ALTENATUUR Nieuwsbrief

augustus 2021
 
 
We mogen weer!
 
Vanwege de versoepeling van de beperking van activiteiten door corona verschijnt deze Nieuwsbrief van Altenatuur. Als bestuur zijn we verheugd dat wij – en anderen - weer activiteiten voor u kunnen organiseren. Eind augustus en in september zijn er een aantal interessante bijeenkomsten. Houd wel onze website en de media in de gaten want door corona kunnen activiteiten onverwacht weer afgelast of beperkt worden.
 
Infomarkt Altenatuur
zaterdag 18 september op Fort Giessen; 14.00 - 17.00 uur.
Na bijna 2 jaar ‘opsluiting’ vermoeden wij dat veel leden graag weer eens bij willen praten over natuur en milieu. De laatste 2 jaar hebben we ook veel nieuwe leden welkom mogen heten. Deze markt is een goede gelegenheid om kennis te maken met het brede palet van activiteiten. Daarom organiseren we deze middag ronde tafels over de belangrijkste onderwerpen waar de verschillende werkgroepen en het bestuur zich mee bezig houden.  

Voorafgaand aan de markt houden we een korte 
Algemene Ledenvergadering, die i.v.m. corona moest worden uitgesteld. We starten hiermee om 14.00 uur en ronden uiterlijk 14.45 uur af. De agenda voor de ALV vindt u onderaan deze Nieuwsbrief. 

Aansluitend start om 15.00 uur op het Fortterrein de Infomarkt. U bent van harte uitgenodigd, ook als u alleen de Infomarkt wilt bezoeken. Welkom.
 

 
 
Foto van het jaar
 
 
De belangstelling voor veranderingen in de natuur en biodiversiteit in Altena groeit. Veel mensen leggen dat vast op de gevoelige plaat. Dat kan zijn als je je als vrijwilliger inzet, tijdens een wandel- of fietstocht of gewoon als je oog op iets moois gevallen is. Het bestuur nodigt je uit tot het inzenden van je allermooiste foto. 

Iedereen kan aan deze wedstrijd meedoen. Belangrijk is wel dat het een foto is van een herkenbare plek op ons mooie eiland Altena. Foto’s die met een telefoon gemaakt zijn kunnen gewoon meedoen, mits ze voldoende kwaliteit hebben om als foto af te drukken en om op de site van Altenatuur te plaatsen.
 
Wil je ook meedoen?

 
Nacht van de Vleermuis (aanmelden verplicht)
vrijdag 27 augustus op Fort Giessen;
inloop vanaf 19.30 uur we starten om 19.45 uur.
In het laatste weekend van augustus wordt jaarlijks de Europese Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Door heel Nederland worden er activiteiten zoals vleermuisexcursies met batdetector georganiseerd voor volwassenen en kinderen.
Altenatuur doet ook mee, samen met Archeo Altena.
We starten met een presentatie over het Fort en de functie ervan en laten zien waar de vleermuizen overwinteren. Wat een vleermuis is en waar ze buiten vliegen en hoe het klinkt ga je meemaken.


 
 
 
 
Visserijdagen Vesting Woudrichem
zaterdag 28 augustus van 10.00 - 17.00 uur.
 
Boven ’t Gat, op d’n Bol, in de Afgedamde Maas en de Historische haven vinden veel activiteiten plaats die met vissen van vroeger en nu te maken hebben. Het Visserijmuseum is geopend, er zijn veel oude ambachten, er wordt door koren gezongen er wordt natuurlijk weer eens lekker vis gebakken.

Altenatuur staat er ook met een kraam. Het gaat ook over natuur.

 
Nationale NachtvlinderNacht
vrijdag 3 september op Fort Giessen; vanaf 21.00 uur.
Altenatuur doet dit jaar weer mee aan de Nationale NachtvlinderNacht (NNN). Vanaf 2006 inventariseren we op deze landelijke activiteit de nachtvlinders van Fort Giessen. Inmiddels is er een aardig beeld van wat hier voorkomt aan nachtvlinders. Al meer dan 200 soorten staan op de lijst! Komt u meekijken welke prachtige soorten nachtvlinders er deze keer op het laken vallen? U bent van harte welkom!
 
 
 
Openstelling Fort Giessen op Monumentendag
zaterdag 11 september op Fort Giessen; 10.00 tot 16.00 uur.
 
Het prachtig gerestaureerde Fort Giessen wordt op Monumentendag opengesteld voor publiek. Het landelijk thema voor Open Monumentendag 2021 luidt: ‘Mijn monument is jouw monument’. Het gaat over inclusie. Al jaren is Fort Giessen de thuisbasis van Altenatuur en Archeo Altena. Beide verenigingen presenteren zich en stellen u in de gelegenheid om op deze dag het Fortgebouw en het omliggende natuurterrein te bekijken. U kunt zelf rondlopen of meedoen aan groepsrondleidingen, gezellig wat drinken en een ter plaatse gebakken visje eten.

