité par les médias sociaux d’analyser l’usage de l’Internet et de le commercialiser ont mis en lumière les possibilités croissantes de manipulation des citoyens, que l’on a qualifiées de "Big data, Big business, Big Brother".

L’orateur, éminent spécialiste des réseaux complexes, exposera l’état des technologies et des acteurs concernés, les perspectives offertes par les "big data" aux entreprises de la "ville intelligente", c.-à-d. numérisée, et les défis qu’elles représentent pour les citoyens
et leurs élus.

 
Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel - vervolg op de debattenreeks "World of Cities", najaar 2015

Vrijdag 2 oktober 12u30: "BIG DATA EN DE BESCHERMING VAN DE PRIVACY" - Prof. Vincent BLONDEL, rector van de UCL

De onthullingen over de wereldwijde beluisteringcapaciteit van de NSA en het vermogen van sociale media om het persoonlijk gebruik van het internet te analyseren en te verkopen wijzen op de toenemende kans op manipuleren van de burgers, dat werd omschreven als "Big data, Big business, Big Brother". De spreker, een vooraanstaande specialist in complexe netwerken, zal een licht werpen op de stand van de techniek en de stakeholders, de mogelijkheden die geboden worden door "big data" voor bedrijven die actief zijn rond “smart cities", de gedigitaliseerde steden, en de uitdagingen die zij vormen voor burgers en hun gekozen vertegenwoordigers.

 
 
Twitter LinkedIn Syndication RSS
Office and postal address: Dr. Pierre Laconte, President - Abdijdreef, 19 - BE-3070 Kortenberg
Telephone : +32.2.759.61.88 - E-mail : pierre.laconte@ffue.org - Webmaster: ghalleux@ffue.org