 
Deze winter zelf bomen planten?
In ’t Altenatuurtje (nr. 116) van dit voorjaar heb je al kunnen lezen dat de actie ‘Plan Boom’ een gezamenlijk initiatief van Brabants Landschap, Brabantse Milieu-federatie en IVN (financiëel ondersteund door de Postcodeloterij) ook dit jaar weer verder gaat. 
 
Ook in 2021 is er bosplantsoen beschikbaar voor concrete plantacties van natuurverenigingen of vrijwilligers-groepen. Dit kan op gemeentegrond zijn, bij particulieren in het buitengebied, maar ook bij agrariërs of andere grondeigenaren. Het is de bedoeling dat je nieuwe landschapselementen of nieuwe bosjes plant, dus geen vervanging na houtkap of doodgaan van bomen. Het plantgoed wordt geleverd door Brabantse kwekers, waarmee Brabants Landschap een goede samenwerking heeft.
 

 
 
Liniepadfestival als ode aan het landschap
van 11 tot en met 19 september.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLEEUWIJK - Het achtste Liniepadfestival brengt dit jaar een Ode aan het landschap van de Hollandse Waterlinie. Het Liniepadfestival verbindt het weekend van Open Monumentendag met het eerste kunstweekend van Stichting Kunst in Almkerk.
 
Tijdens het Liniepadfestival wordt kunst getoond langs het Liniepad en als een drijvende galerie in het water van de Zevenbansche Boezem. Ook de bunkers langs het pad worden ingezet voor kunstuitingen, zoals in voorgaande jaren de breibunker, de bunkerbieb en exposities rondom de bunkers en de twee watermolens langs het Liniepad. In het voormalige gemaaltje worden opnieuw workshops Hollandse landschappen schilderen gehouden.
 
 
Natuurinclusief Altena aan de slag
 
Op donderdag 1 juli heeft Natuurinclusief Altena in samenwerking met Gemeente Altena, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging een kennissessie natuur inclusief bouwen mogen organiseren in de Koren-aar in Sleeuwijk voor bouwers, projectontwikkelaars, architecten en ambtenaren. Na de opening door Wethouder Roland van Vugt volgde presentaties van Vogelbescherming Nederland, Waterschap Rivierenland (klimaatadaptatie) en uiteraard Natuurinclusief Altena. De dag is afgesloten met een rondleiding door Sleeuwijk langs 2 bouwprojecten en de collega's van Natuurinclusief Altena hebben het een en ander verteld over Park Vlietstraat en de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Een zeer geslaagde dag!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie wil energiecoach worden in Altena?
 
 
 
 
Er wordt nu echt werk gemaakt van het verduurzamen van ons leven om een goed leefbare planeet Aarde te behouden. Gemeente en woningcorporaties in Altena hebben daarvoor de hulp ingeroepen van de Stichting Duurzaam Stoer. 
Deze stichting zoekt uitbreiding van de energiecoaches die bij zowel huurders als woningeigenaren op bezoek zullen gaan om hen goed te informeren over noodzaak, mogelijkheden, kosten en uitvoering van maatregelen. 
Je kunt energiecoach worden als je enige ervaring hebt met verduurzaming van woningen. Of in het geval van huurders hen kan adviseren over kleine maatregelen. Je krijgt een gratis opleiding en training. Er is ook een belastingvrije vergoeding van €10 per advies en een kilometervergoeding voor bezoeken buiten jouw eigen kern.

 
Agenda Algemene Ledenvergadering Altenatuur
zaterdag 18 september op Fort Giessen; 14.00 tot 14.45 uur.
 
 
 
 
  
1.  Opening.
2.  Notulen ledenvergadering van 18 februari 2020
     (Zie Altenatuurtje nr. 113: pag. 26-30)
3.  Kort jaarverslag secretaris.
4.  Financieel jaaroverzicht 2020/­begroting 2021
     door de pen­ning­mees­ter.
     Stukken tevoren inzien? Op te vragen via e-mail
     bij de penningmeester.
5.  Verslag kascontrolecommissie.
6.  Bestuursverkiezing.
     Aftredend en herkiesbaar:
     Wouter van Rijsbergen en Jaap van Diggelen. 
     Voordracht nieuw bestuurslid:
     Jan Willem den Besten.
7.  Rondvraag.

 
Nauurbeschermingsvereniging
ALTENATUUR

www.altenatuur.nl
altenatuur@gmail.com
facebook.com/altenatuur